6.C

Naše třída 6. C se skládá z jedenácti chlapců a dvou děvčat. Vzhledem k tomu, že jsme se tímto školním rokem stali žáky 2. stupně, seznamujeme se s novými předměty a celou řadou dalších novinek. Abychom při hodinách a přestávkách dodržovali klid a pořádek, máme ve třídě stanovená pravidla, která dodržujeme. Jsme třída veselá, aktivní, zvědavá a hlavně jsme kamarádi.

Naše třída

 

Rozvrh hodin

Třídní učitelka

 

Mgr. Kateřina Boučková

katerina.bouckova@zs-logopedicka.cz

Asistentka pedagoga

Aktuality třídy

Den prázdných tříd

V rámci akce Den prázdných tříd se celý náš dnešní školní den odehrál venku, v okolí školy. Výuku jsme pojali ...
Více

Plán akcí- KVĚTEN 2019

1.5. Státní svátek 8. 5. Státní svátek 13. 5. Den prázdných tříd (výuka venku, žáci povedou vyučování) 17. 5. PRO ...
Více

Plán akcí – DUBEN 2019

2.4.2019 – Třídní schůzky od 16h v učebně 6. C. Rada Rodičů PATRON v učebně 8. C od 15h. 10.4.2019 ...
Více

PRO – Měsíc knihy

Čtvrteční projekt Měsíc knihy žáci 6. C odstartovali první hodinou ve třídě, kde jsme společnými silami dali dohromady všechna literární ...
Více

Pracujeme na vzájemných vztazích v naší třídě

V rámci třídnické hodiny se lépe poznáváme, rozvíjíme naše vzájemné vztahy a učíme se řešit vzájemné konflikty. To vše prostřednictvím ...
Více

Plán akcí – BŘEZEN 2019

13.3. – Bio Centrál HK – Jeden svět do škol (40 Kč) – 1. – 3. vyučovací hodina 19.3. – ...
Více

Červené úterý

Úterý se neslo v duchu červené barvy. Ať žije červená! ...
Více

PRO – Etická výchova, 18.2.2019

V rámci pětihodinového projektu Etická výchova se naše třída seznámila s významem verbální i neverbální komunikace. Prostřednictvím pracovních listů, videí i ...
Více

I my třídíme odpad!

V rámci třídnické hodiny jsme do třídy vyráběli nádoby na jednotlivý odpad a připomněli jsme si důležitost třídění odpadu ...
Více