Zájmové kroužky

Přehled zájmových kroužků za rok 2017/2018

 Název kroužku  Vedoucí kroužku  Den a čas
 Kroužek vaření pro 2. stupeň  Mgr. Hudcová  středa 8. hod.
 Výtvarné tvoření 1. – 3. ročník  Bc. Nováková  úterý 7. hod.
 Florbal pro 6. – 9. ročník  Mgr. Lazorišák  úterý 8. – 9. hod.
 Přírodník  p. Černohousová  úterý 6. – 7. hod.
 Stavíme z Lega a Merkuru 1. – 3. ročník  Mgr. Schmiedová  středa 6. hod.
 Dovedné ruce pro 1. – 3. ročník  Mgr. Volterová  středa 6. hod.
 Keramika pro 1. – 3. ročník  Mgr. Zemánková  čtvrtek 6. – 7. hod.
 Pohybová výchova pro 1. – 3. ročník  Mgr. Dvořáčková  čtvrtek 6. hod.
 Stavíme z Lega a Merkuru 1. – 3. ročník  Mgr. Plšková  středa 6. hod.
 Taneční kroužek  p. Vejvodová  pátek 6. hod.
 Keramika pro 4. – 6. ročník  Mgr. Šlechtová  středa 7. – 8. hod.