Dokumenty školy

 1. Školní vzdělávací program
  Výuka na prvním i druhém stupni probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
  č.j.: 896/2006, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j.: 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j.: 27 002/2005-22, č.j.: 24653/2006-24, č.j.: 15 523/2007-22 a č.j.: 12586/2009-22).
  ŠVP je k nahlédnutí u vedoucí ZŠL. 
 2. Školní řád
  Ke stažení ve formátu PDF 
 3. Formuláře
  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  2. Žádost o ukončení základního vzdělávání na ZŠ logopedické
  3. Žádost o uvolnění z TV
  4. Žádost o individuální vzdělávací plán
  5. Žádost o slovní hodnocení
  6. Žádost o uvolnění z výuky
  7. Žádost o ubytování na internátě
  8. Zápisní lístek do školní družiny
  9. Přihláška do zájmového kroužku
  10. Žádost o dřívější odchod ze školy před skončením vyučování
  11. Zápis do první třídy – žádost o přijetí
 4. Školní stravování
  1.  Informace ke školnímu stravování
  2. Vnitřní řád školní jídelny
  3. Ceník stravného
  4. Odhlášení ze stravování
  5. Přihláška ke stravování