Po vyučování‎ > ‎

Školní družina

Akce školní družiny


Vychovatelé školní družiny:

  • 1. oddělení - Bc. Zita Nováková
  • 2. oddělení - Radka Černohousová 
  • 3. oddělení – Ing. Marie Nejedlá
  • 4. oddělení – Mgr. Blanka Zemánková


Telefonický kontakt:    773 582 658

Provozní doba školní družiny:                  
   p
ondělí – pátek:          6:00 – 8:00 hodin (ranní družina)

                                       12:00 – 17:00 hodin (odpolední družina)

Do ranní družiny mohou žáci přicházet do 7.35 hodin.

Poplatek za školní družinu je 700,-- Kč na pololetí.
Platby na 1. pololetí 2017/2018 prosíme předat do 22. září 2017 hotovostně vychovatelům,
platby na 2. pololetí do 23. února 2018. Děkujeme.

Vnitřní řád školní družiny

Charakteristika školní družiny:

      ŠD slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků I. stupně ZŠ. Činnost a program ŠD je odvozen od věkové struktury dětí, které ji navštěvují.
      Žáci se mohou do družiny přihlašovat na základě písemné přihlášky – zápisního lístku, bez něhož nelze žáka
 do ŠD umístit (zápisní lístek ke stažení v sekci dokumenty - formuláře).
      Děti při činnostech využívají prostory školní družiny, školní tělocvičny, keramickou dílnu a školní hřiště. Všechny činnosti a pobyty venku jsou přizpůsobeny počasí, rozvrhům a kroužkům, na které děti docházejí. Ve školní družině převažují činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové. 
     Součástí činnosti školní družiny je i logopedická péče.
     Starším dětem je umožněna příprava na vyučování a psaní domácích úkolů.

      Pitný režim je pro děti ve ŠD zajištěn.