Ekologický projekt – II.D

Ve čtvrtek 29.11. se i naše třída zapojila do ekologického projektu, který byl zaměřen na třídění odpadu.Děti se aktivně zapojily do komponovaného programu, který byl veden zábavnou formou.