WP_20180913_13_20_35_Pro[1]

Logopedický týden ve 4.D

Ve druhém školním týdnu se u nás tradičně koná Logopedický týden. Letos se v naší třídě zaměříme na témata: Den zvířat, Pohádkový den, Cestujeme po světě, Škola hrou a Povolání. Každý den cvičíme mluvidla, jazyk a řeč, rozvíjíme slovní zásobu, zrakové a sluchové vnímání. Každá hra je jiná a dny nám společně ubíhají jako voda.

   

sova

Školička pro budoucí prvňáčky

Školička Sovička

Již od ledna tohoto roku navštěvují naší školu budoucí prvňáčci. Školička probíhá vždy jednou do měsíce a děti se mohou těšit nejen na nové úkoly ale i na zábavu spojenou s budoucí školní činností. Zkusí si, jaké je to sedět v lavici, seznámí se se svými budoucími spolužáky a také s prostředím školy. Hravou formou si zde procvičují zrakovou nebo sluchovou analýzu a syntézu, uvolňování ruky, správné držení tužky či početní představivost.

Poslední schůzka bude věnována i rodičům a informacím k nástupu do budoucí školy.

Budeme se na vás těšit,

učitelky Mgr. Petra Dvořáčková a Mgr. Nikola Plšková