Organizace výuky v 1. týdnu školního roku 2016/2017

1. září 2016 

1. – 9. třída: 1 vyučovací hodina


2. září 2016  

1. třída: 2 vyučovací hodiny

2. – 5. třída do 11.55 hodin

6. – 9. třída do 12.50 hodin                     

 

5. září 2016   

1. třída: 3 vyučovací hodiny

2. - 9. třída: dle rozvrhu

 

6. září 2016    

1. třída: 3 vyučovací hodiny

2. - 9. třída: dle rozvrhu

  

7. září 2016

1. třída: 4 vyučovací hodiny

2. - 9. třída: dle rozvrhu

Comments