Akce školy‎ > ‎

Měsíční plán akcí

 
21.- 25.8.
2017

Týden plný výletů, soutěží, zábavy, překvapení i poučení. Určeno pouze pro přihlášené zájemce.
2.5.
2017

Knihovna Pohádka Návštěva knihovny 1. C a 1. D třídy, prohlídka dětské literatury a časopisů
5.5.
2017

Knihovna Pohádka Návštěva knihovny 2. C a 2. D třídy, beseda s paní knihovnicí o dětských autorech a ilustrátorech
8.-12.5.
2017

Den matek Individuální výroba dárků a přáníček pro maminku ve třídách spolu s třídním učitelem
9.5.
2017

Beseda o Brazílii Návštěva přednášky o Brazílii v kině Centrál pro žáky 5. a 6. ročníku
10.5.
2017

Sexuální výchova Projekt o sexuální výchově zaměřený nejen na prevenci AIDS pro 6. – 9. ročník
15.5.
2017

Školní družina - Den rodiny – zábavné odpoledne pro děti a rodiče jako oslava Mezinárodního dne rodiny – soutěže na školním hřišti – No, Čera, Nj, Ze
17.5.
2017

Školička pro budoucí prvňáčky – Sovička Téma: Čekání na léto Rozvoj slovní zásoby, grafomotorická cvičení, orientace v prostoru, vnímání času a matematické představy
18.5.
2017

Školička pro budoucí prvňáčky – Sovička Téma: Čekání na léto Rozvoj slovní zásoby, grafomotorická cvičení, orientace v prostoru, vnímání času a matematické představy
22.5.
2017

Školní družina - Hvězdárna a planetárium – vesmírný program v digitálním planetáriu
22.5. - 26.5.
2017

Dopravní výchova Téma: Cyklista Dopravní prostředky, chování na silnici, výbava jízdního kola – pracovní listy pro školáky
25.5.
2017

Školní družina - Jiráskovy sady – výlet do Jiráskových sadů s hrami v přírodě, pozorování přírody
29.5. - 2.6.
2017

Škola v přírodě Pobyt v horském prostředí, sportovní aktivity, výlety, poznávání okolí ČR
25.5.
2017

Školní družina - Mini Zoo Bezručova – návštěva Přírodovědného centra, poznávání živočichů, pracovní list – Nj, Ze
29.5. - 2.6.
2017

Sportovně relaxační týden Aktivity zaměřené na pobyt v přírodě, sportovní akce, hry a soutěže s cílem zvýšení tělesné zdatnosti a zlepšení zdravého životního stylu
30.5.
2017

Návštěva Eurocentra Informace o EU a cestování v EU, pro žáky 7. – 9. ročníku
30.5.
2017

Informační odpoledne pro rodiče Informace o prospěchu a chování žáků
27.4.
2017

Čarodejnický rej
26.4.
2017

Projektový den - naše město
25.4.
2017

Ukázky dravých ptáků Pořádá Sdružení Zayferus - určeno pro žáky 5., 6., 7. ročníků. Vstupné hrazeno z projektu EVVO.
21.4.
2017

Mladý novinář. Projektový den určený pro žáky druhého stupně
20.4.
2017

MAJÁLES PRO DĚTI Děti ze školní družiny se vypraví do centra města, kde se zúčastní akce Majáles pro děti. Radka Černohousová
12.4.
2017

SVÁTKY JARA Projektový den pro žáky prvního stupně.
5.4.
2017

DEN PTACTVA Tradiční i netradiční aktivity, poznávání ptáků, soutěže. Radka Černohousová
13.3.
2017

17.3.
20017
TÝDEN ZDRAVÝCH SVAČINEK
Letos se uskuteční jako každý rok Týden zdravých svačinek pro žáky 1. stupně. Žáci všech tříd se na výstavkách zdravých svačinek učí správné životosprávě. Volterová
20.3.
2017

VÝROBA PŘÍBYTKŮ PRO PTÁKY
V rámci projektu s názvem Ve všech koutech školy příroda se budeme učit vyrábět budky pro ptáky. Jistě tak pomůžeme přírodě a hlavně ptákům, kterých máme v okolí školy bezpočet. Celá akce se realizuje pod vedením koordinátorky EVVO Radky Černohousové.
16.3.
2017


BŘEZEN MĚSÍC KNIHY
Pro žáky druhého stupně připravili jejich vyučující zajímavý projektový den, s názvem Březen - měsíc knihy. Během tohoto projektu se seznámí s aktuálními trendy české i zahraniční literatury, následovat budou i dílny autorského psaní a aktivity zaměřené na propagaci četby. Žáci též obdrží aktuální nabídku českých nakladatelů, ze které si budou moci objednat knihy, které je zaujmou.
13.3.
2017

AUTOEVALUACE ANEB ZKOUŠENÍ TROCHU JINAK
Školní rok se překlopil do své druhé poloviny. Je čas vyzkoušet si, co jsme se naučili, co nás nejvíce zaujalo a čemu bychom se chtěli během druhého pololetí věnovat podrobněji. Tento den nás čekají zábavné testy, zkoušky, soutěže, přátelská utkání, kvízy, hádanky a pokusy, na které se moc těšíme.
24.2.
2017

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
V rámci projektu s názvem Týden bez odpadů, který se realizuje pod vedením koordinátorky EVVO Radky Černohousové, pořádáme sběr starého papíru. Prosíme, noste během celého týdne starý papír svázaný a zvážený. Předejte ho ráno při vstupu do školy paní Černohousové. Součástí projektu je i soutěž o nejlepší třídu ve sběru starého papíru. Vítěze čeká pěkná odměna.
24.2.
2017

KNIHOVNA POHÁDKA
Knihovnu navštíví žáci druhé třídy. Seznámí se zde s novými knižními tituly a budou pro ně připraveny zajímavé aktivity v rámci čtenářské gramotnosti.
20.2.
2017

KNIHOVNA POHÁDKA
Knihovnu navštíví žáci čtvrté třídy. Seznámí se zde s novými knižními tituly a budou pro ně připraveny zajímavé aktivity v rámci čtenářské gramotnosti, které si pro ně připravily paní knihovnice.
13.2.
2017

17.2.
2017
JARNÍ PRÁZDNINY
Žáci si užijí celý týden zaslouženého volna. Do školy nastoupí v pondělí 20. února.
8.2.
2017

ŽIJEME ZDRAVĚ
Ve středu čeká na žáky prvního stupně druhá část projektu, jehož hlavním cílem je podpora zdravého životního stylu a péče o vlastní zdraví. Garantem projektu je paní učitelka Stejskalová.
6.2.
2017

10.2.
2017
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Pomoci zvládat nebezpečné situace v městském provozu pomůže našim žákům připravovaný program, který se bude věnovat dopravní výchově. Bude probíhat celý týden a bude součástí řady předmětů na prvním stupni. Žáci se tak zábavnou formou seznámí nejen s dopravními značkami, případnými nebezpečnými situacemi, které mohou v městské dopravě nastat, ale především s tím, jak jim předcházet a čelit.
9.2.
2017

VÝUKA PLAVÁNÍ
Od února až do konce května 2017 budou žáci druhé, třetí a čtvrté třídy docházet každé úterý dopoledne do hradecké plavecké školy Zéwa. Zde se budou pod odborným dohledem učitelů učit plavat.

17.1.
2017
Rodičovské schůzky
Vážení rodiče, zveme Vás srdečně na rodičovské schůzky, které se konají dne 17. ledna 2017.
Dozvíte se nejen  informace o prospěchu a chování Vašich dětí, ale i další zajímavosti ze života školy.

23.1.
2017
Návštěva Klicperova divadla v Hradci Králové
Žáci druhého stupně navštíví novou hru Davida Drábka ČTYŘLÍSTEK.
Začátek představení je od 10.00 hodin.