Dějepisný workshop o T. G. Masarykovi

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se žáci 6. až 9. tříd zúčastnili dějepisného workshopu o prvním československém prezidentu T. G. Masarykovi. Jaký byl jeho život? Kde žil a pracoval? Bylo jednoduché působit jako historik a vědec? Na vše hledali naši žáci odpovědi pod vedením studentů učitelství dějepisu z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kteří na naši školu zavítali v rámci výuky didaktiky dějepisu a odborné praxe na základní škole. Nejenže si žáci osvojili stěžejní poznatky o „tatíčku Masarykovi“, ale rovněž se vžili do éry první československé republiky. Studenti pedagogické fakulty pod vedením Simona Schwaba se totiž převlékli do kostýmů meziválečné éry a atmosféru oživili dobovými písničkami.

Mgr. Simon Schwab