Školní družina

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2015/2016 je zde

ŠKOLNÍ KLUB LOGÁČEK:               LOGÁČEK 1                          LOGÁČEK 2                       LOGÁČEK 3
(stránky připravujeme)

Vychovatelé školní družiny:

I.      oddělení - Radka Černohousová 

II.  oddělení - Bc. Zita Nováková

III. oddělení - Tereza Ruprichová, DiS


Fotografie k prohlédnutí i stažení jsou v sekci Fotogalerie družiny 2015/2016


Telefonický kontakt:
773 582 658


Provozní doba školní družiny:
Pondělí – Pátek:   6:00 – 8:00 hod. a 12:00 – 16:00 hod.

Do ranní družiny mohou žáci přicházet do 7.35 hod.

Poplatek za školní družinu je 700 Kč na pololetí.
Platby na 1. pololetí 2015/2016 prosíme do 21. září 2015 hotovostně ve ŠD vychovatelům.

Chakteristika:
Školní družina je součástí základní školy logopedické. Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků I. stupně ZŠ. Činnost a program ŠD je odvozen od věkové struktury dětí, které ji navštěvují.
Žáci se mohou do družiny přihlašovat na základě písemné přihlášky – zápisního lístku, bez něhož nelze umístit žáka do ŠD.
Děti při činnostech využívají prostory školní družiny, školní tělocvičnu a školní hřiště. Všechny činnosti a pobyty venku jsou přizpůsobeny počasí, rozvrhům a kroužkům, na které děti odcházejí. Ve školní družině převažují činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové. Starším dětem je umožněna příprava na vyučování a psaní domácích úkolů.
Odpolední pitný režim je pro děti zajištěn.