Adventní čtení ve školní družině

Srdečně zveme všechny, co se rádi něco nového dozvědí a rádi poslouchají příběhy, na 5. ročník

Adventního čtení ve školní družině

při ZŠ logopedické

v pondělí 18. 12. 2017 ve školní knihovně od 14.15 hodin.