Stary web‎ > ‎Fotogalerie‎ > ‎

Fotogalerie 2015/2016

PLAVECKÁ VÝUKA (7. 4. – 9. 6. 2016)
Každým rokem se žáci 2. – 4. tříd naší školy účastní plavecké výuky, která probíhá v rámci povinné tělesné výchovy. Učí se zde základním plaveckým návykům a dovednostem. Žáci v průběhu jednotlivých lekcí „sbírají“ body za správné technické provedení plaveckých prvků. V závěrečné lekci podle počtu dosažených bodů obdrží od instruktora plavání barevnou šupinu a „mokré“ vysvědčení.

Mgr. Dagmar Černilovská

https://goo.gl/photos/q9Fu4ntw8FSZ9GJB6

Projekt "Praha - studnice poznání"
Ve čtvrtek 2. 6. navštívili žáci 8. a 9. ročníku naše hlavní město. Začali jsme Vyšehradem, kde jsme viděli hřbitov významných osobností, historické památky a zhlédli jsme vnitřek opevnění - kasematy se sálem zvaným Gorlice, v němž jsou uloženy originály barokních soch z Karlova mostu. Poté jsme pokračovali pěšky po nábřeží Vltavy kolem Tančícího domu. Podívali jsme se také na okno krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde svůj život ukončili čeští parašutisté, kteří spáchali atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Naším dalším cílem byl Karlův most, část historického centra včetně Betlémské kaple a Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Tam jsme kromě stálé expozice zhlédli ještě výstavy o Číně a o Afgánistánu.  Žákům se projekt líbil a měli možnost získat nové poznatky o Praze, o jejích dějinách i o exotických kulturách.

https://goo.gl/photos/XRgq6ySatCRU7EYW7
  

Výstava Pardubice

Dne 26. 5. 2016 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili výstavy o první světové válce nazvané „Velká válka – Když šli chlapi do války“ a prohlédli si renesanční pardubický zámek. Naučnou a poutavou formou se žáci dozvěděli základní znalosti, zajímavosti a sociální problémy související s první světovou válkou. A díky pracovním listům a zajímavému výkladu získali nové znalosti o pardubickém zámku. (Sl)  

https://goo.gl/photos/zycCQDuDVKytnHF87

Sexuální výchova

Dne 9. 5. 2016 proběhl na naší škole projektový den se zaměřením na Sexuální výchovu. V jednom dni se žáci šesté, sedmé, osmé a deváté třídy seznámili s anatomií a vývojem člověka. Žáci zpracovávali plakáty zaměřené na témata genetika a dědičnost, pohlavně přenosné choroby, vývoj a vývin člověka.

https://goo.gl/photos/ivhUFRq8HRicEhSf7


Projekt Měsíc knihy
Ve středu 23. března proběhl projekt Měsíc knihy, jehož se zúčastnili žáci celého 2. stupně.   Jeho náplní byla prezentace oblíbených knih žáků, četba ukázek, povídání o knihách a řešení zábavných kvízů. Žáci 6. C navštívili pobočku Městské knihovny v Hradci Králové na Moravském Předměstí, kde se dozvěděli, jak se mohou stát čtenářem, jaké služby knihovna nabízí a především jaké knižní tituly jsou v současné době nejoblíbenější mezi teenagery. 

https://goo.gl/photos/o6WikcjyxBuPhXW67


Volba povolání a výstava středních škol
V pátek 13. listopadu 2015 navštívili žáci 9.C Úřad práce v Hradci Králové, kde absolvovali zajímavou přednášku zaměřenou na problematiku volby povolání a výběru střední školy. Dozvěděli se, které obory jsou z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní a co všechno je dobré zvážit při tak zásadním rozhodnutí, jakým volba střední školy bezesporu je. Po přednášce zhlédli v kongresovém centru Aldis výstavu středních škol, kde se mohli informovat o konkrétních školách. 

https://goo.gl/photos/1vLrt69ex6E2Q8ug7


Mladý novinář
V pátek 22. 4. 2016 proběhl v 8. a v 9. ročníku projekt Mladý novinář. Žáci se seznámili s prací novinářů a dalších zaměstnanců redakce, připomněli si slohové útvary publicistického stylu a především si na vlastní kůži vyzkoušeli práci novináře, kdy tvořili vlastní noviny a časopisy a zjišťovali v anketě, jak se ve městě žije jeho obyvatelům. Některé odpovědi byly opravdu překvapivé, kritiky však bylo velice málo.

https://goo.gl/photos/MumxohQKshfLV1bg9

 


Svátky jara

Ve středu 23.března se uskutečnil projektový den „Svátky jara“. Děti se seznámily s lidovými tradicemi na vesnici, dozvěděly se zajímavosti o masopustu. Povídání o jarních tradicích vystřídala příprava „Morany“ neboli smrtky. Děti s nadšením zdobily vajíčka, navlékaly korále, pracovaly se slaným těstem a především žáci pátého ročníku vyráběli Moranu. O týden později jme se vydali na procházku k Labi, kde jsme se rozloučili s paní Zimou a přivítali jaro.

                                                                                             Mgr. Schmiedová


https://goo.gl/photos/1K9tS61ZK6yU2hoJAČarodějnice

https://goo.gl/photos/bxNCC3wchxKPCt8p62.E - čtení nás baví

Každý poslední pátek v měsíci se děti navzájem seznamují s knihami, které doma přečetly. Soutěžíme o nejlepší čtenářský deník.

S velkým nadšením začaly číst knihy, které škola nakoupila v rámci projektu. Jedná se o Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 56). Šablona č. 1 s názvem: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Přirozenou cestou se tak rozvíjejí individuální schopnosti dětí v oblasti čtenářství.

https://goo.gl/photos/reRUfQDZ4zMDXGZq9Týden zdravých svačinek

V týdnu 14.3. – 18.3.2016 jako tradičně každý rok proběhl Týden zdravých svačinek zaměřených na správnou životosprávu dítěte a správnou stravu po celý den, týden, měsíc…/Vo/

https://goo.gl/photos/PoPq3VARY1F9nt2g8Projekt Žijeme zdravě


Dne 13. ledna 2016 se žáci prvního stupně zúčastnili první části projektu Žijeme zdravě. Ve třídách si názorně předvedli čištění zubů a společně vyplnili pracovní list „Zdravé zuby“. Se svou paní učitelkou každá třída diskutovala a plnila úkoly na téma „Životospráva“.

Druhá část projektu se uskutečnila 10. února 2016. Žáci jednotlivých tříd plnili úkoly na pěti stanovištích. Dozvěděli se, jak vypadá správně vybavená lékárnička a jak předcházet úrazům. Dále jsme si společně připomněli linky tísňového volání a zahráli si scénky na téma „Jak se chovat k cizím lidem“. Na posledním stanovišti si žáci zacvičili zdravotní cviky na gymnastických míčích a další cvičení prospěšná pro zdraví.                     (Hvězdová)


Další fotografie naleznete zde
           

Autoevaluace 2. stupně za 1. Pololetí

V rámci autoevaluace proběhlo na druhém stupni naší školy testování žáků ze znalostí matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Součástí testování byly i znalosti z témat obrany státu a finanční matematiky. Žáci  prokázali své schopnosti  první pomoci v rámci ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí spolu se znalostmi základních postupů při ohrožení. (Jl) 


Další fotografie naleznete zde

Výlet do pravěku

 Dne 17.února 2016 navštívili žáci čtvrtých tříd Archeoskanzen ve Všestarech. Seznámili se zde s životem v pravěku,  se způsobem života naších prapředků a mohli si osahat i  některé pravěké nástroje.  Poté mohli v krátkém filmovém pásmu také vidět i stavbu  pravěkých obydlí či způsob dávné výroby bronzu a železa.                                                            S. Schmiedová, D. Černilovská


Další fotografie naleznete zde

Exkurze v Infocentru Obnovitelné zdroje „Hučák“ dne 28.1.2016

V den pololetního vysvědčení 28.1.2016 jsme se my druháčci vydali na exkurzi do Infocentra Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák. V kinosále nás film „Čtvero ročních období“ seznámil obnovitelnými zdroji energie (voda, slunce, rostliny, vítr). O tom, že člověk tyto zdroje využívá od nepaměti, jsme se přesvědčili u historických exponátů a modelů. V interaktivní expozici a laboratoři jsme se pak názorně seznámili s principem fungování moderních zařízení, která využívají obnovitelné zdroje k výrobě elektrické energie. Jako perlička na závěr byla návštěva skutečné vodní elektrárny na Labi. Exkurze se nám moc líbila a jsme zase o něco chytřejší.Další fotografie naleznete zde

Dne 11. 2. 2016 proběhl na ZŠ logopedické projektový den Etická výchova pro žáky 8. a 9. ročníků. Třídy se společně zaměřili na komunikaci a mezilidské vztahy. Prostřednictvím několika aktivit se zaměřili na procvičení verbální a neverbální komunikace. (Sl)21.12.2015 proběhlo vystoupení žáků základní školy v mateřské škole


Další fotografie naleznete zde


Tři mušketýři - Klicperovo divadlo

V poslední školní den roku 2015 jsme navštívili představení „Tři mušketýři“ v Klicperově divadle. Příběh hry volně inspirovaný romány Alexandra Dumase přibližuje osudy jeho hrdinů, které se odehrávají deset let po ději první, nejznámější knihy. Žáky zaujalo důmyslné výtvarné a technické ztvárnění scény. Hra byla pojatá trochu jinak, než jak jsme od režiséra Davida Drábka zvyklí. Byla vážnější, humoru bylo o něco méně než jindy, což ale nevadilo. Představení zato nabízelo působivé souboje a dramatické scény.


Od prosince do ledna ...

 

... častovala nás paní zima všemožnými výhledy z oken. Tu se dobře pracovalo, o přestávce příjemně snilo. Objektivem subjektivně zaznamenal Michal Souček.


Projektová výuka v 5. C - dřevěné slepovací stavebnice ...

... v lednu 2016 byly příležitostí pro dovednost rukou, trpělivost, prostorovou představivost, schopnost porozumět obrazovému a textovému návodu, spolupracovat, zapojit se do hry, respektovat se. Zdánlivě jednoduché modely dřevěných staveb vyžadovaly předávání zkušeností, ne-li modelářských fines. To vše bylo zúročeno a zanechává svoji pozitivní stopu ve vědomí žáků i zkompletovanými stavebnicemi. Výsledky snažení doplníme s posledním přilepeným hranolem, avšak - ruku na srdce - cesta byla nikoli poprvé důležitější cíle.

Fotogalerie z tvoření zde.

Bc. Michal Souček, třídní učitel 5. C


Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016/2017

Na ZŠ logopedické se opět otevřela škola pro budoucí žáčky - 15. 1. 2016  v  12.00  hodin. První rodiče, kteří měli zájem umístit své dítko do 1. třídy,  přicházeli  hned po otevření zápisových tříd. Po vlídném uvítání pedagogy naší školy mohli rodiče čekat na zápisové pořadí v příjemném prostředí s plně zajištěným občerstvením. Mladší sourozenci si hráli s připravenými hračkami. Hezky vyzdobené třídy a milé paní učitelky vítaly budoucí žáčky u zápisu do 1. tříd. Děti si odnášeli nejen první pocit dobrého výkonu ve škole, ale i malé upomínkové předměty a malovaný pamětní list. Zápis žáků do 1. tříd proběhl v milé a klidné atmosféře. Děkujeme a zase za rok.


Fotogalerie je zde
zapsala M. Kolářová

Vystoupení 5. C a 5. D v domově seniorů na Novém Hradci Králové, 21. 12. 2015

Jednou z posledních výjezdních aktivit naší školy v kalendářním roce 2015 bylo společné vystoupení pátých tříd v Domově U Biřičky na Novém Hradci Králové. Netřeba snad ani zdůrazňovat význam takových mezigeneračních setkání. Vystoupením na téma filmového Mrazíka pod uměleckým vedením paní učitelky Stejskalové nám šlo o společnou přítomnost v předvánočním čase, kdy intimně vzpomínáme na minulost i pomýšlíme na budoucnost.

Fotogalerie z vystoupení je zde

Mgr. Martina Stejskalová a Bc. Michal Souček
Vánoční radování 2015

Ve středu 16. 12. 2015 se na ZŠ logopedické v rámci projektu ČESKÉ VÁNOCE rozvoněly vánoční svíčky a žáci 1. i 2. stupně se začali připravovat na vánoční besídku pro rodiče. Vánoční program začínal v 15.30 hodin vánočním jarmarkem a příjemným posezením v čajovně. V 16.00 hodin se všichni odebrali na hlavní vánoční program. Děti předvedly krásné představení, nechyběly pohádky, módní přehlídka, dokonce zazněl i Shakespeare. Vystoupení žáků se všem velmi líbilo. Na závěr programu si všichni zazpívali vánoční píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. A opravdu, už v dáli cinká vánoční zvoneček.
Fotogalerie je zde
foto Mgr. Michaela Kolářová a Mgr. Martina Stejskalová
Zapsala M. Kolářová


Kroužek Stavíme z Lega a Merkuru


Každý týden ve středu se scházejí chlapci z prvních až čtvrtých tříd v zájmovém kroužku Stavíme z Lega a Merkuru. Z komponentů obou stavebnic montují různé modely domů, automobilů nebo letadel. Pracují jak podle vlastní fantazie, tak i podle návodů ve stavebnici.
                                                                                                                                       


Mgr. Simona Schmiedová  

Advent v Babiččině údolí, 4. 12. 2015

Vánoční čas se blíží a žáci 1. stupně ZŠ logopedické se v pátek 4. 12. 2015 rozjeli do Ratibořic na vánoční program, připravený pro malé školáčky, aby se dozvěděli nové informace o Vánocích. Shlédli hru O Svaté Panně Barboře, kterou připravil folklorní soubor Barunka z České Skalice, poslechli si zpěv Rorátů z českoskalického graduálu z r. 1567, prohlédli si starobylé dudy a varhany, vyslechli povídání o životě ve starém mlýně. V závěru navštívili Staré Bělidlo, prohlédli si prostory, kde žila i Božena Němcová a na jarmarku zakoupily vánoční drobnosti. U sousoší zvané Babička si udělali společnou fotografii. Vánoční atmosféru a krásné zážitky si děti odvezly s sebou. Krásné Vánoce! 
fotografie a text Mgr. Michaela Kolářová

Fotogalerie je zdePracovní činnosti ve 2. třídě

Při hodině Pč si žáci ze 2. C  vyzkoušeli  výrobu  vánoční  dekorace. Nejprve si ubrouskovou technikou ozdobili  květináč, potom ho  dotvořili  různými větvičkami, pomeranči,  sušeným ovocem, stuhami podle své fantazie.  

 

 

Mgr. Jana Prokopová


Projekt „Ekologie zblízka“

Ve čtvrtek 3. prosince navštívili žáci 8.C a 9.C centrum ekologické výchovy Paleta v Pardubicích, kde absolvovali výukové programy nazvané „V moci lží a pověr“ a „Protože práce šlechtí“. Na nich si vyzkoušeli zajímavé aktivity zaměřené na komunikaci a ověřili si, jak je důležité dbát na přesnost vyjadřování a přistupovat kriticky k neověřeným informacím. Součástí bylo poučení o nejrozšířenějších omylech týkajících se ekologie (např. to, že nemá smysl třídit odpad, protože se údajně všechen sesype dohromady). Ve druhé části se dozvěděli, co označuje značka Fair Trade a jaké jsou pracovní podmínky v méně rozvinutých zemích, což si při při simulaci takového pracovního prostředí vyzkoušeli sami. Oba programy se žákům líbily a hodnotili je jako zajímavé a přínosné. 


Fotogalerie je zde

Mgr. Pavla Jakoubková


Vánoční čas

Na základní škole logopedické probíhají přípravy na Vánoce. Žáci s učiteli tvoří motivační výrobky s vánoční tematikou, zdobí se celá škola a také rodiče přišli na pomoc svým dětem a pedagogům. Ve čtvrtek 26. 11. se setkali paní učitelky s rodiči u vázání vánoční girlandy na hlavní vchod do školy. Výsledek společného úsilí  - vánoční girlandu – všichni obdivovali.  Vánoční čas už je opravdu tady.   


 

Mgr. Michaela Kolářová


Jazykově-poznávací pobyt ve Velké Británii 16.-22. 11. 2015


   V týdnu od 16. 11. do 22. 11. 2015 navštívili vybraní žáci 2. stupně ZŠ logopedické Velkou Británii. Jednalo se o projekt podpořený finančně z peněz EU (Výzva 56). Cílem našeho pobytu byl Londýn. Cestovali jsme autobusem a trajektem, ubytováni jsme byli v rodinách. Součástí pobytu byl jazykový kurz v rozsahu 12 hodin vedený rodilými mluvčími zaměřený na procvičení již známé slovní zásoby a na její rozšíření. Jednalo se především o konverzační témata potřebná pro praktické využití angličtiny v běžném životě. 
         Ve druhé části pobytu jsme navštívili nejznámější památky a místa v Londýně. Viděli jsme Buckinghamský palác s památníkem královny Viktorie a střídání stráží, prošli jsme se přes St. James' Park na náměstí Trafalgar Square se sochou admirála Nelsona. Navštívili jsme námořní muzeum a observatoř v Greenwichi u nultého poledníku. Obdivovali jsme umělecká díla v Národní galerii a v galerii moderního umění Tate Modern, měli jsme možnost spatřit originál Rosettské desky a dalších jedinečných archeologických památek v British Museum, v Toweru jsme zhlédli britské korunovační klenoty a sbírku historických zbraní. Nechyběla procházka přes Piccadily Circus, po nábřeží Temže k replice Shakespearova divadla Globe a katedrále svatého Pavla. Viděli jsme Westminster Abbey, budovy parlamentu a měli možnost vidět Londýn z ptačí perspektivy z London Eye. Navštívili jsme také muzeum voskových figurín Madame Tussaud's. Celý pobyt hodnotíme velmi pozitivně, žáci získali jedinečné zkušenosti, rozšířili své jazykové znalosti a přivezli si mnoho nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Pavla Jakoubková a Bc. Kristýna Joliceur

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové - společný program pro páté třídy 18. 11. 2015


Existují i jiné hvězdy než televizní? Která z hvězd je nám nejblíže? Jsou souhvězdí i ve dne? Jak starý je vesmír, naše planeta, Slunce? Jak se projevuje plazma, jak funguje a k čemu slouží Wilsonova mlžná komora? Koho porazilo Foucaultovo kyvadlo? Každému, kdož touží o tom všem něco vědět, můžeme jen doporučit návštěvu hradecké hvězdárny a planetária. Počasí na cestě tam i zpět z nás trhalo provlhlé oblečení, ale to jsme brali jako doprovodný meteorologický program.

Fotogalerie je zde
Mgr. Martina Stejskalová a Bc. Michal Souček, třídní učitelé pátých tříd

Slavnosti slabikáře 18. 11. 2015

V knihovně města Hradce Králové proběhlo slavnostní předávání Slabikářů. Ve středu 18. 11. 2015 se sešli rodiče, babičky a sourozenci na této slavnostní akci. Žáčci si připravili krátký program a potom jim paní knihovnice a třídní učitelky předaly slavnostně nový Slabikář. Děti a všichni přítomní měli radost z milého zážitku.     

Mgr. Michaela Kolářová

Seminář pro učitele 16. 11. 2015 - Podpora konstruktivního myšlení 2


V pokračování semináře pro učitele byly páteří hlavolamy, hry, geometrické obrazce,  a opět imaginace a tvořivost učitelů.

Foto © Michal Souček

Fotogalerie je zde
Dopravní výchova 13. 11. 2015

Jaké nástrahy čekají v silničním provozu na chodce, cyklisty, řidiče? Jakými povinnostmi vyvažuje zákon naše práva v silničním provozu? Kdy jsou práva na vedlejší a hlavní je ostražitost, pozornost, opatrnost a ohleduplnost. Kdy je naopak právo hlavní? Jsem na chodníku účastníkem silničního provozu? A na skejtbordu, inlajnech či kolobrndě?

Pan strážník městské policie Váňa se nám jevil být dobromyslným a vtipným průvodcem rozmanitými stezkami silničního provozu. Jeho humorná a dobře cílená rétorika se výborně snoubila s výtvarně dokonalými a trefnými animacemi.

Akci dáváme jednoznačně palec nahoru a těšíme se na jarní pokračování, jehož těžiště bude v nácviku dovedností a povinností cyklisty.

Bc. Michal Souček a Mgr. Martina Stejskalová, třídní učitelé pátých tříd

Fotogalerie je zde


Vitamínový den 11. 11. 2015 společně

Ve středu 11.11. se tradičně, jako každý rok, uskutečnil projekt Vitamínový den. Žáci si zopakovali vědomosti o ovoci a zelenině z tuzemska i ze zahraničí . Druháčci vytvořili krásná zeleninová zvířátka, třeťáci ze zdravých potravin vylepili zdravé talíře strav z propagačních materiálů, čtvrťáci vytvořili chutné ovocné a zeleninové saláty plné vitamínů a páťáci nazdobili v jídelně školy podzimní stoly.

Fotogalerie je zde

PaeDr. Romana Volterová


Vitamínový den 11. 11. 2015

Projektové dny věnované vitamínové osvětě mají u dětí tradičně dobrou odezvu.

Po společném zahájení se páté třídy věnovaly přípravě ovocných a zeleninových pokrmů dle vlastní fantazie.

Shlédnout, jak se ratolestem tvořilo a dařilo lze ve fotogalerii zde .


Mgr. Martina  Stejskalová a Bc. Michal Souček, třídní učitelé pátých třídSeminář pro učitele 4. 11. 2015 - Podpora konstruktivního myšlení 1

Učitelkám a učitelům našeho souškolí zachtělo se do lavic, po vzoru svých dětí vědět víc. Byla to i příležitost podumat nad adjektivy konstruktivní a konstrukční.

Foto © Michal Souček

Fotogalerie je zde


Matematická soutěž časopisu Pastelka

Třída 2. C  se zúčastnila v září matematické soutěže, kterou vyhlásil časopis  Pastelka . V říjnu nám přišla sladká odměna za  správný výsledek.

Mgr. Jana Prokopová


27. 10. 2015 - Soutěž o nejlepší čtenářský deník

Na naší škole byla v měsíci říjnu zahájena celoroční soutěž ,, O nejlepší čtenářský deník“. Je určena žákům 2. – 5. ročníku. Vyhodnocení soutěže proběhne v červnu 2016 a pro výherce jsou připraveny zajímavé odměny.

Mgr. Simona Schmiedová, Mgr. Petra Dvořáčková22. 10. 2015 - Světýlkový týden před vchodem školy

Ikdyž chladnými rány a odpoledním sluncem povadnou za čas tváře našich dýní, den jejich zrození zůstává zachycen v nově otevřené Galerii před vchodem, t.j. zde.

© foto Michal Souček


22. 10. 2015 - Světýlkový týden v 5. C

My nedlabeme na školu, my dlabeme ve škole. Tvůrčí zápal jasný jako světla, jimiž jsme si dýně ve třídě prosvětlili.
Fotogalerii najdete zde
Bc. Michal Souček - třídní učitel


20. 10. 2015 - Archeopark Všestary

Dne 20.10. navštívili žáci šestých a sedmých ročníků ZŠ logopedické Archeopark ve Všestarech. Žáci se seznámili s životem v pravěku. Prohlédli si pravěké nástroje, které později vyzkoušeli venku při sekání dřeva či mletí obilí. Viděli stavbu domů v této době, způsob pohřbívání i kly mamuta. Poutavé vyprávění všechny velmi zaujalo.


Fotogalerie z archeoparku jsou zde
Mgr. Zora Jelínková

19. 10. 2015 - Techniky mluvního projevu v 5. C a 5. DZáklady techniky mluvního projevu nás zastihnou
nejen jako žáky, vypravěče, básníky, zákazníky či prodavače, ale třeba i při volání o pomoc policii, zdravotní záchranné službě nebo hasičům, a tam může jít o čas. Při nácviku nebyla nouze rovněž o humorné situace, jež, čtenář promine, neuvádíme.


Fotogalerie z výuky je zde
Bc. Michal Souček


15. 10. 2015 - Informatika v 5. C

Přihlásit se do MS Windows, napsat první text v MS Wordu ... budiž. Ale nakreslit myší obrázek v
Malování, to vedlo k soustředění i rozruchu.


Fotogalerie zde
Bc. Michal Souček, třídní učitel13. 10. 2015 - Kaštanový zvěřinec v 5. C ...
... nebyl žádný zvěřinec. S akumulátorovou vrtačkou a ostatními nástroji se muselo opatrně, právě jako na obrázcích z galerie zdeBc. Michal Souček, třídní učitel 5. C
12. 10. 2015 - Představení Čert a Bára v divadle Drak

Páté třídy vyrazily společně do divadla. Bez fraků a smokingů, nemuseli k okýnku, mezi dětmi smích se rozzvonil, kdo přišel nechybil.Představení přimomnělo, kolik práce je za zdánlivou samozřejmostí, s níž se řeka příběhu vlévá do hlediště. Představení rádi každému doporučujeme.

Martina Stejskalová a Michal Souček, třídní učitelé


25. 9. 2015 - Evropský den jazyků

V pátek 25. 9. proběhl ve třídách 8.C a 9.C projekt nazvaný Evropský den jazyků. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o anglicky mluvících zemích a o Polsku. Vytvořili vlastní plakáty, které následně prezentovali ostatním. Projekt žáky zaujal a v jeho průběhu si ověřili, jak je k dosažení cíle důležitá schopnost týmové spolupráce.

Fotogalerie zde
Mgr. Pavla Jakoubková

22. 9. 2015 - Listy podzimu na listech papíru
Fotogalerie z výuky v plenéru je zde
Bc. Michal Souček - učitel Pracovních činností


17. 9. 2015 - Výuka informatiky v 5. C ...

... začíná přihlášením do MS Windows, čehož fotogalerie jezde
Bc. Michal Souček - učitel Informatiky


Návštěva knihovny Pohádka

Malí žáčci prvních ročníků se přišli podívat do knihovny Pohádka na nové pohádkové knížky a dětské časopisy, které si budou už brzy sami číst. Na příští návštěvě už dostanou krásný Slabikář.

Mgr. Michaela Kolářová

Fotografie z knihovny zde


16. 9. 2015 - V rámci Evropského týdne mobility navštívily 3. až 5. ročníky Bio Central.

Fotografie z biografu zde nebo na zkoušku zde
foto©Michal Souček


4. 9. 2015 - Konference o inkluzi ve školství se v aule Univerzity Hradec Králové účastnili i učitelé Základní školy logopedické.


Fotografie z konference zde
foto©Michal Souček


1. 9. 2015 - První den školního roku 2015/2016 ...


Google fotogalerie zde
foto©grafika Michal Souček