Přijetí na školu


PRAVIDLA PŘIJETÍ NA ZŠ LOGOPEDICKOU

Vzhledem ke speciálnímu zaměření školy je podmínkou pro přijetí na ZŠ logopedickou doporučení školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny).

Základní škola logopedická – tel. kontakt +420 606 776 422.
Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči – tel. kontakt +420 725 923 298

Žáky do jednotlivých tříd přijímáme jak na začátku školního roku, tak i v jeho průběhu.

Návaznost učiva na běžnou základní školu je zajištěna.

V některých případech je žák přijímán na diagnostický pobyt. Po dobu diagnostického pobytu zůstává žákem kmenové základní školy.
ZŠ logopedická je určena pouze pro žáky, u kterých prokazatelně přetrvává logopedická vada, popřípadě specifické poruchy učení.

Klikněte na příslušnou třídu a otevře se Vám seznam s pomůckami, které má mít každý žák:

Seznam pomůcek 1. C

Seznam pomůcek 2. C

Seznam pomůcek 2. D

Seznam pomůcek 3. C

Seznam pomůcek 3. D

Seznam pomůcek 4. C

Seznam pomůcek 4. D

Seznam pomůcek 5. C

Seznam pomůcek 5. D

Seznam pomůcek 6. C

Seznam pomůcek 6. D

Seznam pomůcek 7. C

Seznam pomůcek 7. D

Seznam pomůcek 8. C

Seznam pomůcek 8. D

Seznam pomůcek 9. C