Rozvrh hodin 2017/2018

 

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  1.C  (Kolářová Michaela)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
ČJ
Ko
M
Ko
KOD
Ko
ČJ
Ko
         
  Ú
t
ČJ
Ko
M
Ko
Pr
Ko
Tv
Ko
         
  S
t
ČJ
Ko
M
Ko
ČJ
Ko
KOD
Ko
Pc
Vo
       
  Č
t
ČJ
Ko
M
Ko
ČJ
Ko
Vv
Vo
         
  P
á
ČJ
Ko
Tv
Ko
Pr
Ko
Hv
Ko
         
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  1.D  (Volterová Romana)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
ČJ
Vo
M
Vo
ČJ
Vo
KOD
Nv
         
  Ú
t
ČJ
Vo
Pr
Vo
Hv
Vo
Tv
Vo
         
  S
t
ČJ
Vo
M
Vo
ČJ
Vo
Pc
Vo
         
  Č
t
ČJ
Vo
M
Vo
ČJ
Vo
KOD
Nv
Vv
Vo
       
  P
á
ČJ
Vo
M
Vo
Tv
Vo
Pr
Vo
         
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  2.C  (Dvořáčková Petra)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
ČJ
Dv
ČJ
Dv
M
Dv
KOD
Sch
         
  Ú
t
Tv
Dv
Tv
Dv
ČJ
Dv
M
Dv
Vv
Dv
       
  S
t
ČJ
Dv
Pr
Dv
ČJ
Dv
Pc
Dv
         
  Č
t
ČJ
Dv
M
Dv
KOD
Sch
Hv
Dv
         
  P
á
ČJ
Dv
M
Dv
Pr
Dv
ČJ
Dv
         
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  2.D  (Černilovská Dagmar)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
ČJ
Čd
M
Čd
ČJ
Čd
KOD
Dv
         
  Ú
t
Tv
Čd
Tv
Čd
Pc
Čd
ČJ
Čd
         
  S
t
ČJ
Čd
M
Čd
ČJ
Čd
Vv
Klo
         
  Č
t
ČJ
Čd
M
Čd
KOD
Dv
Pr
Čd
Hv
Čd
       
  P
á
ČJ
Čd
M
Čd
Pr
Čd
ČJ
Čd
         
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  3.C  (Schmiedová Simona)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
ČJ
Sch
M
Sch
M
Sch
Aj
Čd
         
  Ú
t
Tv Tv Pr
Nv
ČJ
Sch
  Aj
Čd
KOD
Sch
   
  S
t
ČJ
Sch
M
Sch
ČJ
Sch
Vv
Nv
         
  Č
t
ČJ
Sch
M
Sch
Pr
Nv
KOD
Sch
  Hv
Pl
Pc
Sch
   
  P
á
M
Sch
ČJ
Sch
ČJ
Sch
ČJ
Sch
Aj
Čd
       
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  3.D  (Nováková Zita)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
ČJ
Nv
M
Nv
ČJ
Nv
Hv
Šl
Aj
Čd
       
  Ú
t
Tv Tv KOD
Šl
M
Nv
  ČJ
Nv
Pc
Dv
   
  S
t
ČJ
Nv
Pr
Nv
M
Nv
Aj
Čd
         
  Č
t
M
Nv
ČJ
Nv
Aj
Čd
KOD
Šl
  ČJ
Nv
Vv
Nv
   
  P
á
M
Nv
ČJ
Nv
Pr
Nv
ČJ
Nv
         
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  4.D  (Plšková Nikola)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
ČJ
Pl
Aj
Hu
M
Pl
Vla
Pl
         
  Ú
t
ČJ
Pl
M
Pl
Vla
Pl
ČJ
Pl
  KOD
Sch
Tv
La
   
  S
t
ČJ
Pl
Aj
Hu
M
Pl
Vv
Pl
Vv
Pl
       
  Č
t
ČJ
Pl
M
Pl
Pří
Pl
Hv
Pl
  Tv
La
Pc
Pl
   
  P
á
ČJ
Pl
Aj
Hu
M
Pl
ČJ
Pl
         
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  5.C  (Šlechtová Eva)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
ČJ
Šl
M
Šl
Vla
Šl
Aj
Hu
Pc
Šl
       
  Ú
t
ČJ
Šl
Vv
Pr
Vv
Pr
Pří
Šl
  M
Šl
ČJ
Šl
   
  S
t
ČJ
Šl
M
Šl
Tv
La
Aj
Hu
         
  Č
t
ČJ
Šl
M
Šl
Vla
Šl
Inf
La
  ČJ
Šl
Hv
Šl
   
  P
á
ČJ
Šl
M
Šl
KOD
Šl
Aj
Hu
Tv
La
       
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  5.D  (Geržová Bronislava)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
Tv
La
ČJ
Ger
Aj
Hu
M
Ger
Pc
Nv
       
  Ú
t
ČJ
Ger
Aj
Hu
M
Ger
Vv
Pr
Vv
Pr
       
  S
t
ČJ
Ger
M
Ger
Vla
Ger
Hv
Šl
ČJ
Ger
       
  Č
t
ČJ
Ger
Aj
Hu
M
Ger
Pří
Ger
  ČJ
Ger
Inf
La
   
  P
á
ČJ
Ger
M
Ger
Tv
La
Vla
Ger
KOD
Pl
       
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  6.C  (Dostálová Šárka)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
Aj
Klo
ČJ
And
M
Jl
Vkz
Do
KOD
La
Hv
La
     
  Ú
t
ČJ
And
M
Jl
D
Sw
Fy
Jl
Stv
Ta
  Z
Do
Pra
Ta
 
  S
t
Aj
Klo
M
Jl
Pp
Do
ČJ
And
Inf
Ta
Tv
Ta
     
  Č
t
ČJ
And
Vv
Pr
Vv
Pr
D
Sw
Infc
Ta
  Ov
And
Tv
Ta
 
  P
á
Aj
Klo
M
Jl
Pp
Do
Z
Do
         
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  6.D  (Andresová Markéta)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
M
Jl
Aj
Klo
Pp
Do
Infc
La
Vkz
Do
Z
Do
     
  Ú
t
M
Jl
ČJ
And
Z
Do
Tv
Ta
Fy
Jl
  D
Sw
Inf
Sw
 
  S
t
ČJ
And
Aj
Klo
Pra
Ta
Pp
Do
  Ov
And
Stv
La
   
  Č
t
M
Jl
ČJ
And
D
Sw
Vv
Pr
Vv
Pr
Tv
Ta
     
  P
á
M
Jl
Hv
Pl
ČJ
And
Aj
Klo
KOD
And
       
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  7.C  (Hudcová Helena)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
Aj
Hu
M
Jl
ČJ
And
Z
And
AJK
Hu
       
  Ú
t
Pp
Do
D
Sw
Tv
Ta
Fy
Do
ČJ
And
  Inf
Hu
   
  S
t
Aj
Hu
ČJ
And
M
Jl
Pra
La
KOD
Sw
Hv
La
     
  Č
t
Pp
Do
D
Sw
M
Jl
Fy
Do
Z
And
  Tv
Ta
Vv
La
 
  P
á
Aj
Hu
ČJ
And
M
Jl
Ov
And
Vkz
Hu
AJK
Hu
     
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  8.C  (Jelínková Zora)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
Ch
Do
Pp
Do
AJK
Klo
M
Jl
Hv
Vo
       
  Ú
t
ČJ
Sw
Stv
Ta
Fy
La
Aj
Hu
D
Sw
  Z
And
Vkz
Hu
 
  S
t
M
Jl
Pp
Do
ČJ
Sw
Tv
Ta
Vv
La
  Aj
Hu
Pra
La
 
  Č
t
Aj
Hu
M
Jl
Z
And
Tv
Ta
D
Sw
  ČJ
Sw
KOD
Sw
 
  P
á
Fy
La
Ch
Do
ČJ
Sw
M
Jl
AJK
Klo
Ov
Sw
     
                     

 

 

(rozvrh platný od 01.02.2018)

                     
  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549  9.C  (Lazorišák Martin)  
    1
8:15- 9:00
2
9:10- 9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:05-12:50
6
13:00-13:45
7
13:55-14:40
8
14:50-15:35
 
  P
o
ČJ
Sw
D
Sw
Ev
La
AJK
Klo
M
Jl
Fy
Jl
     
  Ú
t
Aj
Hu
Pra
La
M
Jl
KOD
And
Pp
Do
Tv
Ta
     
  S
t
ČJ
Sw
D
Sw
AJK
Klo
M
Jl
Z
And
  Ch
Do
Tv
Ta
 
  Č
t
ČJ
Sw
Pp
Do
Stv
Ta
M
Jl
Aj
Hu
       
  P
á
Ch
Do
ČJ
Sw
Aj
Hu
Ov
Sw
Fy
Jl
Hv
La
     
                     

Zpracováno v systému Bakaláři