AKTUALITY

 23. 12. 2016 - 2.1.2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
(vyučování začíná v úterý 3. 1. 2017)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ HRADEC KRÁLOVÉ

·         státní škola (neplatí se školné)

·         zřizovatel Královehradecký kraj

·         třídy pro žáky s logopedickými vadami (1. – 9. ročník)

·         třídy pro žáky se specifickými poruchami učení (2. – 9. ročník)

·         výuka dle osnov pro běžné ZŠ

ZAJIŠŤUJEME

·         výuku žáků v malém třídním kolektivu po celou dobu školní     

     docházky (6 – 12 žáků ve třídě)

·         individuální přístup  založený na  osobních potřebách žáka

·         logopedickou péči během výuky i po vyučování

·         prvky nápravné a relaxační péče realizované ve výuce speciálními   

      pedagogy

·         specifický přístup při hodnocení výsledků žáka

·         moderní výukové metody, netradiční formy výuky

·         pořádání exkurzí vztahujících se k výuce

·         školní družinu pro žáky prvního stupně

·         příspěvek žákům na školní pomůcky po celou dobu školní docházky

NABÍZÍME

·          přestup žáků během školního roku

·         pravidelnou účast na škole v přírodě, turistickém a lyžařském kurzu

·         účast na soutěžích, sportovních akcích

·         stravování v moderní školní jídelně

·          internátní ubytování

·          smysluplné trávení volného času v zájmových kroužcích