Akce školy
Karneval v maskách

Po jarních prázdninách jsme ve družině oslavili návrat do školy veselým karnevalem. Sešla se nám celá řada originálních masek. Společně jsme si zatancovali, zadováděli si s nafukovacími balónky a zasoutěžili. Odměnou byl pro každého zasloužený kolíčkem ulovený bonbon. Bc. Zita Nováková .

 
Zapojení do kampaně Kniha Ti sluší

Ve školní družině je čtení a prohlížení knih naší oblíbenou činností. Letos poprvé jsme se zapojili do soutěže o nejkrásnější záložku do knihy v rámci celostátní kampaně Kniha ti sluší. Z dvouset soutěžících se naši žáci umístili na krásném 2. a 3. místě. Gratulujeme Rozárce Hladké z 2.D a Ríšovi Henclovi z 2.C. Prvňáček Lukáš Mydloch získal speciální ocěnění. Bc. Zita Nováková .

 
Čarodějnický rej

Ve čtvrtek 27.4. se naše družina proměnila ve školu čar a kouzel v Bradavicích. Na jednotlivých kolejích (Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel) museli všichni žáci zůstat po škole a pod dohledem přísné profesorky Umbridgové plnili úkoly: vyrobili kouzelnou hůlku, kreslili čarodějný obličej, míchali lektvar neviditelnosti a zdobili čarodějnický klobouk. Sám Harry Potter jim poděkoval, že mu pomohli při záchraně jednorožce a společně tak zasadili ránu lordu Voldemortovi. Bc. Zita Nováková .

 
Dětský Majáles - Nábřeží vysokých škol

Odpoledne 20. dubna bylo na nábřeží opravdu zábavné, i když chladné. Chodili jsme v opileckých brýlích, stříleli z laserové pistole, operovali v medvídkově nemocnici, utíkali jsme před robotem, učili jsme se poskytnout první pomoc, pozorovali chemické pokusy, učili se cizí jazyky a zabubnovali si s Afričany. Moc nás pobavili studenti a jejich taneční vystoupení Mimoni. Radka Černohousová .

 
Velikonoční pečení

Před Velikonocemi jsme si užili zábavné tvoření v kuchyňce. Děti upekly křehké linecké cukroví, sýrové housenky a banánky v čokoládě. Před prázdninami jsme vše s chutí snědli. Bc. Zita Nováková .

 
Večer s Andersenem

Ve čtvrtek 30. března jsme oslavili „měsíc knihy“ společně stráveným pozdním odpolednem na téma „Za časů našich babiček a prababiček“. V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme si přečetli ukázky z knih z období 2. světové války, podívali se na krátké filmy Zahrada, O chytrém beránkovi z Pohádek ovčí babičky a Ferdu Mravence od Hermíny Týrlové z roku 1944. Součástí akce bylo i hádání starých předmětů a výstava knížek. Nechyběl ani teplý čaj a bábovka. Děkujeme všem rodičům za hojnou účast! Bc. Zita Nováková .

 
Společné odpoledne v Grand parku
 Návštěva domova pro seniory Ve čtvrtek 12.1. jsme přijali pozvání do nově postaveného domova pro seniory Grand Parku. Děti předvedly své taneční vesmírné vystoupení na písničku „Letím hledat světy“. Následovalo společné čtení z knihy Malý princ pro děti i seniory s promítáním ilustrací z knihy. Mezigenerační setkání bylo velmi pěkné a oběma stranám se líbilo. Děti dostaly na rozloučenou malý dárek a sladkou odměnu. Bc. Zita Nováková
Návštěva Úřadu práce - profesní orientace
Žáci 9.C navštívili  Úřad práce v Hradci Králové, kde se konala beseda týkající se volby povolání a výběru střední školy. Žáci se dozvěděli, jakou agendu úřad práce zajišťuje, co všechno zohlednit při výběru střední školy, a to především s důrazem na budoucí uplatnění. Seznámili se také s tím, jaké profese jsou na trhu práce poptávané, i kde je získání práce obtížnější. Nechyběly informace o užitečných webových stránkách týkajících se dané problematiky.
Navštívil nás Mikuláš s čertem

Adventní čas zavoněl ve všech třídách ZŠ logopedické a tak nastala pravá chvíle, aby starší žáci oblékli kostýmy Mikuláše, čerta a anděla a připravili mladším spolužákům milou chvíli při setkání s touto předvánoční tradicí. Paní učitelky zajistily zdravé dobroty do košíku a děti byly nadšené. Stejně jako každý rok se milé vystoupení všem velmi líbilo. /zapsala M. Kolářová/

 
Pomáháme zvířátkům

Sběr žaludů, kaštanů a starého pečiva Během celého podzimu sbíráme již tradičně žaludy, kaštany a také staré usušené pečivo. V zimě si pro ně přijede náš bývalý žák Aleš Kulhánek, který se stará o zvěř ve své lesní oboře v Plasnici v Orlických horách. Naše pomoc zvířátkům prospívá a podívat se na ně můžeme zajet, až budeme poblíž na výletě či ve škole v přírodě. Radka Černohousová

 
Návštěva filmového přestavení

V pátek 14.10.2016 jsme se školní družinou vyrazili do kina na pohádku Doba ledová – mamutí drcnutí. Dětem se příběh velmi líbil a společně jsme se u něj zasmáli.
 Bc. Zita Nováková


Dopravně - bezpečnostní akce The Action New Generation
Ve listopadu navštívili žáci 8. a 9. ročníku program zaměřený na prevenci rizikového chování při řízení motorového vozidla, zejména s důrazem na varování před požíváním alkoholu. Svoje osobní zkušenosti v průběhu programu postupně sdělili policista, hasič, záchranář a oběť dopravní nehody. Všechny tyto děsivé zážitky měly společného jmenovatele, a to lehkomyslnost a neopatrnost, kdy někdo řídil auto pod vlivem alkoholu nebo se zachoval nezopovědně. Jednotlivé výstupy byly prokládány hudebním a tanečním vystoupením.  Žáci program hodnotili velmi pozitivně. 

Slavnostní předávání slabikářů
Na pirátské lodi připluly děti z prvních tříd, aby prožily svůj slavnostní den při předávání slabikářů. Slavnostní chvíle se konala ve středu 16. 11. 2016 v KNIHOVNĚ MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ od 9.00 hodin. Slabikář nedostaly však jen tak zadarmo. Školáci měli za úkol ukázat přítomným vše, co se už naučili. A že nešlo jen o hrátky s písmenky…! Malí čtenáři předvedli rodičům, že ve správném pirátovi dřímá i srdce umělecké. Odměnou jim byl potlesk všech přítomných, ale především dárek v podobě slabikáře a klíče, kterým odemknou jeho stránky. (Mgr. Stejskalová, Mgr. Dvořáčková)


Školní rok jsme zahájili sportem

První školní dny trávili žáci na školním hřišti, kde soutěžili v různých tradičních i netradičních sportovních disciplínách. Opět se potvrdilo, že sport všechny spojuje a stává se vhodným prostředkem pro efektivní spolupráci v týmu.
Projekt Evropský den jazyků
V 8. a v 9. třídě proběhl projekt Evropský den jazyků. Žáci se hravou a zábavnou formou seznámili s reáliemi různých evropských států, nechyběly ani informace o anglicky mluvících zemích. Žákům se podařilo v týmech vytvořit o některých státech zajímavé plakáty, které v závěru projektu prezentovali ostatním spolužákům.

POKOS - Příprava obyvatelstva k obraně státu
V úterý 13. září proběhla na ZŠ logopedické akce nazvaná Příprava obyvatelstva k obraně státu. Organizovali ji příslušníci Armády České republiky. Čtyřhodinový blok byl rozdělen do třech částí: nejprve se žáci seznámili formou přehledné prezentace s fungováním a strukturou armády, s prací na zahraničních misích a s využitím polní nemocnice. Následovala část konaná na školním hřišti, kde se žáci vystřídali u čtyřech stanovišť věnovaným první pomoci, transportu raněného, nástrojům, jaké mají lékaři při zásazích k dispozici a největší pozornost zaslouženě sklidil sanitní vůz.
Poslední částí programu byla přednáška o zbraních hromadného ničení a o práci jednotky protichemické ochrany. V průběhu celého programu byly pro žáky připraveny otázky a soutěže,
za něž mohli získat zajímavé ceny.
Akce sklidila velký úspěch a organizátorům děkujeme za její přípravu a realizaci.
Návštěva hudební knihovny
Žáci 9. ročníku navštívili Ústřední knihovnu v Hradci Králové. Seznámili se s jednotlivými odděleními, způsobem půjčování a vracení knih a navštívili právě probíhající výstavy. V hudební knihovně je paní knihovnice seznámila s možností půjčování hudebních nosičů, filmů i knih o hudbě. Poté si žáci mohli vybrat hudbu s velké nabídky knihovny, kterou si poslechli v přilehlých boxech pomocí sluchátek.

Knižní veletrh UHK
Ve středu 4. října navštívila třída 9.C knižní veletrh konaný v budově Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zde žáci kromě zhlédnutí nabízených knižních titulů absolvovali komentovanou prohlídku knihovny, na níž se dozvěděli, jakou literaturu knihovna nabízí, jak jsou jednotlivé publikace řazeny a jak se vyhledává v knihovním katalogu. K vidění byla také replika největší rukopisné knihy světa, Codexu gigas, známého také jako Ďáblova bible. Originál se nachází ve Stockholmu ve Švédsku, kam se dostal jako součást válečné kořisti během třicetileté války. Žáci si také vyzkoušeli práci s knižními razidly a zjistili, co obnáší tento způsob ručního zdobení kožených knižních vazeb.
 
 

Výukový program Život na statku

V pondělí 24.10.2016 navštívili prvňáčci ze školní družiny program ve středisku ekologické výchovy SEVER na Kavčím plácku. Děti se naučily, co patří do přírody, jaká zvířátka můžeme vidět na statku, zahrály si několik her a odnesly si vyrobený obrázek. Akce byla finančně podpořena z projektu "Ve všech koutech školy příroda" s podporou města Hradec Králové.

Bc. Zita Nováková

 

Drakiáda

V pondělí 10. října proběhla ve školní družině drakiáda. Přestože moc nefoukalo, létali někteří draci až do oblak…

Vychovatelky ŠD

 

Letní olympiáda

Sportovní odpoledne v duchu nedávno konané letní olympiády děti zažily i ve školní družině. Vyzkoušet si mohly běh jako Emil Zátopek, judo jako Lukáš Krpálek, hod oštěpem jako Barbora Špotáková nebo hod na cíl jako Kateřina Emmons. Disciplíny je velmi bavily a za svou snahu dostali všichni olympijskou medaili.

Bc. Zita Nováková
 

   EXKURZE RADVÁNOVICE

Ve dnech 11.10. a 12.10.2016 navštívili žáci prvního stupně Geopark v areálu Šťastná země v Radvánovicích u Turnova. Akce byla finančně podpořena z projektu "Ve všech koutech školy příroda" s podporou města Hradec Králové.Tematicky byla exkurze zaměřena na život Keltů na našem územi - byl to výlet do historie. Žáci se seznámili se životem v pravěku, se způsobem života našich prapředků a mohli si osahat některé pravěké nástroje. Viděli pravěká obydlí či způsob dávné výroby bronzu a železa. Na stezce geoparkem se seznámili s řadou nerostů a hornin, charakteristických pro tento region, jako například pískovec a žula. Dále si pomocí demonstrace toku vody v písku na nakloněné rovině objasnili vznik meandrů řeky Jizery. Na závěr exkurze si žáci prošli dřevěnou maketu hradu Trosky.

 

Výprava na Rytířské hradiště

V pondělí 19.9. se naše celá školní družina vypravila k Lesnímu hřbitovu na Rytířské hradiště. Prvňáčci zvládli cestu „levou zadní“ a v příjemném počasí a na čerstvém vzduchu se dosyta vyřádili.

Bc. Zita Nováková

 
Letní školní družina
 V měsíci srpnu jsme si opět užili týden plný zábavy a objevů spolu s kamarády. Vyrazili jsme do úžasné IQ Landie v Liberci, která nás pohltila svými pokusy. Den zábavy v přírodě jsme zažili ve FajnParku v Chlumci nad Cidlinou. Do pravěku jsme se vypravili ve středu v Archeoskanzenu ve Všestarech. Ve čtvrtek nás čekal výlet do přírodovědného muzea u zámku v Doudlebách nad Orlicí. Nechyběla ani dobrodružná procházka na vlak do vedlejší vesnice Záměl. Pátek jsme na přání dětí strávili v zábavním parku Tongo. S kamarády si to přece každý užije mnohem lépe :)