Pozvánka na férovou snídani

Myšlenka Férové snídaně je velmi prostá: sejděte se v parku, na nábřeží nebo na náměstí se známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a společně posnídáte fairtradové a lokální suroviny. Jednoduše a zároveň moc příjemně tak oslavíte Světový den pro fair trade a dáte najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec.

Férová snídaně NaZemi se koná již posedmé a zájem o ni stále roste. Zatímco v roce 2011 se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes 6 500 lidí na 161 místech.

Školní družina se k myšlenkám odpovědné potřeby a k aktivitě NaZemi připojuje a vychovatelky Kristýnka Vejvodová a Radka Černohousová zvou všechny, kteří s nimi chtějí posnídat férovou snídani v Jiráskových sadech v sobotu 12.5.  Sraz buď u Hvězdy  v 9.30, nebo na zastávce Zimní stadion v 9.45, nebo přímo na místě – v Jiráskových sedech u altánu. S sebou  dobroty nejlépe fair trade a z místních zdrojů, ale vše co upečou babičky projde! Nezapomeňte na pití a dobrou náladu. Těšíme se. Účast můžete hlásit předem ve školní družině. Zváni jsou samozřejmě všichni, nejen děti.