Projekt o neverbální komunikaci

V úterý 30. ledna 2018 se třídy druhého stupně zapojily do etického projektu o neverbální komunikaci. Během dopoledního programu se žáci seznámili s možnostmi mimoslovního vyjadřování, zahráli si scénky beze slov a pátrali v mimických výrazech. Během celého programu měli žáci k dispozici průvodce v podobě pracovního listu. Projekt byl realizován podle etického způsobu vyučování: senzibilizace, hodnotová reflexe, nácvik ve třídě a reálná zkušenost. Děti odcházely se zkušeností, že mnohokrát více za nás mluví naše tělo, než slova!

Mgr. Simon Schwab