Bezpečné nábřeží

V rámci projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí jsme zavítali na Eliščino nábřeží v centru města, kde probíhala tematicky zaměřená akce Bezpečné nábřeží. Žáci celého 2. stupně tak měli příležitost prohlédnout si složky integrovaného záchranného systému v akci, obdivovat technické a materiální vybavení hasičů, policistů i záchranářů. Žáci byli poučeni o ochraně osob při úniku nebezpečných látek, zopakovali si používání telefonních linek tísňového volání a varovného signálu Všeobecná výstraha. Splnili tím čtyři témata Ochrany člověka za mimořádných událostí a ještě si navíc mohli vyzkoušet například pocit člověka v havarovaném převráceném autě či sledovat práci záchranářských psů. Za výbornou akci všem složkám děkujeme.

Mgr. Zora Jelínková