Ekologická beseda o globálních problémech

Středisko ekologické výchovy Sever Hradec Králové uspořádalo ve čtvrtek 15. února 2018 pro žáky 2. stupně tematicky zaměřenou besedu o globální problematice současného světa. Děti se aktivně účastnily her a svými postřehy přispívaly do diskuse. Nejenže akce napomohla rozvíjet výchovně-vzdělávací proces naší školy, ale rovněž v dětech upevnila etická pravidla.

Mgr. Simon Schwab