Návštěva elektrárny Hučák, 23.4.2018

V informačním centru ČEZ jsme nejdříve shlédli film o trampotách pana Cvrčka. Poté jsme nad satelitním snímkem Hradce Králové hledali možnosti získávání elektrické energie v našem okolí. Na názorných ukázkách jsme pochopili rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie a už

ili jsme si i pět pokusů v laboratoři.