Návštěva KNIHOVNY POHÁDKA, 25. 9. 2018

Paní knihovnice Horská nás seznámila s četbou pro „třeťáky“. Zároveň nám poskytla inspiraci pro zápisy do čtenářského deníku.

 

Posted in 3.D