Stary web‎ > ‎

akce šk.družiny-záloha


Září 2014 


Další školní rok nám začal přesně 1. září a s ním do školních lavic usedly dvě třídy plné prvňáčků. Většina z nich nastoupila i k nám do školní družiny a během září už se stihla seznámit se spoustou nových věcí. Hned první týden jsme si udělali procházku po celém areálu školy a seznámili se se všemi důležitými místy. Za pěkného počasí jsme trávili čas na školním hřišti nebo na nedalekém hřišti „Pavouk“. Seznámili jsme se hravou formou s vnitřním řádem školní družiny i s pravidly hraní na hřišti, která si neustále opakujeme. Podnikli jsme výlet do městské knihovny U Velryby, kde nás paní knihovnice provedla všemi, i tajnými, místnostmi a ukázala velmi staré knížky, na které se nesmělo ani dýchnout. Stihli jsme si i pohrát a soutěžit v námořnickém kvízu. Příjemným zpestřením byl i objev pana školníka – tří malých ježečků. Několik dní jsme o ně pečovali, ukázali je ve třídách, dali jim jména a nakrmili je. Na radu zaměstnanců záchranné stanice pro zvířátka v Jaroměři jsme jim nakonec popřáli hodně štěstí a vypustili je zpět do přírody. Připomněli jsme si také důležitost pravidelného předčítání dětem – Večerníčkové odpoledne plné hádanek a hudebních ukázek z Večerníčků. Děkujeme rodičům za účast a mamince od Terezky za přečtení pohádky. 

Vychovatelka Bc. Zita Nováková
S družinou o prázdninách… 


Předposlední týden letních prázdnin jsme prožili týden plný výletů. Vyšlo nám krásné počasí a zážitky v nás zůstanou ještě hodně dlouho. V pondělí jsme vyrazili objednaným mikrobusem do přírodního zábavního areálu Mirákulum u Milovic. Děti si zařádili na skákacích trampolínách, v lanovém parku, ale největší úspěch měla rozsáhlá podzemní bludiště. Prošli jsme si i lesní naučnou stezku a poobědvali v místní restauraci. 

V úterý jsme změnili dopravní prostředek a vlakem dorazili do Pardubic. Pěšky jsme prošli až k Zelené bráně a na zámek ke stálé expozici živočichů žijících ve východočeském Polabí. Všechny děti velmi pěkně pracovaly a paní průvodkyně jim pracovní listy pochválila. Oběd jsme měli nevšední – na parníku Arnošt na Labi! Největší perlou dne byla ovšem zábava na laser game, odkud všichni odcházeli s jiskrami v očích. 

Ve středu jsme podnikli procházku po zrekonstruovaných Šimkových sadech, pohráli si na hřišti a prošli bylinkovou zahrádku pro nevidomé. Na terminálu jsme si dali k obědu pizzu a vlakem vyrazili do Všestar do archeoparku. Děti si prohlédly osadu z dob prvních zemědělců, vyzkoušely si hod oštěpem, štípání pazourků a dokonce ochutnaly placky upečené z vlastnoručně nadrcené mouky. 

Ve čtvrtek jsme vyrazili mikrobusem na zámek Staré Hrady u Jičína. Pohádkovým sklepením nás provedla čertice a pohádkovou půdou čertenice – dcera čerta a čarodějnice. Na oběd jsme vyrazili do místní krčmy. Někteří si vyzkoušeli střelbu z luků a kuší, děvčata zase dala přednost malování na obličej. 

V pátek jsme upřednostnili pěší túru na Plachtu k nově postavenému rytířskému hradišti. Opekli jsme si párky na ohništi a dosyta si pohráli. Nechyběla ani znalostní soutěž – zopakování poznatků z archeoparku a pantomimická hra. Cestou zpět jsme se zastavili u rybníku Češík a z přírodnin vyrobili kouzelné vory pro skřítečky. Náš krásný týden plný zážitků se nachýlil ke konci, dětem i nám se moc líbil!!! 

Za spolupráci děkují vychovatelky ŠD Bc. Zita Nováková a Radka Černohousová

Červen 2014 


Škola už se blíží k závěru a prázdniny ťukají na vrátka. Počasí si s námi trochu hrálo, zažili jsme tropické teploty i chladné deštivé dny. Právě kvůli vysokým teplotám jsme odložili i oslavu Dne dětí. Pozdě ale přece jsme uspořádali na školním hřišti Den dětí na téma „Život v kostce“. Na jednotlivých stanovištích si děti prošli jednotlivými fázemi lidského života od novorozence až po stáří. Soutěže byly zaměřené právě na charakteristické prvky jednotlivých období – sací reflex, krmení lžičkou, učení se básničky, chůze na chůdách a další. Všem se nám ten den líbil. V tomto školním roce naposledy jsme zavítali do městské knihovny Pohádka, od září budeme chodit opět. Jako každoročně k nám na konci června zavítal host v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Byla jím slečna Petra Kykalová, která půl roku učila ve Sluneční škole v Tibetu. Přivezla nám ukázat spoustu zajímavých fotek, videí a hlavně se s námi podělila o zajímavé zážitky. Představila nám knížku Pohádky pro malé Buddhy a pohádku Měsíční strom. A jako každoročně jsme i letos zažili dobrodružnou noc ve školní družině! Měli jsme radost, že se jí účastnila i řada našich prvňáčků. Přestože nám počasí příliš nepřálo, podnikli jsme výlet kolem tří rybníků – Roudnického, Datlíku a Cikána. Cestou jsme se zastavili na hřišti a zahráli si „na pravěké lovce“. Po návratu jsme rozdělali oheň a opekli si večeři. Nechyběla ani vědomostní soutěž a večerní kino- pohádka Ledové království. A pak už všichni do spacáků a dobrou noc. Ráno jsme se mohli těšit na dokonalé buchty, koláče a muffiny od šikovných maminek. Všem moc děkujeme za spolupráci, přejeme krásné slunné prázdniny a těšíme se na další školní rok plný dobrodružství! 

Vychovatelky Bc. Zita Nováková a Radka Černohousová

Květen 2014

Na přání několika aktivních spolužáků jsme na počátku května uspořádali „Čivavko-festival“. Program odpoledne byl zahájen taneční skupinou „Čivavky“, která si vystoupení nacvičila sama ve svém volném čase. Následovalo rozdělení dětí do družstev a soutěže na stanovištích – štafetový běh, hod na plyšáka, slalom na koloběžkách a další. Na závěr nechybělo pohoštění, nádherný dort od Lucky pro Adélku a tombola. Odpoledne bylo moc pěkné a poděkování patří především dívkám ze 4.C - Klárce, Lucce B., Adélce a Nathánkovi ze 3.C. Maminkám a tatínkům jsme vyrobili přáníčka ke Dni matek a Dni rodiny. Navštívili jsme multikino Cinestar – pohádku Zvonilka a piráti. Kino se nám líbí pokaždé. Na závěr jsme se vydali na prohlídku botanické zahrady, kde jsme poznávali různé bylinky známé i neznámé.

Duben 2014

Druhý jarní měsíc jsme začali návštěvou hvězdárny a planetária na Novém Hradci Králové. Naučili jsme se planety naší soustavy, rozpoznávali jsme některá souhvězdí a zhlédli několik pěkných pohádek. Užili jsme si velikonoční období plné vyrábění vajíček, slepiček a zajíčků. Nejvíce jsme se ale těšili na oblíbený čarodějnický rej! Počasí nám nedovolilo uspořádat akci na školním hřišti, ale i v tělocvičně se nám to líbilo. Nechyběla čarodějná pohádka, představení jednotlivých masek a zaříkávání zaklínadel. Sbírali jsme razítka na jednotlivých stanovištích tak svědomitě, že jsme měli celé ruce potiskané. Některé disciplíny jsme dokončovali za pěkného počasí na hřišti, hlavně se nám líbilo barvení kapesníčků a přenášení sběračky plné vody. Začali jsme také pravidelně navštěvovat nedalekou městskou knihovnu Pohádka, která nadšeně vítá nové malé čtenáře ve svých řadách.

Březen 2014

Jarní prázdniny byly plné sluníčka a měsíc březen nám proto utekl jako voda. Za pěkného počasí jsme čas trávili na hřišti, na průlezkách, pískovišti a nově jsme se naučili „skákat gumu“. Zajeli jsme si na exkurzi do Informačního centra ČEZu na Hučáku, kde se nám nejvíce líbila pokusná laboratoř s ukázkou fungování různých typů alternativní energie. Starší děti celý měsíc pilně četli knížku Jak se zbavit Mstivý Soni a nejlepší posluchači budou zařazeni do slosování o ceny v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Jarní dny jsme přivítali také tematickým vyráběním kašírovaných berušek a mravenců a sluníček. Jejich výstava se na nás usmívá každé ráno při příchodu do školy v prostoru nad schodištěm. Zavítali jsme také poprvé do dětského oddělení knihovny U Velryby. Tam nás čekala výtvarná dílna, ze které si každý odnesl roztomilou vařečku – muchomůrku, kytičku, čmeláka nebo mašinku.
Únor 2014

Letošní extrémně teplá zima nám ani v měsíci únoru nedopřála sníh, přesto jsme si vše patřičně užili. Řada prvňáčků se poprvé podívala do Přírodovědného centra při ZŠ Bezručova, kde si zblízka prohlédli spoustu zvířátek a pohladili želvu nebo agamu. Spoustu tance a zábavy jsme zažili na našem tradičním karnevalu v maskách. Přítomny byly princezny, maturantky, paní doktorky, čarodějnice, vojáci, ale také několik indiánů, kovbojů, spiderman nebo batman. Společně jsme si zasoutěžili, vítěze bohatě odměnili a většina masek byla ohodnocena také diplomem. Nezapomněli jsme ani na drobné dárečky pro naše milé k Valentýnovi. Vyzkoušeli jsme si hledání a odlévání stop ze sádry a naše výrobky vystavili na chodbě školy. Moc nás bavilo i vyrábění ručního papíru se zajímavými ubrouskovými motivy. Ondra, Kubík a asistent Péťa se nám rozhodli předvést pokus z kroužku Přírodník – sopka z jedlé sody, který všechny nadchl. Nadcházející jaro nás už pomalu volá ven do přírody a na hřiště, ale o tom až po jarních prázdninách.

Leden 2014 

Nový rok jsme tradičně začali výrobou tříkrálové koruny a sdílením vánočních zážitků a dárků. I nám do školní družiny Ježíšek nadělil nové stolní a vzdělávací hry, které jsme si ihned oblíbili. Opět jsme ve velmi hojném počtu navštívili horolezeckou stěnu a vyzkoušeli si svou obratnost a sílu pod vedením pánů instruktorů. Další pondělí jsme se vydali do ekologického centra SEVER, kde jsme si hravou formou zopakovali poznatky ze života zvířátek na statku. Nechyběla ani divadelní pohádka! V autobuse se chováme tiše, učíme se být ohleduplní k ostatním cestujícím, při procházkách opakujeme dopravní výchovu. Navštívili jsme dokonce nedaleké nově vybudované dopravní hřiště a doufáme, že ho budeme moci navštívit. Ve družině vyrábíme zimní krajiny, zátiší s krmítky a ptáčky a tučňáky, které nám vyzdobí chodby školy. Konečně nám také nasněžilo, proto jsme ihned popadli pekáče a lopaty a užili si jedno odpoledne plné bobování.
  
Prosinec 2013

Měsíc jsme začali adventním čtením v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Vánoční a zimní pohádky a příběhy četly paní vychovatelky a studentka Katka Pavlíková. Vyzkoušeli jsme si i adventní řetězovou kresbu. Abychom se vánočně naladili ještě více, navštívili jsme jarmark na ZŠ pro žáky s vadami sluchu, který byl na podporu vzdělání indického chlapce. Vyrobili jsme si tam vánoční ozdobu, koupili si perníčky a ochutnávali ovocné čaje. Ani letos jsme nemohli vynechat čertovskou párty v tělocvičně. Řádili jsme při hudbě, plnili úkoly a získávali odměny. Úkoly pro nás připravila studentka Katka Pavlíková a všem se nám to moc líbilo. Tělocvičny jsme si užili víckrát a naučili se pár nových sportovních her. Naším důležitým úkolem bylo nacvičování vystoupení na vánoční besídku. Příprava se vyplatila, vystoupení se nám moc povedlo a všem se líbilo. Poslední týden jsme se dali na pečení perníčků. Povedly se, chutnaly a navíc jsme je krásně ozdobili. Poslední tečkou družiny v tomto kalendářním roce byla naše obvyklá malá vánoční besídka. Mlsali jsme cukroví, rozbalovali dárečky a hlavně hned všechny nové hry a hračky vyzkoušeli. 
Listopad 2013

Podzimní prázdniny nám skončily a zase hurá do školy! Dušičky jsme oslavili a dětem přiblížili návštěvou hřbitova na Novém Hradci Králové. Celý měsíc jsme se pilně věnovali knížce Pohádky o mašinkách od Pavla Neumanna. Děti napjatě poslouchaly a teď budeme doufat, že některého z nás vylosují jako výherce knihoreje – celostátní čtenářské soutěže v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Opět jsme navštívili Labyrint divadla Drak, tedy už i prvňáčci měli možnost vyzkoušet si proslulou divadelní laboratoř. Uspořádali jsme také drakiádu, bohužel větru nelze poručit, proto do výše vzlétlo jen pár nejlepších draků. Žákyně Lucka jakožto členka hasičského kroužku nám připravila přednášku o hasičích, která se nám velmi líbila. A nechybělo ani taneční vystoupení chlapeckého souboru, který vedl třeťák Dáňa.

Říjen 2013 

V říjnu nám konečně přeje počasí a můžeme tedy poznávat okolní hřiště, soutěžit za školou a kreslit na chodníky. V lese jsme postavili krásné domečky pro skřítky. Ale stihli jsme toho mnohem víc! Úspěšně jsme zvládli všechny úkoly Zdravé pětky, kdy k nám zavítala lektorka a učila nás o zdravé výživě. Navštívili jsme kino – film Šmoulové 2 a prima jsme se bavili. Ve středu 23.10. jsme napjatě poslouchali povídání a čtení o tajemném ostrově Island. Povídat nám přišla slečna Eva Humlová se studenty Honzou Krejcarem a Markem Liškou. Bylo to tak zajímavé, až jsme viděli skřítky a cítili led a sopečnou lávu. Na konci měsíce nás čekal jablíčkový týden – plno soutěží, odměn a dobrých jablíček. A samozřejmě že i Haloween, strašidelné příběhy a dlabání dýní.

Září 2013 


Nový školní rok nám přinesl mnoho zážitků. Prvňáčci se hbitě rozkoukali, seznámili se spolužáky i prostředím školy. Za pěkného počasí jsme užívali sluníčka na hřišti a pískovišti. Zahráli jsme si hru na „stopovanou“, přičemž mladší děti se vydaly po šipkách a plnily úkoly, které jim připravily děti z třetího oddělení. Na procházkách jsme nasbírali jeřabiny a navlékali korálky, které nám ozdobily družinovou nástěnku. Pilně jsme nacvičovali vystoupení na písničku „V moři je místa dost“ a „Šmoulí macarenu“, které jsme s velkým úspěchem předvedli na Oslavách 20. výročí naší školy.


Červen 2013 

Školní rok se blíží neúprosně ke konci a děti se těší na zasloužené prázdniny. Společně jsme ale stihli zažít ještě spoustu příjemných chvil. Den dětí jsme oslavili ve sportovním duchu. Počasí bylo deštivé, útočiště nám poskytla tělocvična. Soutěžili jsme v rychlosti, obratnosti, házení obručí, skoku z místa. Pro snaživé děti byly připraveny diplomy a odměny. Jedno příjemné odpoledne jsme strávili s dětmi, jejich rodiči a sourozenci v Městské knihovně, kde nám paní knihovnice Zdeňka Horská v rámci projektu CČČD přečetla ukázky z vybraných knížek. Největší úspěch mělo Povídání o Zoubkové víle od Nicoly Baxter. Nechyběla ani výtvarná chvilka – kresba představy Zoubkové víly. Sladkou tečkou na konec roku byl druhý ročník Dobrodružné noci ve školní družině. Odvážné děti si přinesly spacáky, pyžamka a kartáčky na zuby a akce mohla začít. Společně jsme se vypravili na procházku do lesů k rybníku Datlík a Cikán, po návratu rozdělali za školou oheň a opekli si buřty. Nechybělo večerní kino – pohádka Tarzan plná pěkných písniček. A pak už zachumlat do spacáků a ponořit se do říše snů po boku kamarádů. Krásné slunečné ráno nás přímo vybídlo připravit snídani venku. Buchet a koláčů jsme měli od šikovných maminek dost a dost. Velmi všem děkujeme za skvělou snídani a rodičům Natálky za buřty k opékání pro všechny. Poslední akcí byla návštěva Hvězdárny a planetária, kterou jsme si i přes nepříznivé počasí užili a hurá na zasloužené dlouhé a ničím nerušené prázdniny…

Květen 2013 

V měsíci květnu k nám v rámci projektu Celé Česko čte dětem zavítal na návštěvu pan Lubomír Pajqer alias Luban z hradeckého amatérského divadelního souboru HAD. S sebou přinesl celou řadu krásných, vlastnoručně vyrobených loutek, ukázal nám, jak se loutky vodí a přečetl ukázku z knížky Milana Valenty Půďáci. Děti si poslechly první kapitolu z vyprávění o Trámošovi a Světlíkovi, dvou strašidlech, bydlících na půdě staré školy. Za pěkného počasí jsme se vydali na návštěvu farmy jednoho z našich žáků Kubíka. Měli jsme možnost vidět koně, malého neposedného kozlíka, jehňátka, malé králíčky, krávy a pár pávů. Následující dny jsme nelenili a pilně nacvičovali vystoupení na besídku ke Dni matek a Dni rodiny. Rodiče se dostavili v hojném počtu, maminky dostaly pěkná přáníčka a kytičky a vystoupení se dětem velmi povedlo. Opět jsme zavítali společně do multikina Cinestar na pohádku Croodsovi, u které jsme se opravdu od plic všichni zasmáli.

Duben 2013 

Konečně trochu přichází jaro a tak vyrážíme na oblíbené hřiště u lachtana a na nové místo k Labi. Tam pozorujeme jarní rostliny, ptáky a střiháme vrbové proutí. Na návštěvu Botanické zahrady Farmaceutické fakulty UK jsme se po roce už všichni těšili. Ale byla ještě lepší, než jsme očekávali. Po sklenících nás provázel pan ředitel Pirner a nejenže jsme viděli banánovník, skořicovník, eukalypt, vanilku a mnoho jiného, ale už víme, jak rostou makadamové ořechy, a ochutnali jsme květ cizokrajného stromu aky. A už také víme, jak se cítí indiáni v deštném pralese při tak velké vlhkosti vzduchu. Konec měsíce byl ve znamení čarodějnic. Na hřišti jsme soutěžili v kostýmech a barvili kouzelné kapesníčky. To ale není všechno! Poprvé jsme u nás přivítali slečnu Mgr. Lenku Strobachovou s jejím pejskem Olinkem. Pejsek Oli není obyčejný pejsek, ale pejsek nejlepší pro děti – má canisterapeutické zkoušky. Děti si ho ihned zamilovaly. S paničkou nám ukázali, co všechno dovedou a my už se těšíme na příští setkání. Tímto jim oběma děkujeme a zároveň také všem dětem a rodičům, kteří přinesli dobroty pro opuštěné pejsky.

Březen 2013 

Jarní prázdniny nám skončily a máme tu první jarní měsíc. Povídáme si o změnách v přírodě, různými technikami vyrábíme jarní květiny, motýlky a berušky. Učíme se poznávat mláďátka zvířat a opakujeme si u nás žijící ptáky. Přímo na svém těle zkoušíme umění obkreslování postav pomocí PET víček. Přes stále mrazivé počasí jsme podnikli několik výletů. První byla návštěva Státní vědecké knihovny spojená s procházkou podél Orlice a v Jiráskových sadech. Další pondělí jsme navštívili Informační centrum ČEZ na Hučáku, kde jsme měli možnost shlédnout film o obnovitelných zdrojích energie, pan průvodce nám ukázal pravé tornádo, turbíny a stoletou elektrárnu. Před Velikonocemi jsme vyrobili pěkná kuřátka, beránky, zajíčky a přáníčka a navštívili jsme Muzeum Východních Čech - program „ Od masopustu do Velikonoc“. Všichni v masopustních maskách jsme si poslechli o velikonočních zvycích a tradicích a vyrobili si masku a slepičku ve výtvarné dílně. Nakonec jsme oslavili konec zimy a jaro přivítali vhozením Morany do Labe v rámci projektu „Svátky jara“.

Únor 2013 

Měsíc jsme začali jednou z řady akcí, které nás čekají v rámci našeho zapojení do celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“. Naše první odpoledne s knížkou jsme připravili na téma Večerníček. Děti nosily knihy, četli vychovatelky, děti i rodiče. Nejvíce se líbilo hádání večerníčků podle úvodní melodie. Bylo to příjemné odpoledne. Nezapomněli jsme ani na svátek zamilovaných a vyráběli přáníčka a dárečky. Na návštěvu mini ZOO jsme se po roce těšili všichni. A povedla se! Někdo se bál pohladit si i králíčka, někdo si naopak do ruky vzal i hada a agamu. Všichni jsme se dozvěděli něco nového a zajímavého – třeba, že když je chameleon pěkně barevný, má dobrou náladu. A že tento měsíc v družině stál opravdu za to, nakonec byl i karneval. Sešlo se nám plno pěkných maškar a v tělocvičně jsme si při soutěžích pěkně zařádili. 

Leden 2013 

Nový rok nám příjemně začal nadělením dárků od Ježíška. Všichni měli velikou radost a dalo nám také pořádnou práci, než jsme se všechny nové hry naučili hrát. Dívky ze druhého oddělení nám jedno odpoledne uspořádaly pěkné vystoupení, kde jsme si všichni mohli zatancovat. Opět napadl nový sníh a nám přinesl mnoho radosti z bobování na nedalekém kopci. Povídali jsme si o našem městě, dopravních prostředcích a značkách a nadšeně vyráběli model města – dal nám pořádnou práci, ale výsledek stojí za to. Starší děti již podruhé měli možnost vyzkoušet svou obratnost a vytrvalost na horolezecké stěně. Pod vedením zkušených instruktorů vylezli někteří až úplně nahoru. Každopádně to byl zážitek!

Prosinec 2012 


Poslední měsíc v roce jsme začali „Čertovskou besídkou“. Děti si připravily krásné kostýmy andělů i děsivé masky čertů a čertic. Za účasti rodičů jsme si v tělocvičně zasoutěžili, zatancovali a všechno „zlobení“ zavázali do pytle. Konečně jsme se dočkali sněhové nadílky a po kolena ve sněhu jsme podnikli výstup na náš Mt. Everest. Na vrcholu jsme zapíchli družinovou vlajku a na lopatách a bobech sjížděli nadšeně kopec. Jako dárek jsme si nadělili návštěvu multikina Cinestar – Asterix a Obelix ve službách jejího Veličenstva. Nezapomněli jsme ani na výrobu drobných dárečků na vánoční jarmark a pilně nacvičovali vystoupení na besídku Vánoční radování. Za družinu přejeme všem dětem a rodičům krásné Vánoce a šťastný vstup do nového roku!

Listopad 2012 


Měsíc padajících listů nám přinesl také mnoho zážitků. Začali jsme hrou na „stopovanou“, přičemž mladší děti se vydaly po šipkách a plnily úkoly, které jim připravily děti z druhého oddělení. Odpoledne plné soutěží a plnění úkolů připravil dětem Ježkův tematický den. Příjemným zpestřením byla pro děti velmi usměvavá studentka na praxi. Užili jsme si s ní naši družinovou „drakiádu“ na kopci za školou a navštívili jsme opět Labyrint divadla Drak, kde se děti nejvíce těšily na laboratoř s možnostmi míchání zvuků, světelných efektů a projekcí jako skuteční herci a režiséři.

Říjen 2012

Podzimní sklizeň je v plném proudu a ani my s dětmi jsme neotáleli a zorganizovali „Jablíčkový týden“ plný dovednostních soutěží a vyrábění s jablky. Děti měly možnost celý týden sbírat jablíčka za pěkné chování, pomoc spolužákům, soutěže a tvoření. Na konci je čekala i nějaká ta odměna. Krásně zabarvené listy a přírodniny jsme využili k vyrábění z přírodních materiálů a zopakovali jsme si i znalosti o stromech, listech, plodech a houbách. Za pěkného podzimního počasí jsme všichni společně zvládli výlet na Plachtu do hřebčína, kde jsme měli možnost si prohlédnout koně a dovézt jim něco na zub. Jako sladká tečka na konec měsíce bylo představení kouzelníka, které se dětem velmi líbilo.
 
Září 2012

Přivítali jsme se s „nováčky“. Společně poznáváme kamarády a kamarádky, školu i okolí. Když nám přeje počasí, trávíme čas na hřišti. Na počest letní olympiády v Londýně jsme si zahráli na olympiádu i my. Vyzkoušeli jsme si různé olympijské disciplíny a nechyběly ani medaile a odměny.
 Únor 2012

Měsíc únor jsme začali odměnou za vysvědčení, a to návštěvou Labyrintu divadla Drak. Děti měly možnost se seznámit se zákulisím divadla, dozvěděly se, jaké existují druhy loutek a na vlastní kůži si mohly vyzkoušet být zvukařem, osvětlovačem, režisérem a hercem vedoucím loutku. Konečně jsme si užili i čerstvě napadnutého sněhu a na školním hřišti postavili sněhuláky. Koulovali jsme se a z malého kopečka bobovali. Maminkám jsme vyrobili přáníčka a dárečky na Valentýna a v tělocvičně jsme si velmi užili karneval v maskách s tancem a odměnami.

Leden 2012
A máme tu nový rok! Sníh pořád ne a ne napadnout, a tak se ho snažíme přivolat zimními příběhy, pohádkami a výrobky. Z papíru vystřihujeme sněhuláky, malujeme zasněženou krajinu a těšíme se, až z nebe začnou padat sněhové vločky. Povídáme si o dopravě, dopravních značkách a prostředcích a vyrábíme prostorovou koláž na téma doprava. Starší děti vyrobily krásné hrady a hradní věže a vyzkoušely si pracovat s barvami na sklo. Obohacením byla i návštěva psího útulku u lesního hřbitova v Malšovicích, kde nám řekli mnoho zajímavostí a ukázali roztomilá štěňátka. Děkujeme všem dětem a rodičům za přispění na nákup granulí pro opuštěné pejsky.

prosinec 2011
A už je tu – měsíc čertů i andělů a hlavně Vánoc. Všichni se na ně těšíme a zdobíme si celu školu. Vyrábíme také malé dárečky. Nejvíc jsme si užili Milulášskou besídku v tělocvičně plnou masek , tance, soutěží a také odměn. Sníh pořád nikde, přesto jsme oslavili mezinárodní den hor výstupem na nejbližší kopec. Vánoční besídka se povedla a líbila se i naše družinová vystoupení. Jsme šikulové! Prvním vánočním dárkem pro nás byla návštěva kina. Film Saxana a lexikon kouzel nás v adventním čase všechny pobavil. Zbývalo už jen rozbalit družinové dárky, ochutnat cukroví a hurá domů na Vánoce. PF 2012 všem !!!

listopad 2011
Martin na bílém koni nepřijel a tak si alespoň můžeme stále hrát na hřišti. Chodíme i na lachtana. Pozorujeme přírodu kolem školy, jak se připravuje na zimu. Povídáme a čteme si o tom, co dělají v zimě zvířata. Nejvíc se nám líbilo myší vyrábění a ježčí den, kdy jsme si celé odpoledne hráli na ježky. Také o ptáčcích toho víme hodně nového, vystřihujeme je, malujeme a připravili jsme o nich velkou nástěnku. Povedla se nám skvělá stopovaná – mladší stopovali starší a na konci byl samozřejmě i poklad. Prima byla i ochutnávka staročeských jídel, kterou připravila střední škola.

říjen 2011
Podzimní počasí je stále slunečné, proto neváháme a navštěvujeme hřiště U lachtana, kde se nám velmi líbí hlavně lanovka. Cestou pozorujeme měnící se přírodu, barvy podzimu a sbíráme barevné listy a kaštany. Učíme se rozlišovat stromy podle plodů, tvaru listů. Z přírodnin nás velmi baví vyrábět různá zátiší. Seznámili jsme se s lepící pistolí a vyrobili krásné výtvory. Navštívili jsme Botanickou zahradu UHK, kde nám pan ředitel řekl mnoho zajímavého a pustil vodopád. Pro každého návštěvníka měl na rozloučenou sušenou makovici. Nezapomněli jsme ani na svátek Haloween a vydlabali jsme několik dýní na ozdobu školy. Podzimní prázdniny nás volají a pak hurá zpět do školy.

září 2011
Počasí nám přeje a tak spoustu času trávíme na hřišti. Líbí se nám hlavně prolézačky a pískoviště. „Nováčci“ v družině se začínají rozkoukávat. Poznávají kamarády a kamarádky, školu i okolí školy. Nejvíce se nám líbí hraní na nedalekém hřišti „lachtan“. Pozorujeme začínající podzim a sbíráme zajímavé přírodniny. Z těch jsme vyrobili moc pěkné výrobky.

březen, duben 2011
Počasí nám přeje, hřiště je pro nás nejlepší zábava. Líbí se nám i na pískovišti. Učíme se hrát ping pong. Když prší , hrajeme si vevnitř. Naučili jsme se karty UNO a oblíbené je strašidelné pexeso. Rádi vyrábíme jarní věcičky a samozřejmě strašidelné. Pozorujeme, jak se kolem nás probouzí příroda, kreslíme ji, malujeme a čteme si o zvířatech. Moc se nám líbilo vystoupení skupiny historického šermu CORPORAL na hřišti za školou.


únor 2011

Nemáme sníh a tak běháme po hřišti a užíváme si sluníčka. Povídáme si o ptáčcích a ostatních zvířátkách, pozorujeme krmítka a krmítka si pro radost vyrábíme i z papíru. Moc se nám povedli i ptáčci, ale byla to pěkná „fuška“. Prima je i nové čtení o dinosaurech. 

leden 2011

Venku není pěkné zimní počasí a tak jsme se postili do karetních her. Naučili jsme se spoustu nových a zahálet nenecháváme ani stavebnice a ostatní hračky. Učíme se slušnému chování a kamarádství. Někteří z nás ale nejraději vyrábějí, třeba královskou korunu, kouzelné hůlky, kouzelnický klobouk, strašidelný hrad, sněhuláky a už i srdíčka na Valentýna.

prosinec 2010

Sněhu je habaděj a tak venku bobujeme a užíváme si. Ale všichni už se těšíme na Vánoce. Vyrábíme dárečky pro naše blízké, výrobky na školní jarmark, zpíváme koledy a posloucháme vánoční příběhy. A i v družině jsme nakonec dostali dárky – nové hračky.

listopad 2010
Počasí nám přeje a tak každé odpoledne trávíme na hřišti. Moc se nám líbí pouštění draků a to i přesto, že se nám draci pořád zašmodrchávají a pěkně se za nimi naběháme. Po hrách venku si rádi sedneme, poslechneme si pohádku, hrajeme na domečky nebo na kosmonauty. Už se umíme hezky chovat v jídelně.

září 2010
Využili jsme pěkného počasí  a trávili jsme co nejvíce času venku. Líbí se nám hlavně prolézačky a pískoviště. „Nováčci“ v družině se začínají rozkoukávat, poznávají kamarády a kamarádky a i když se někdy musíme učit jak druhému nekazit hru, jak poprosit, když si s někým chci začít hrát, stává se z dětí v družině fajn parta. Máme z toho radost!

Počasí nám přeje
Počasí nám přeje a tak spoustu času trávíme na hřišti. Rádi potom odpočíváme u čtení. Pohádky, příběhy ale třeba i Čtyřlístky nás baví. Vyrábíme zajímavé věcičky. Třeba krásné hvězdohledy, kterými vidíme souhvězdí. I.Oddělení se vydalo na cestu do vesmíru v soutěži škola kosmonautů, II.oddělení navštívilo indiány. Krásných obrázků mají plno. Nejlepší je ale přece jen pouštění draků. Vítr nám je vynes krásně do nebe a my běhali a běhali. Paráda!

Comments