O škole‎ > ‎

Zaměstnanci

Vedoucí ZŠ logopedické: Mgr. Ivana Přívratská

Mgr. Petra Dvořáčková

třídní učitelka třídy 1.C

Mgr. Martina Stejskalová

třídní učitelka třídy 1.D

Mgr. Michaela Kolářová

třídní učitelka třídy 2.C

PaedDr. Romana Volterová

třídní učitelka třídy 2.D

Mgr. Eva Šlechtová

třídní učitelka třídy 3.C

Mgr. Nikola Plšková

třídní učitelka třídy 3.D

Mgr. Danuše Lenfeldová

třídní učitelka třídy 4.C

Mgr. Bronislava Geržová

třídní učitelka třídy 4.D

Mgr. Simona Schmiedová

třídní učitelka třídy 5.C

Mgr. Dagmar Černilovská

třídní učitelka třídy 5.D

Mgr.  Helena Hendrychová, Ph.D.

třídní učitelka třídy 6.C

Mgr. Zora Jelínková

třídní učitelka třídy 7.C

Mgr. Jaroslav Macháček

třídní učitel třídy 8.C

Mgr. Pavla Jakoubková

třídní učitelka třídy 9.C

Mgr. Martin Lazorišák

učitel

Mgr. Jiří Šimek

učitel

Mgr. Vladimíra Žďárková

učitelka

Iva Bednaříková

asistentka pedagoga

Mgr. Michaela Horáková

logopedka

Mgr. Martina Žáčková

logopedka

Bc. Zita Nováková

vychovatelka ŠD

Radka Černohousová

vychovatelka ŠD

Ing. Marie  Nejedlá

vychovatelka ŠD

Mgr. Blanka Zemánková

vychovatelka ŠD