AKCE ŠKOLY 2014/2015

Rámečkové odkazy na fotoalba jsou ke dni 17. 9. 2015 nefunkční, resp. nefungují jako odkazy veřejné. Proto jsou pod rámečky přidány funkční odkazy na fotoalba a pracujeme na přechodu k vhodnějšímu poskytovateli technologie a prostoru pro fotografie.

Společný cyklovýlet čtvrtých tříd do novohradeckých lesů, s opékáním špekáčků, 26. 6. 2015

  Fotografie zde
 foto©Michal Souček


Společný výlet čtvrtých tříd 24. 6. 2015 do Českého ráje

   Fotografie zde
 foto©Michal SoučekFestival sociálních služeb Poznejme se navzájem, 19. 6. 2015

  Fotografie zde
foto©Michal Souček


LEGOLAND Günzburg 19. 6. 2015

V pátek 19.6.2015 měli žáci 1. stupně možnost navštívit Legoland nedaleko německého městečka Günzburg. Zábavní park plný atrakcí a miniatur ze stavebnice lego nás do jednoho nadchl. Celodenní výlet jsme si všichni užili a šťastně se vrátili do náručí rodiny. Děkujeme rodičům za spolupráci a dětem za slušné chování. Ani jsme neměli čas zlobit, prohlédněte fotky a uznejte sami…

Bc. Zita Nováková

  Fotografie na Zonerama zde


Návštěva polní nemocnice 18. 6. 2015

  Fotografie zde
foto©Michal Souček


Sportovní dopoledne 17. 6. 2015

 
Fotografie zde
foto©Michal Souček

Den dětí

 
Fotografie zde 
foto©Michal Souček


Den dětí

Na Den dětí 1.června se děti z třetích tříd vydaly do přírody, kde si společně zahrály pohybové hry. Poté se na chvilku zastavily na nově upraveném hřišti blízko školy. Svůj svátek oslavily s úsměvem, radostí a pohybem.

Mgr. Simona SchmiedováBubnování pro školáky.

Dne 14.5.2015 se uskutečnilo pro všechny žáky ZŠL Bubnování pro školáky. Více ve fotogalerii. Brzy bude uveřejněno i krátké video. 

Mgr. Lucie MunzarováVlastivěda 4. C v plenéru …


… je jeden z dobrých způsobů, jak si osvojit kreslení mapy.

Michal Souček, třídní učitel 


Návštěva SENIOR CENTRA Hradec Králové o. p. s.


Příjemné úterní dopoledne strávili žáci 4. D v domově pro seniory v Hradci Králové. Návštěvu iniciovala naše základní škola ve spolupráci se SENIOR CENTREM Hradec Králové v rámci etické výchovy. Naším společným cílem byla podpora v oblasti mezilidských vztahů a otevřené komunikace, rozvíjení kompetence žáků - především pak hodnot, jakými jsou úcta ke členům rodiny, úcta ke stáří.

Plánovaná aktivita byla zvolena příhodně tak, aby zaujala a především rozvíjela bez ohledu na věkovou kategorii. A záměr se zcela jistě podařil – všichni se aktivně zapojili do výroby mandaly, která byla tvořena mačkáním krepového papíru na připravenou šablonu. Výtvarné nadšení zúčastněných doprovodil spontánní zpěv lidových písní, které si s chutí zazpívaly jak děti, tak i jejich dříve narození společníci.

Věříme, že spolupráce se SENIOR CENTREM bude i nadále pokračovat, a to nejen z důvodu, že jsme byli nuceni práci z časové tíže přerušit, ale především proto, že hlavním cílem tohoto projektu stále zůstává výchova ke stáří, posilování dobrých mezigeneračních vztahů a zároveň prolomení sociální izolace a nalezení nových sociálních kontaktů.

Mgr. Martina Stejskalová
Den Země – II. stupeň ZŠ

© fotografie Michal Souček

Prvňáčci navštívili knihovnu


Měsíc březen je znám jako měsíc věnovaný knihám a čtenářství. A protože z nás prvňáčků se stávají opravdoví čtenáři, rozhodli jsme se navštívit naši oblíbenou knihovnu Pohádku. Paní knihovnice Horská si pro nás připravila krásný program s velikonoční tematikou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o velikonočních svátcích a poslechli jsme si krásnou pohádku. Po pohádce jsme si prohlíželi knížky a časopisy. Jako vždy se nám návštěva knihovny velmi líbila. 

Mgr. Simona Hvězdová

Praha- Studnice poznání


Dne 7.5.2015 žáci osmých a devátých ročníků navštívili naše hlavní město. Jejich projektový den se tentokrát zaměřil především na získání poznatků z oblasti přírodopisu a zeměpisu. Návštěva zoologické zahrady byla pro žáky velkým zážitkem a dlouho na ní budou vzpomínat.

Mgr. Zora JelínkováNAŠE MĚSTO, MŮJ DOMOV


Při projektovém vyučování, které proběhlo 28. dubna 2015, se žáci 3. – 5. ročníku seznámili s historickou i současnou tváří města Hradce Králové a objevovali jeho přírodní zajímavosti. Získali nové vědomosti o historických a kulturních památkách, událostech a významných osobnostech, které se buď v Hradci Králové narodily nebo zde určitý čas žily. Uvědomili si význam ochrany historických památek a přírodního bohatství pro příští generace.

Mgr. Dagmar Černilovská
Návštěva HZS Hradec Králové


Dne 4.5. žáci druhého stupně ve spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje plnili témata ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí. Kromě seznámení s technikou hasičů si žáci zopakovali čísla tísňového volání, varovné signály a měli možnost na vlastní oči vidět skafandry používané k ochraně před nebezpečnými látkami a radioaktivitou. Žáci si rozšířili vědomosti, dozvěděli se o nebezpečné práci hasičů a obdrželi drobné dárky.

Mgr. Zora Jelínková

Mladý novinář

Dne 23.4. se žáci 8. a 9.ročníků zúčastnili projektového dne Mladý novinář.Vytvářeli vlastní noviny a časopisy a seznámili se také s prací novinářů přímo v praxi.Rozpoznali manipulativní komunikaci v masmediích a základy studijního čtení.

Mgr. Anna MatysováVelikonoční káče

Velikonoční káče
pod nůžkami skáče.
Představu tu sváteční
dává pohled zpáteční.

IV. C, 26. 3. 2015, třídní učitel Bc. Michal Souček
Nový dataprojektor a plátno

Ve 4. C máme nový dataprojektor a plátno. Živým obrazem jsme hned doplnili knihy s dětskou ilustrací.Bc. Michal Souček, třídní učitel
Den Země

Světový svátek DEN ZEMĚ si žáci naší školy připomněli aktivním úklidem okolí školy, úpravou záhonků a travnatých ploch. Za překrásného počasí si ukázali, co vše se musí pro krásnou a zdravou přírodu vykonat. Odměnou byl zvířátkový postřehový závod s poznáváním zvěře našeho klimatu. Všem se krásné dopoledne moc líbilo. Tak za rok zase znovu. 

Mgr. M. Kolářová


Záchranná stanice pro zvířata

V pátek 17.4. do naší školy zavítala Mgr. Olga Mařáčková s kolegou Mgr. Kamilem Hromádkou ze Záchranné stanice zraněných a handicapovaných zvířat z Jaroměře. Žákům 1. stupně velice zajímavě povídali o své práci, o záchranné stanici. Nejvíce nás všechny zajímali příběhy jednotlivých zvířátek. Některá nám dovezli i ukázat. Přednášku doplnili velice zajímavou prezentací. Děti přinesly z domova pro zvířata v záchranné stanici plno dobrot a těší se, že příští rok se vypravíme na návštěvu my tam.


 ZÁCHRANNÁ STANICE PRO HANDICAPOVANÁ ZVÍŘATA V JAROMĚŘI

© foto Michal Souček

Den se zvířátky...Den země...Školička...


V pondělí 29. března přišli opět budoucí školáčci získat nové informace pro nástup do školy, zahrát si jarní písničky, zopakovat hravou formou výslovnost hlásek a procvičit správný úchop tužky. Velikonoční náladu nám připomněl velikonoční zajíček s obrázky a hádankami.

Všem se setkání líbilo a zase se brzy uvidíme. 

Mgr. Michaela Kolářová


Knihovna Pohádka


Žáci třetích ročníků opět navštívili knihovnu Pohádka, tentokrát však změřili své znalosti o českých pohádkách v malé soutěži. Úspěšnost byla přiměřená čtenářským dovednostem dětí a také vybaveností domácí knihovny. V pohádkách zvítězila ČERVENÁ KARKULKA, o té znali žáčci nejvíce podrobností. Z knihovny všichni odcházeli mile naladěni na další pohádkové dopoledne.

Mgr. Michaela Kolářová


Týden zdravých svačinek...


V týdnu od 23.3. do 27.3. proběhl na naší škole „Týden zdravých svačinek" za účasti všech žáků 1. stupně. Cílem pro žáky je naučit se jíst zdravé potraviny po celý den a utvářet si správné stravovací návyky.


Den knihy

Dne 27.3.2015 se uskutečnil na druhém stupni naší školy projektový den Měsíc knihy.8.třídy navštívily městskou knihovnu a potom vyráběly vlastní čtenářské průkazy.7.C vytvářela vlastní bájné bytosti s charakteristikou na základě knihy Staré řecké báje a pověsti,8.C tvořila literární pexesa českých a světových spisovatelů a 9. třídy elektronickou knihu vzpomínek na základní školu.

Mgr. Anna Matysová

Den vody

V pátek dne 20. března jsme oslavili Den vody, který připadá na 22.března. Všechny třídy 1. stupně se postupně vystřídaly v naší „laboratoři“. Čekala je tam poznávací hra o vodě a jejích proměnách. Potom žáci zkoušeli poznat podle chuti hradeckou vodu z kohoutku. Nakonec shlédli tři pokusy s vodou - to bylo něco. S sebou do tříd si odnesli další důležitou práci ve formě pracovních listů.


Radka Černohousová

Svátky jara – projektový den


Dne 17.3.2015 proběhl na naší škole projektový den ,,Svátky jara“. Děti se zábavnou formou seznámily s velikonočními tradicemi a symboly. V jednotlivých třídách si také společnými silami vytvořily krásné beránky, velikonoční kraslice a Děti s nadšením zdobily vajíčka, navlékaly korále, pracovaly se slaným těstem a především žáci pátého ročníku vyráběli Moranu . Věříme, že už jaro brzy přijde a paní zima se nevrátí.

Mgr. Simona Schmiedová

Astronomové opět nelhali …,


… neboť na vlastní oči přes kotoučky disket jsme se mohli při vyučování fyziky i jiných předmětů přesvědčit o zatmění Slunce dne 20. března 2015. Jak poutavé přírodní divadlo!

Bc. Michal Souček, učitel fyziky


Plavecký výcvik


Ve školním roce 2014/ 2015 proběhl od 9. 12. 2014 do 26. 2. 2015 tradiční výcvik plavání v bazénu, za spolupráce se školou Zéva Hradec Králové. Dětem, které plavat neuměly, se po počátečním ostychu ve vodě zalíbilo, a nebýt vysoké nemocnosti, určitě by pokroky byly větší. Plavci se ve svých znalostech zdokonalili a na posledním plavání dostaly nejlepší děti zaslouženě ocenění za vytrvalost. V prvním březnovém týdnu se všichni těší na tobogán a hradecké aquacentrum…

26. 2. 2015 za třídní učitele 2. – 4. ročníků zapsala Mgr. Olga Slováková

Filharmonie HK


Žáci druhého stupně navštívili dne 5.3. 2015 již počtvrté sál Filharmonie Hradec Králové. Na programu byly tentokrát písně rockových kapel. Hlavním hostem bylo vokální kvarteto Q Vox, v jejich podání jsme se mohli zaposlouchat do hitů kapel Deep Purple, U2, Led Zepelin, Nightwish a dalších. Již teď se těšíme na další pozvánku.


Mgr. Lucie Munzarová


Předjaří u naší školy a co tu všechno žije...HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ


Ve středu 4. února 2015 navštívily třídy 1. stupně hudební pořad „Hodina zpívání – zkoušení“ v budově Adalbertina. V této již třetí „hodině zpěvu“ uvedl hudební skladatel Jaroslav Uhlíř řadu dalších nových a starších, dobře známých písniček. Děti měly jedinečnou příležitost zažít nejzábavnější vyučovací hodinu na světě. Mohly si se samotným autorem za jeho klavírního doprovodu zazpívat známé texty Zdeňka Svěráka. Byly zapojeny do děje a zpívání doprovázely rytmizací a pohybovým doprovodem. V průběhu „vyučovací hodiny“ si je pan učitel Uhlíř i vyzkoušel. Před samotným zkoušením je však uklidnil konstatováním:“Děti, nebojte se, pětky se v naší škole nedávají!“

Mgr. Dagmar ČernilovskáEtická výchova

Dne 5.2. 2015 proběhl na ZŠ logopedické projektový den Etická výchova pro žáky 8. a 9. ročníků. Třídy 8. C se zaměřila na verbální a neverbální komunikaci formou her a zajímavých aktivit. V 9. ročnících se žáci pokusili diskutovat v tzv. parlamentní debatě na kontroverzní témata, kde si mohli vyzkoušet schopnost mluveného projevu a správné argumentace. 

Mgr. Jaroslav Slezák


Sportovní dopoledne

V den předávání výpisu z vysvědčení (30.1.2015) proběhlo na Naší škole sportovní dopoledne. Akce zaměřená na florbal, vybíjenou a ringo se velmi vydařila a spokojen byl nejen vítězný tým 9. D, ale také všichni zúčasnění. Jednalo se již o druhý ročník akce, která jak se zdá našla své pevné místo v harmonogramu školního roku i pro léta nadcházející. Už nyní se tak těšíme na další ročník sportovního dopoledne...

Mgr. Milan Janata

Projekt Žijeme zdravě

Dne 13. ledna 2015 se žáci prvního stupně zúčastnili první části projektu Žijeme zdravě. Ve třídách si názorně předvedli čištění zubů a společně vyplnili pracovní list „Zdravé zuby“. Se svou paní učitelkou každá třída diskutovala a plnila úkoly na téma „Životospráva“.

Druhá část projektu se uskutečnila 10. února 2015. Žáci jednotlivých tříd plnili úkoly na pěti stanovištích. A co se dozvěděli? Jak vypadá správně vybavená lékárnička a jak předcházet úrazům. Připomněli si linky tísňového volání a vyzkoušeli si zahrát scénky na téma „Jak se chovat k cizím lidem“. Na posledním stanovišti si žáci zacvičili zdravotní
cviky na gym-nastických míčích a další cvičení prospěšná pro zdraví. Mgr. Simona Hvězdová


Dopravní výchova 

Akce: CHOVÁNÍ VE MĚSTĚ 

Ve dnech 9. – 13. 2. 2015 děti plnily další úkoly z oblasti dopravní výchovy. Zaměření v měsíci únoru bylo na téma: Chování ve městě. Žáci se opět setkali s pracovními listy, kde správně určovali barvy na semaforu, malovali pestré oblečení s reflexními doplňky. Složitější úlohy potom byly na určení správné chůze po silnici, přecházení bez přechodu a chůze v protisměru. Školáci si snadno poradili s většinou úkolů a pracovali s radostí. 

Mgr. Petra Dvořáčková
SBĚR STARÉHO PAPÍRU


Od pondělí 9. února do pátku 20. února 2015 sbíráme starý papír. Svázané balíky předávejte každý den v 8.05 hod. u vchodu paní vychovatelce Černohousové. Prosím, balte zvlášť papír a zvlášť lepenku.

Výchovný koncert

Žáci 8. a 9. ročníků navštívili dne 15.1. 2015 již potřetí sál Filharmonie Hradec Králové. Na programu byly tentokrát známé melodie z muzikálů. Hlavním hostem byla operní zpěvačka Andrea Kalivodová, která nás oslnila nejen nádherným zpěvem, milým projevem, ale i překrásnými šaty. Při příležitosti tohoto koncertu došlo také k natáčení jejího nového CD. Z tohoto koncertu jsme odcházeli nadšeni a již teď se těšíme na březnový koncert na téma Rolling rock, písně rockových kapel.

Mgr. Lucie Munzarová

13. 1. 2015

Střípky z projektové výuky Zdravé zuby

Bc. Michal Souček


Romeo a Julie

W.Shakespeare a jeho nejslavnější příběh tragédie lásky pod Drábkovou režií. Legendární příběh milenců z Verony - Romeo a Julie. Nesmiřitelnost nejen rodová, ale i rasová a sociální. To vše viděli naši žáci 8.C,9.C a 9.D dne 9.1.2015 v Klicperově divadle. Nejlepší představení, jaké jsme kdy viděli...tak se o hře žáci vyjádřili. Prostě nádhera, slova jsou zde zbytečná !

Mgr. Anna Matysová

Kytice

Brožkovo nastudování Kytice obsahuje sedm balad, kromě úvodní Kytice také Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Vodník, Poklad a Svatební košile. Divákům se představíl Miroslav Zavičár, Martina Eliášová, Zora Valchařová Poulová, Helena Plecháčková, Marta Zaoralová, Marie Poulová
a Natálie Holíková. Scénu navrhl Jan Tobola, kostýmy Ivana Brádková. Hudbu složil Dan Fikejz. Klicperovo divadlo navštívili naši žáci 2.stupně 19.12. Erbenova Kytice byla pro ně zážitkem, na který se nezapomíná.

Mgr. Anna Matysová


Projekt České Vánoce


Vánoce jsou svátky klidu a míru, odpočinku a pospolitosti – říkávaly naše maminky a babičky, a horečně před Vánoci uklízely, praly, pekly, nakupovaly. Jinak řečeno, všechen ten klid a mír byl předem poctivě odpracován. Zda se něco podobného může podařit i dětem školou povinným, bylo možné se přesvědčit v projektovém dopoledni a odpoledním vystoupení pod společným názvem České Vánoce. Výsledek předvánoční snahy žáků s učiteli bylo možné vidět v úterý 16. 12. 2014 na vlastní oči, a nyní i na společných fotografiích.

Bc. Michal Souček
První sněhová nadílka 2014


První letošní sníh pohledem (z) 4. C …

Bc. Michal Souček, třídní učitel


Mikulášská návštěva ve třídách


Druhá neděle adventní a mikulášský víkend se nezadržitelně blížil. Na Základní škole logopedické jeho kouzlo podtrhla návštěva Mikuláše, anděla a dvou nezbedných čertů.

V pátek 5. prosince 2014 během dopoledne Mikuláš s doprovodem navštívil jednotlivé třídy I. stupně. Nechyběly koledy, básničky a říkanky od dětí. U některých žáčků-zlobílků se na tvářích objevily dokonce i slzičky. Velikou odměnou a návrat úsměvů pak zajistila bohatá mikulášská nadílka. Děkujeme žákům 9. ročníku za pečlivou přípravu kostýmů a těšíme se za rok na další setkání! Mgr. Petra Dvořáčková

„Sluneční soustavou“

Dne 28. 11. 2014 navštívila třída 5. C královéhradeckou hvězdárnu. Ve výukovém programu „Sluneční soustavou“ si žáci zopakovali tematický celek přírodovědného učiva  „Člověk a vesmír“ a obohatili se o další nové poznatky. Paní průvodkyně jim například vysvětlila, jaký rozdíl je mezi hvězdou a planetou a zprostředkovala jim názorné porovnání jednotlivých planet sluneční soustavy. Na závěr poradila zájemcům o vesmírnou problematiku, kde si mohou na internetu stáhnout zajímavé programy a informace.

Mgr. Dagmar Černilovská

Školička Bílé Vánoce

S přicházející zimou a zimními svátky se přišli již tradičně seznámit předškoláčci z MŠ Štefánikova. Paní učitelky z 1. stupně je pozvaly v pondělí 1. prosince. Nejdříve si děti prohlédly vánoční a zimní výzdobu ve třídě, potom si povídaly o paní Zimě a vánočních svátcích. Budoucí žáčci si zkusili v lavicích grafomotorická cvičení, rytmická cvičení s hudbou a výlov kaprů. Naučili se krátkou básničku na hlásku S, zazpívali si vánoční koledu a zamávali čertíkovi. Děti se už těší na příští setkání.

Mgr. Michaela Kolářová a Mgr. Petra Dvořáčková

Filharmonie HK


Žáci 8. a 9. ročníků školy navštívili dne 26.11. 2014 již podruhé sál Filharmonie Hradec Králové. Na programu byl tentokrát Leoš Janáček a jeho tvorba. Vyslechli jsme si hned několik jeho skladeb, vše bylo podtrženo proslovem dirigenta. Všem se nám koncert líbil a již teď se těšíme na lednový koncert na téma melodie z muzikálů.

Mgr. Lucie Munzarová


Slavnosti slabikáře 1. ročníku


Slavnostním dnem pro základní školu logopedickou bylo úterý 18. listopadu 2014. Pro nejmenší školáčky byly připraveny v Knihovně města Hradce Králové slavnosti slabikáře. Prvňáčci si nacvičili se svými učitelkami program pro rodiče. Děti zpívaly, tančily, recitovaly a odpovídaly na pohádkové hádanky.

Paní knihovnice Horská rozdala všem prvňáčkům nové slabikáře. Děti slíbily, že se budou dobře učit a všechna písmenka a slabiky, obsažené v novém a krásném slabikáři se brzy naučí nazpaměť. Paní knihovnice také připomněla slabikáře, ze kterých se jako děti učili jejich rodiče, babičky a dědečkové. Mohli jsme se na vlastní oči přesvědčit, že ty dnešní jsou opravdu o moc hezčí. Mgr. Petra Dvořáčková
Strom života ...Dopravní výchova


Akce : MOJE CESTA DO ŠKOLY

V rámci celoročního plánu předmětu dopravní výchova se žáci 1. až 5. ročníku zúčastnili ve dnech 3. – 7. listopadu práce na téma: Moje cesta do školy. Do předložených pracovních listů děti vypracovaly odpovědi na otázky, poznávaly dopravní značky, určovaly názvy dopravních prostředků pro osobní a nákladní dopravu, vyprávěly o své vlastní cestě do školy. Dětem se práce líbila. Už se těší na další pokračování v únoru! Mgr. Petra Dvořáčková

Vitamínový den

Ve středu 12.11. se tradičně, jako každý rok, uskutečnil projekt Vitamínový den. Žáci si zopakovali vědomosti o ovoci a zelenině z tuzemska i ze zahraničí . Druháčci vytvořili krásná zeleninová zvířátka, třeťáci vylepili zdravé potraviny do tvarů člověka a stromu s vtipnými říkankami podporující zdravé stravování z propagačních materiálů, čtvrťáci vytvořili chutné ovocné a zeleninové saláty plné vitamínů a páťáci nazdobili v jídelně školy krásné podzimní stoly. 

PaedDr. Romana Volterová

Vitamínový den ve 4. C

Ve středu 12. 11. 2014 dopoledne jsme vyměnili pera a pravítka za nože a škrabky. V rámci vitamínového dne jsme si připomněli, že ovoce a zeleninu bychom měli konzumovat  denně.  Ve 4. C byl naší snaze o mrkvový salát s jablky přítomen i objektiv fotoaparátu.

Bc. Michal Souček, třídní učitel 4. C
Vycházka čtvrtých tříd do podzimní krajiny


Ve středu 5. 11. 2014 a ve čtvrtek 6. 11. 2014 zval školní vzdělávací plán, i počasí, k vycházce do podzimní krajiny. Tu jsme měli na dosah, v celé její barevnosti, v blízkém lesoparku. Proto jsme si o stromech, dřevu, chlorofylu, ropě, i využití dřevního odpadu povídali na čerstvém vzduchu. Chvílemi tak čerstvém, že nás nezahřály ani bundy s kapucí, a zpět do školy jsme rádi popoběhli.

Michal Souček, učitel pracovních činností ve 4. C a 4. D


Dne 4.11.2014 opět navštívili žáci 3.C a 3.D knihovnu Pohádka.


Paní knihovnice tentokrát seznámila děti se známými ilustrátory dětských knížek. Představila jim ilustrace Josefa Lady, Heleny Zmatlíkové, Ondřeje Sekory a dalších. Na závěr proběhla krátká poznávací soutěž, v níž děti určovaly autora ilustrace. Beseda byla pro děti velmi poutavá a poučná.

Mgr. Simona Schmiedová


 
Projektový den dopravní výchovy

Pondělí 3. 11. 2014 náleželo týdnu dopravní výchovy. Doprava i doleva bylo tedy naše téma, a to na vozovce, chodníku i železnici. Společné řešení projektu ve 4. C zachytilo několik fotografií.

Bc.Michal Souček, třídní učitel 4. C

Fyzikální experiment difuze v 8. C


Ve čtvrtek 30. 10. 2014 difundoval manganistan draselný a žáci tím hleděli být fundovanými …
Bc. Michal SoučekeTwinning

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr! Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok!

Děti 3.-6. tříd se zapojily do eTwinning projektu se sedmi dalšími evropskými školami, ve kterém žáci mají za úkol připravit prezentaci o zvyklostech a tradicích, týkajících se Vánoc v České republice a vytvořit vánoční přání, které potom společně pošlou dětem do zahraničí.

Mgr. Kristýna Jolicoeur
Halloween

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 se u nás ve škole vyskytla strašidla a nejrůznější strašidelní tvorové. V hodinách anglického jazyka se žáci dozvěděli - kde a proč se tento svátek slaví. Naučili se také strašidelné písničky a říkanky.


Bc. Kristýna JolicoeurDrakiáda 1. ročníku


I přes nepřízeň počasí se žáčci 1. C a 1. D třídy základní školy logopedické vydali ven. Na školním hřišti proběhla veselá drakiáda a nebe zaplnilo velké množství rozmanitých draků. Počasí na chvíli ukázalo svoji vlídnou tvář, foukal příznivý vítr, a tak mohly děti některé draky vidět létat hodně vysoko. Do školy se všichni vraceli s úsměvem na rtech, spokojeni a s příslibem, že draky budou pouštět za rok znovu! 

Ing. Tomáš Kopřiva, Mgr. Petra Dvořáčková


Výstava Strom života


Příjemné inspirativní zpestření podzimních dnů zažili žáci 3. a 4. D, kteří v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností navštívili 21. 10. výstavu „Strom života“ v nedaleké mateřské škole Podzámčí. Opravdové skvosty, vlastnoručně vytvořené rodiči a dětmi ze školky, naši školáčci nejen obdivovali, ale dokonce měli možnost i ohodnotit a svým hlasem podpořit ten nejoriginálnější výtvor .

Mgr. M. Stejskalová

Exkurze do archeoparku


Ve čtvrtek 16. října 2014 navštívili žáci čtvrtého a pátého ročníku s třídními učiteli Archeopark pravěku ve Všestarech. Ve dvouhodinové exkurzi jsme očima, slovem průvodců, zajímavými krátkometrážními filmy, a nakonec i na vlastní kůži putovali dobou pravěkého člověka. Otázky v očích i vyslovené protkaly celou exkurzi a nikdo nepochyboval, jak zajímavým a hodnotným svědectvím své doby archeopark je. Příběhy z vlastivědných líčení byly doslova na dosah ruky. Poctivá práce archeologů a historiků budila obdiv a některé exponáty i úžas. Ani svatopetrská sprcha na závěr nám nemohla pokazit vydařený výlet.

Bc. Michal Souček, třídní učitel IV. C
Sportovní den s městskou policií

Dne 30.9.2014 se zúčastnili vybraní žáci Sportovního dne s Městskou policií Hradec Králové. Jednalo se o terénní soutěž mezi hradeckými základními školami. ZŠ logopedickou reprezentovalo šest družstev tvořených žáky 6.-9. třídy. Jednotlivé discipliny vedly kolem Stříbrného rybníka. Zde žáci plnili střelbu z luku, zatloukání hřebíků, přenos zraněného, hod na cíl  a vyzkoušeli si i lanové překážky. Také museli potrápit své mozky při skládání puzzle nebo výběru vybavení pro dřevorubce. Během celého dne se seznámili s jednotlivými složkami záchranného systému, vyzkoušeli si práci hasičů, otestovali znalosti dopravních značek a prakticky zvládli i základy první pomoci. Na jednotlivých stanovištích byli odměněni drobnými cenami. Po celkovém zhodnocení můžeme říci, že se den vydařil, sice jsme se neumístili na předních příčkách, ale  den se nám všem se moc líbil a již teď se těšíme na příští rok. 

Mgr. Lucie Munzarová

Knihovna Pohádka ...Knihovna Pohádka

S novým školním rokem se žáci třetích tříd rozběhli do oblíbené knihovny Pohádka, kde pro ně paní knihovnice připravila zajímavý program. Děti se nejdříve seznámily se všemi novinkami, které přes prázdniny v knihovně přibyly, potom si přečetly krátkou ukázku z knihy Děti z Bullerbynu a dostaly odměnu ve formě krátkých hádanek. Paní učitelky mezitím připravily ukázky dětských časopisů a vybraly zájmovou četbu. Na příští návštěvu se děti už moc těší, protože budou připravené soutěže z oboru českých pohádek. Tak uvidíme, kdo bude největší znalec. Mezi knížkami se všem velmi líbilo. 
Mgr. Michaela Kolářová

Týden mobility – 18. 9. 2014 


Každoročně věnujeme tématům Týdne mobility jedno dopoledne. V letošním roce se žáci 2. stupně ve čtvrtek vydali do kina Biocentrál na promítání filmů. Témata filmů byla zajímavá, každý si našel něco pro sebe. Filmy byly nejen o dopravě, ale o životním prostředí, potravinách a jejich dopravě. Témata některých filmů navodila atmosféru k debatě. 

Radka Černohousová
Dravci

Podzimní dny přivítal první stupeň ZŠ logopedické na velmi zajímavé akci Výcvik dravých ptáků, která se konala 23.9. 2014.  Žáci se seznámili v areálu sportoviště u Bavlny se specifikou našich dravců, jejich zvyky, výživou a výskytem u nás. Dále následovala ukázka výcviku ptáků, útok poštolky a luńáka na návnadu, let orla skalního na povel, přivolání sokola na zvukový signál.  Děti i pedagogický doprovod byl oslněn silou křídel orla mořského a všichni si odnesli spoustu velmi zajímavých informací. Za rok se určitě zase všichni setkají na této přínosné akci.   

Mgr. Michaela Kolářová

Evropský den jazyků

V pátek 26. září proběhl na naší škole projekt Evropský den jazyků. Zúčastnily se ho třídy 8.C, 9.C a 9.D. Žáci 8. ročníku zpracovávali projekt o Polsku, 9. třídy se zaměřily na anglicky mluvící země - Velkou Británii, Spojené státy americké a Austrálii. Žáky práce na projektu opravdu zaujala a při jeho zpracovávání se dozvěděli spoustu nových informací a zajímavostí o uvedených státech.  Jejich práce jsou k vidění na nástěnkách ve třídách. 

Mgr. Pavla Jakoubková