Stary web‎ > ‎

EVVO

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

Cílem environmentální výchovy na naší škole je umožnit žákům celistvé pochopení života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Dlouhodobý program EVVO i roční plán naší školy je doplňkem školního vzdělávacího programu ZŠ logopedické. Realizován je ve výuce, v předmětech vlastivěda, prvouka, přírodověda, přírodopis. Do programu je taktéž začleňováno projektové vyučování.

Dalšími aktivitami naší školy spojenými s ekologií je účast v soutěžích, akce ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER, návštěvy a exkurze, školení a semináře pro učitele. Více se můžete dozvědět v podrobném plánu, který je k nahlédnutí níže.


Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v říjnu 2015

Aktuální fotogalerie EVVO zde

Plán environmentální výchovy na školní rok 2015/2016

V letošním školním roce se musíme nejdříve postarat o školní zahradu, která utrpěla velkým letním suchem.  Naši péči a pozornost si zaslouží i pokojové rostliny, chceme je rozšířit a naučit žáky rozmnožovat je. Novou výzvou je péče o truhlíkové rostliny před vchodem školy.

Na podzim začneme hned se sběrem žaludů, kaštanů a starého pečiva pro zvířata v oboře našeho bývalého žáka Aleše Kulhánka.

V zimě nás opět čeká velký sběr starého papíru a podpora třídění odpadu ve škole a ve třídách. Opět budeme sbírat po celý rok PET víčka pro charitativní účely.

Naší velkou prioritou v péči o školní zahradu je pomalá přeměna zahrady v duchu přírodních hřišť. Budeme hledat možnosti finanční podpory, pomoci ze stran rodičů a snad se nám podaří do prázdnin vybudovat venkovní altán.


OSN vyhlásila rok 2015 Mezinárodním rokem půdy

Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let staré nerozlučné partnerství. Zemědělec se bez půdy neobejde. Kvalita zemědělské půdy ovlivňuje zemědělskou výrobu. O tom, že je třeba s půdou jako základním zdrojem zacházet šetrně a s úctou, není pochyb. Zřejmě o tom nepochybuje ani Organizace spojených národů, která vyhlásila rok 2015 Mezinárodním rokem půdy.

Projekt Náš lesopark - Zapojení naší školy do projektu Škola pro udržitelný život ve školním roce 2010/2011

Realizované akce

Projekt "zelená pro stromy"

Naše škola je v letošním a příštím školním roce zapojena do grantové výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Cílem našeho projektu je, využít daný potenciál naší školní zahrady a blízkého okolí pro rozvoj dětské citlivosti k přírodě. Budeme si více všímat, co nám tu roste za stromy a keře, čím jsou pro nás zajímavé a důležité. Podpora 54 000 Kč z fondu nám umožní vysadit nové druhy stromů a keřů a označit je jejich názvy. Stávající stromy budou odborně prohlédnuty a ošetřeny z hlediska zdravotního stavu a bezpečnosti. Na výsadbě se budou pod odborným vedením arboristy aktivně podílet žáci 2. stupně a jistě se jim bude dobře pracovat s nově zakoupeným nářadím. Nakonec vytvoříme přehlednou mapku zajímavých stromů a keřů na školní zahradě. V rámci projektu nás čeká ještě jedno překvapení, které zatím ponecháme tajemstvím. Přivítáme Vaše nápady, podporu morální, materiální i finanční.

Koordinátorka ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY Radka Černohousová


Soutěž – Třídíme s Nikitou

Žáci 9. ročníku naší školy se úspěšně pustili do soutěže v rámci Recyklohraní. Cílem bylo vymyslet, vytvořit a sepsat životní příběh postavy, která je vytvořena z odpadů a odpovědět na 50 kvízových otázek. Úkolu se deváťáci zhostili se vší parádou a jistě si zaslouží vyhrát – první cenou je totiž dvoudenní pobyt v luxusním hotelu v areálu ZOO ve Dvoře Králové. Výsledky soutěže se dozvíme v červnu. (Hu)

  

Zima končí

Jaro je tady a s ním se probouzí i rostliny a živočichové. Někteří potřebovali přes mrazivou zimu pomoc od nás, od lidí. A jak pomohli žáci naší školy? Na podzim vyběhli ven a nasbírali žaludy a kaštany pro zvěř žijící v lesích. Každá maličkost se počítá. Podzimní plody jsme věnovali lesní oboře našeho deváťáka Aleše Kulhánka. (Hu)

 
     

 
 

 

 
 

Nech brouka žít

Naše škola pravidelně využívá nabídek výukových programů ekologického sdružení SEVER. Pestrého programu se v „zeleném prostředí SEVERu“ účastní žáci prvního stupně i žáci druhého stupně. Každý z programů je zaměřený na určité téma a poutavou formou her a tvoření se vždy dozvíme něco nového. Program „Nech brouka žít“ byl zaměřený na ochranu ohrožených druhů živočichů, po té si s sebou děti do školy odnesly vlastnoručně vytvořené postery. (Hu)

  


Exkurze ve firmě EkoKom

Víte, jak to vypadá ve firmě, která se zabývá tříděním plastu? Někteří učitelé už ano. Víme také, že třídit má smysl. Z recyklovaného materiálu je většina věcí kolem nás i na sobě. Ve firmě EkoKom jsme mohli na vlastní oči vidět svoz odpadu, jeho ruční třídění a následnou recyklaci a přeměnu ve výsledný výrobek – třeba lavičku k sezení. (Hu)
     

              
Úklid lesoparku

V úterý odpoledne 26.10.2010 proběhl velký úklid lesoparku Lhota pod Strání na Moravském Předměstí. Úklid vymyslel a zorganizoval pracovní ekotým projektu Škola pro udržitelný život. Dali si za cíl zvelebit lesopark a vylepšit ho v duchu hesla: VČERA NEVLÍDNÝ, DNES ČISTÝ A NA JAŘE ZÁBAVNÝ. Projekt probíhá za podpory Nadace Partnerství a SEV SEVERu. Úklidu se zúčastnili žáci 2. stupně logopedické školy a vydatně jim pomohli dobrovolníci z firmy TOYOTA a Technické služby města. Mladší žáci využili krásného počasí k pouštění draků. Všichni se těšíme na pokračování projektu „Náš lesopark“. 

Exkurze učitelů na ZŠ Komenského v Náchodě

Jako součást dalšího vzdělávání pedagogů v rámci environmentální výchovy jsme měli možnost navštívit učebny základní školy v Náchodě, které jsou přizpůsobeny výuce pracovních činností a přírodovědných oborů. Také jsme obdivovali různé druhy našich i cizokrajných živočichů, které na této škole chovají a o které se starají jak žáci, tak učitelé. Členitá zahrada, která obklopuje celý areál, je přirozenou ukázkou umělých i přirozených ekosystémů. (Hu)

 

  
 
 

Miss Rostlinka

Akce pro děti Miss Rostlinka se konala i letos v září. Děti si samy zasadily a nechaly naklíčit semínka různých bylinek a okrasných rostlin, pomáhaly plet na naší Zelené učebně a nakonec jsme navštívili botanickou zahradu léčivých rostlin Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Pan ředitel nás provedl rájem tropických rostlin ve skleníku, povídal nám o zajímavostech a využití těchto rostlin. Děti si tak například vyzkoušely opravdu přírodní obklad z aloe. (Hu)
    

 

Sběr žaludů a kaštanů

I letos pomáháme zvířátkům v lese. Přidej se i ty, sbírej lesní plody a přines je do školy. Loňský rekord ZŠ Tábor: přes 5 tun žaludů.
 

Ċ
Tomáš Přívratský,
17. 2. 2015 0:22
Ċ
Tomáš Přívratský,
1. 6. 2012 2:01