Měsíc filmu na školách – Příběhy bezpráví

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 proběhl na naší škole projektový den Příběhy bezpráví, který odkazoval na celostátní akci Měsíc filmu na školách, do které jsme se přihlásili. V dopoledních hodinách se žáci interaktivně zapojili do první části projektu, kdy pracovali s pojmy svoboda, demokracie, totalita, politické procesy, nesvoboda. Učitelé pro děti připravili speciální pracovní listy, práci s knihou a videem nebo rozmisťování pojmů k totalitě a svobodě na úrovni tzv. železné opony. V odpoledních hodinách promítala škola pro žáky, pedagogy i širokou veřejnost film o padesátých letech a vykonstruovaném politickém procesu „Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu“. Vyvrcholením projektového dne byla beseda s pamětníkem panem Jiřím Zahálkou (studentem učitelství v Praze v 50. letech, učitelem na ZŠ Kuks, Pouchov a Střední veterinární škole v Hradci Králové). Pan Zahálka odpovídal na dotazy zúčastněných o životě v komunistickém Československu i v České republice po tzv. sametové revoluci. Panu Zahálkovi byl v závěru předán dar s čestným poděkováním. Na školní akci byla pozvána redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové Eva Boudová, která pro rádiové vysílání natočila ve škole autentickou reportáž.

Mgr. Simon Schwab