AKCE ŠKOLY 2012/2013

  Slavnosti slabikáře

Naše město

Dne 20.6.2013 se konal projektový den NAŠE MĚSTO pro žáky 6. a 7. ročníků. V první části se žáci formou exkurze seznámili s řadou institucí. Následně prostřednictvím pracovních listů a práce s multimediálními prostředky zjišťovaly důležité údaje, na základě kterých vytvořili prezentaci pro své spolužáky. Projekt se setkal s pozitivním ohlasem. 

Mgr. Slezák 

Branně sportovní den

Dne 18.6. se konal projekt Branně sportovní den. I letos se jako v loňském roce uskutečnil u rybníku Biřička. Žáci si během projektu upevnili znalosti z oblasti ochrany obyvatel – téma evakuační zavazadlo. Dále si zopakovali základy první pomoci a utužili svou kondici při míčových hrách. Jelikož nám počasí přálo, zakončili jsme akci koupáním v rybníku. Mgr. Munzarová
Slavnosti slabikáře

Ve středu 17.6. měly děti I. a II. stupně slavný den. Žáci 9. třídy se loučili a předávali symbolický klíč od školních vědomostí žáčkům prvních ročníků. Ti byli pasováni na čtenáře a dostali památný certifikát. Sluníčko hřálo, třída 2.C potěšila svým tanečním vystoupením a obecenstvo nadšeně tleskalo. Vše se povedlo a byla to milá akce. Mgr. Kolářová

Exkurze na letiště 

6.6. 2013 se vydali žáci 2. – 5. ročníku na letiště, za účelem pomoci Leteckým službám s čištěním přistávací dráhy. Žáci se ochotně pustili do práce a hledali veškeré nečistoty, které by mohly poškodit letadlo při jeho přistávání. Po úklidu dráhy, čekalo na žáky občerstvení v podobě opečených buřtů a výborná malinová limonáda. Ohodnoceni byli také nejlepší sběrači. V hangárech jsme měli možnost vidět vrtulníky různých velikostí. Už teď se těšíme na další akce na letišti. Mgr. Bachmanová


Škola v přírodě – Český ráj 

Do Českého ráje, cesta daleká je……ale to nám nevadilo. Poslední týden v květnu žáci 3.- 4. ročníku odjeli do campu Sedmihorky v Českém ráji. Netradičně jsme se vydali na cestu vlakem, ale i tu jsme hravě zvládli. Jediné čemu jsme nemohli poručit, bylo počasí. 

Ubytováni jsme byli v chatkách, kde se dětem moc líbilo. Ekologické centrum v Sedmihorkách nás vzalo do své miny farmy, kde jsme trávili dopoledne mezi zvířátky. Krmili jsme koně, morčátka, kozlíky, ovečky a překonávali jsme s nimi různé překážky. Nejzajímavější však byla večerní vycházka do skal, kde jsme poslouchali houkání výra, sýčka a puštíka – děti v podvečer trénovaly svůj hlásek, aby sis s nimi mohly popovídat. Celodenní výlet na hrad Valdštejn ke Kopicovu statku (kde jsme viděli sochy vytesané do skal) až na Hrubou skálu byl úžasný. Orientovali jsme se nejen podle turistických značek, podle mapy ale také podle buzoly. Navštívili jsme i několik vyhlídek, kde se nám nabídl nádherný pohled do krajiny. Sportovní aktivity jako šipkovaná a šifrovaná děti moc bavily. A že nám trošku sprchlo? To nám vůbec nevadilo, vše jsme usušili ve svých chatičkách. Děti si to opravdu užily. Mgr. Bachmanová
Kuchtění se zlomky 


Jak vypadá učení se zlomků si vyzkoušeli žáci 4.D. Nejprve bylo potřeba umíchat a nachystat ty správné ingredience, pomocí kuchyňského náčiní vše připravit a mohlo začít učeníčko. Nelehký úkol nastal, když žáci měli rozdělit koláč na stejné dílky. Každý přišel s originálním nápadem jak to provést, ale nakonec se nám to společnými silami podařilo. Odměnou bylo pochutnání si na vynikajícím koláči. Mgr. Bachmanová„Rodným krajem K.J.Erbena“

V týdnu od 27.5. do 31.5.2013 se výběr žáků z druhého stupně zúčastnil sportovně turistického kurzu v podkrkonošském Miletíně. V podnělí jsme poznali tajemství výroby Pravých hořických trubiček a prošli naučnou stezkou K.J. Erbena. Zde jsme si díky dřevěným sochařským výjevům zopakovali všechny významné Erbenovi balady. V Miletínských lázních jsme se občerstvili zázračnou vodou z místního pramene a pokračovali prohlídkou krásného náměstí. Druhý den kurzu jsme museli změnit původní plán a výlet na vrchol Zvičina (671 mnm) nahradil zámek v Bílých Poličanech. Deštivé počasí nám nedalo oddechnout, ale i tak jsme túru zvládli. Odpolední program vyplnilo improvizované opékání buřtů a společenské hry. Středeční sportovní víceboj prověřil pohybové schopnosti žáků. Za skvělé sportovní výkony v hodu na koš, běhu, střelbě ze zbraně, přeskoku a v doplňující vědomostní soutěži, první tři chlapci a dívky získali pěkné praktické ceny. Odpolední prohlídky rodného domku K.J. Erbena a místních sklepů byly příjemným odpočinkem po náročném dopoledním programu. Ve čtvrtek jsme se vydali do několik kilometrů vzdáleného hřebčína Jeníkov.  Po návratu následovala návštěva Muzea českého amatérského divadla. Muzeum sídlí v areálu místního zámku, jehož součástí je krásný zámecký park. Během celého kurzu jsme ocenili výbornou kuchyni restaurace Sousedský dům, kde jsme měli zajištěné stravování. Páteční vyhodnocení celého kurzu a rozdání cen za vědomostní kvíz a další soutěže příjemně uzavřelo celou akci. Úklid osady byl náročný. Bahna bylo všude dost a proto patří dík všem, kdo přiložili ruku k dílu. Těšíme se na příští rok a na další lokalitu, kterou díky turistice poznáme… Mgr. Janata

Sportovně turistický týden 

Sportovně turistický pochod se konal pro žáky 2. stupně ve dnech 27.5. – 31.5.2013. Žáci navštívili známá místa – Stříbrný rybník, Výskyt, Lesní hřbitov, Kolibu… Také psí útulek, ve kterém vodili mladou fenečku, které dali jméno Elinka. Všem se pochody velmi líbily, neotrávilo nás ani deštivé počasí. Mgr. Matysová

Školní výlet do Častolovic 

V úterý 28. 5. 2013 se naši žáci 1. stupně ZŠ logopedické rozjeli na školní výlet do Častolovic. I když dětem počasí příliš nepřálo, přivezly si krásné zážitky z malého zámeckého zvěřince. Zvířátkům předaly tvrdý chléb a ovoce, snad jim to chutnalo. Sluníčko se sice neukázalo, ale všichni přijeli nadšení. Mgr. Kolářová
Běh zaječí stezkou.
 
V úterý 21.5. se uskutečnil první ročník přespolního běhu na 1350m "Běh zaječí stezkou". Žáci naší školy trať dobře znají, neboť v rámci tělesné výchovy zde trénují vytrvalost. Poprvé se však mohli na trati poměřit se všemi svými spolužáky z druhého stupně. Masový start, rivalita a velká konkurence nasvědčovaly kvalitním výkonům. Neoficiální traťový rekord měl doposud v držení Adam Džbánek časem 5:21min. Počasí přálo divákům - školní družině, která přišla závodníky podpořit hlasitým povzbuzováním. Teplota atakující 20 stupňů a dusné slunečné počasí běhu nepřály, ale všichni se s tím velmi dobře poprali. Nejlépe se s podmínkami a všemi soupeři vyrovnal Karel Bednář z 9.C, který dokonce posunul rekord trati na 5:19min. První dívka, Zdena Ksandrová proběhla cílem o necelé dvě minuty později a celkově ji patřila skvělá 8. příčka z 29 závodníků. Oba si tak mohli vychutnat nejvyšší stupně vítězů za potlesku všech svých spolužáků. První tři chlapci a dívky obdrželi pamětní diplom a drobné věcné ceny. Oceněn byl i výkon nejlepšího z nejmladších chlapců (Jakub Dvořáček 7:30min) a nejmladších dívek (Hana Lápáčková 11:21min). Všichni jsme si sportovní odpoledne užili a už nyní se těšíme na další ročník Běhu zaječí stezkou... Mgr. Janata

Praha – studnice poznání 


Dne 14.5.2013 se uskutečnil projektový den Praha – studnice poznání. Žáci osmého a devátého ročníku si prohlédli ZOO Praha. Největší úspěch sklidili cizokrajná zvířata, především tygři, lední medvědi a hroši. Poté žáci navštívili Vojenský historický ústav Praha se sbírkami zaměřenými na první a druhou světovou válku. Mgr. Jelínková
Slunce dětem - Ostrava

Dne 14.5. - 15.5. se žáci 7.D a žákyně 7.C zúčastnili festivalu ZŠ logopedických Slunce dětem, který se konal v Ostravě. Po dlouhé cestě jsme plni očekávání dorazili na místo, kde nás čekalo příjemné ubytování. Během festivalu jsme mohli zhlédnout spoustu hudebních, dramatických i tanečních vystoupení. I my jsme potěšili publikum tvořené dětmi a žáky MŠ a ZŠ logopedických svým hudebním vystoupením a tanečním číslem v podobě country. 

Druhý den nás čekala prohlídka technického muzea ve Vítkovicích, ze které jsme byli nadšeni. V praxi jsme si mohli ověřit, jak funguje kladka, páka, podívali se dovnitř ponorky, zkoušeli řídit osobní automobil na trenažéru a spoustu dalších technických vymožeností. Jelikož se akce zdařila a všem se moc líbila, již teď se těšíme na příště na podobnou akci, tentokrát však se sportovním zaměřením. Mgr. Munzarová
 
Svátek maminek 

Na svátek všech maminek se žáci prvního stupně pečlivě připravili ve výtvarných dílnách, kde vyrobili pro své maminky malé dárky. Výrobky si odnesli domů, kde na ně čekala hodná maminka. Tak hezké přání… 

Mgr. Kolářová
Dopravní výchova aneb jak se chová správný cyklista 

Toto vše si vyzkoušeli žáci 4.ročníků, za spolupráce Městské policie Hradec Králové. 

Po příchodu na dopravní hřiště si žáci zapůjčili kola a poté následovala teoretická část, zaměřená na zdravovědu. Žáci si připomněli základní pokyny k první pomoci, stabilizované poloze a v neposlední řadě si vyzkoušeli na figuríně masáž srdce. 

Poté následovala chůze po dopravním hřišti a určování značek, osvojení si pravidel v silničním provozu. Nakonec si žáci rozebrali kola a mohli začít trénovat svou jízdu. Všichni byli velice nadšení a těší se na příští rok, kdy opět usednou na kola a projedou se po dopravním hřišti Mgr. Bachmanová

Město Hradec Králové 

Projektový den Naše město žáci 4. ročníků trávili v centru Hradce Králové. Poznávali historické části města Hradce Králové a soutoku Labe a Orlice. Osvojovali si vědomosti o Hradci Králové, historických a kulturních památkách, událostech a osobnostech. Po celou dobu jsme sledovali naši cestu na mapách, směr si ukazovali pomocí kompasu a plnili zadané úkoly. Na cestu nám svítilo sluníčko, moc jsme si to užili.
Mgr. BachmanováProjekt ZELENÁ PRO STROMY - výsadba vrbičkového tepee


Vystoupení v Kolíně 

V sobotu 27. 4. 2013 reprezentovali žáci 2. C naši školu na Celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla v Kolíně. Vystupovali se svým vystoupením „Studánka Rubínka“ v dopoledních hodinách a byli vyhodnoceni odbornou porotou jako jedno z nejlepších vystoupení. Společně s ostatními úspěšnými divadelními soubory vystupovali i na slavnostním „Gala večeru“. Ve volných chvílích mezi vystoupeními si děti prohlédly Kolín a odpočinuly si na dětském hřišti. Dětem moc gratulujeme! Děkujeme umělecké vedoucí Evě Kuršové a třídní učitelce Simoně Hvězdové za organizaci vystoupení. Děkujeme také paní Sváškové a panu Kozoňovi za odvoz dětí do Kolína. Mgr. Hvězdová

Den Země 

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Žáci prvního stupně ZŠ logopedické oslavili tento den za podpory ekologického střediska SEVER na Kavčím plácku již 18.dubna. Pro žáky byl připraven pestrý program zaměřen na životní prostředí, odpady, využití různých plastových materiálů, nechyběly ani sportovní aktivity a čas na pořádnou svačinu. Celé dopoledne nás provázelo sluníčko a všichni jsme si tento den užili. Mgr. Bachmanová
DEN ZEMĚ

Dne 19.4. 2013 se druhý stupeň účastnil ekologické akce DEN ZEMĚ. Žáci putovali po naučné stezce Na Plachtě, kde se na různých stanovištích seznamovali s živočichy, kteří žijí v této lokalitě. Akce byla velmi zajímavá a pro žáky poučná, protože si uvědomili význam těsného soužití s přírodou. Mgr. Matysová
GASTRO HRADEC

Dne 18.4. 2013 se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili akce GASTRO HRADEC. Byl to 13.ročník prestižní gastronomické soutěže kuchařů a cukrářů ČR. Na akci bylo hodně soutěží, které se týkaly moderních gastronomických trendů. Všem se tato akce velmi líbila a rádi se zúčastníme této akce i příště. Mgr. Matysová
Indický chlapec Godwin M. Joseph


Naše škola se zapojila do projektu na podporu indického chlapce Godwina, který se chce stát lékařem. Finanční podpora bude použita na školní potřeby, uniformu, cestovné do školy a jedno teplé jídlo denně.

Svátky jara


27.března se uskutečnil na ZŠ logopedické projektový den „Svátky jara“. Děti se seznámily s lidovými tradicemi na vesnici, dozvěděli se zajímavosti o masopustu a různě pojmenovaných nedělích, které předcházejí velikonočním svátkům. Povídání o jarních tradicích vystřídala příprava „Morany“ neboli smrtky. Děti s nadšením zdobily vajíčka, navlékaly korále, pracovaly se slaným těstem a především žáci pátého ročníku vyráběli Moranu. Po dokončení všech příprav, jsme se s žáky 4.D a dětmi z družiny, vydali na procházku k Labi, kde jsme se rozloučili s paní zimou a přivítali jaro. Věříme, že už jaro brzy přijde a paní zima se nevrátí. Mgr. Bachmanová

Projektové vyučování "Měsíc knihy"

Dne 26.3.2013 se uskutečnil projektový den Měsíc knihy. Projekt je zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti. Žáci se učí lásce ke knize, rozlišují základní literární druhy a žánry, které aplikují na vlastní tvorbu.
Mgr. Matysová

Představení Ikaros 


Žáci 3. a 5. ročníku se zúčastnili představení v divadle DRAK pod názvem Ikaros. Žáci se seznámili se známou bájí, která byla zpracována na motivy od spisovatele E. Petišky. Představení bylo velice pestré – hudební, komické a především dětem vykouzlilo úsměv na rtech. Všem se představení velice líbilo. Mgr. Bachmanová

Den vody 

Světový den vody byl určen na 22. březen, od roku 1993. Žáci prvního stupně ZŠ logopedické oslavili tento den zábavnou formou pokusů a her, které zprostředkovali žáci devátého ročníku pod vedením Mgr. Kozáčkové. Žáci měli možnost vidět mnoho proměn vody – skupenství, barevnost. Nejvíce se žákům líbila ochutnávka různých druhů vod. Mgr. BachmanováVystoupení v Divadle Drak 

Žáci třídy 2. C se účastnili v sobotu 16. března 2013 předkola Celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla. Vystupovali s krásným tanečním vystoupením „Studánka Rubínka“. Předkolo proběhlo v Divadle Drak a ti nejlepší, mezi které se nominovaly i naše děti, postupují do hlavního kola v Kolíně. Gratulujeme!!! Děkujeme rodičům za diváckou podporu a paní učitelce Evě Kuršové a Mgr. Simoně Hvězdové za přípravu vystoupení. Mgr. Hvězdová
Další informace zde

Etická výchova

Dne 15.3.2013 proběhl na naší škole projekt Etická výchova pro 8. a 9. ročníky. Žáci se mohli během projektu seznámit se základními pojmy v oblasti komunikace a mezilidské vztahy a zároveň si mohli za pomoci různorodých činností vyzkoušet verbální i neverbální komunikaci. Žáci 9. ročníku si formou parlamentní debaty procvičili své schopnosti argumentace a řady dalších forem a metod pro správnou komunikaci. (Slezák) Týden zdravých svačinek


V týdnu od 11.do 15.3. se už tradičně na naší škole konal Týden zdravých svačinek. Děti si zopakovaly zásady správné životosprávy, ochutnaly zdravé svačinky a podělily se o své poznatky se svými spolužáky. /vo/


Historie České národní banky a české koruny

Dne 12. 3. 2013 se žáci druhého stupně účastnili výstavy k 20. výročí existence české koruny a České národní banky. Byla jim prezentována historie československé a české koruny, proces výroby papírových bankovek, problematika padělků a spousta dalších zajímavých informací. Děti měly také možnost na interaktivních počítačích vyzkoušet různé hry a úkoly zaměřené na danou tématiku. (Li)Školička pro budoucí prvňáčky 

V pondělí 4.března přišli malí předškoláci vyzkoušet své znalosti k tématice Svátky jara. Povídali jsme si o jaru, jaké změny probíhají, jak jej můžeme přivítat a zda znají jarní svátky a tradice. Společně jsme si ukazovali, jak vypadala paní Zima – Morana a vyprávěli jsme si o jejím vyprovázení. Říkali jsme mnoho jarních básniček a zpívali i písničky. Na závěr si děti odnesly malou Moranu, kterou si sami nazdobily. Teď už jaro může přijít. (Ba, Če)

Míra zmenšení určuje měřítko

V rámci hodiny přírodovědy si žáci 4.D zkusili měřit různými měřidly. Vyzkoušeli si nejen běžné pravítko, které se využívá v matematice, ale také krejčovský, pracovní metr, provázek, špejli a špachtličku. Společně jsme měřili šířku a délku lavice, strany třídy ale také hlavně sebe. Zjistili jsme, že každý z žáků vyrostl za čtyři měsíce skoro o 2 cm. Už se nemůžeme dočkat měření na konci školního roku J. (Ba)Environmentální výchova - zpracování odpadu

Dne 14.2. absolvovali žáci druhého stupně přednášku paní Hronešové z ekologické organizace SEVER. Téma bylo velice aktuální: Co skrývají potraviny. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o původu potravin, ekologickém a levném nakupování, kategoriích potravin, biopotravinách nebo fairtrade. (Li)
Příroda v zimě


Přestože zimní počasí nám příliš nevyšlo, projektový den Příroda v zimě byl pro děti pestře připraven. Nejprve jsme si společně povídali o tom jak se příroda v zimě mění, co se děje se zvířátky kdo se o ně stará a jak my sami jim můžeme pomoci. Žáci si také zkusili napsat testík, aby zjistili své vědomosti. Soutěž skupin nazvaná „Pravda nebo Lež“ se žákům velice líbila. Avšak největší zážitek byla vycházka do přírody, kde jsme pozorovali přírodu, vyhledávali stopy, zkoumali stromy a větve. Také jsme postavili malé domečky pro zimní skřítky, kteří dávají pozor na zvířátka a rostliny. (Ba)

Námořnické vaření 

Žáci 4.D jsou po celý školní rok hodnoceni podle svých výkonů a chování různými námořnickými hodnostmi. Většina námořníků dosáhla hodnosti „Námořník kuchař“, proto jsme museli vše náležitě oslavit a uvařit. Námořníci si donesli z domu určité ingredience a mohli jsme se pustit do práce. Krájeli jsme, míchali, kořenili, přidávali…….Výsledkem byla chutná slaninka, výborná vaječno-zeleninová omeleta a lahodné palačinky s marmeládou a šlehačkou. Moc jsme si pochutnali a už se těšíme na další vaření J. (Ba)


Hudebně - pohybové vystoupení

Dne 5.2. třída 7.D a žákyně 7.C potěšili svým hudebně-pohybovým vystoupením žáky ZŠ speciální a ZŠ praktické Hradec Králové. Program obsahoval pásmo oblíbených písní nejen v českém ale i v anglickém jazyce, country tanec a několik hudebních her. 

Hudební vystoupení bylo doplněno obrázky zvířat, které pro tento účel vytvořili sami žáci a nakonec i darovali dětem. 

Po skončení vystoupení jsme všichni společně ve smíšených skupinkách vyzkoušeli různé aktivity – poznej správně hudební nástroj či známou lidovou píseň. Dohromady jsme pak vytvořili plakát s nejoblíbenější písní. Na závěr jsme si společně zazpívali několik známých dětských písniček. Moc nás potěšilo s jakým nadšením nás děti uvítaly a těšíme se třeba zase někdy na podobnou akci. (Mu)

Mladý novinář

Dne 6.2.2013 se uskutečnil pro žáky 8. C, 8. D a 9. C projektový den Mladý novinář. Žáci se seznámili s různými typy novin a časopisů, s žánrem reportáže, se strukturou denního tisku a s činností jednotlivých členů redakce. Při tvorbě vlastních novin a časopisů došlo u žáků k podpoře týmové spolupráce. (Ma)

Divadelní představení - Jedlíci čokolády

Dne 23. ledna navštívili žáci druhého stupně naší školy divadelní představení Davida Drábka - Jedlíci čokolády. Klicperovo divadlo nás přivítalo svou neopakovatelnou atmosférou. Žáci byli nadšeni výpravným dějem a hlavní postavou v podání známé herečky P. Tomicové. Pro všechny to byl fantastický kulturní zážitek. (Ma)
Týden mobility

Dne 31.1. jsme si v rámci EVVO (Týden mobility) promítali ekofilmy na druhém stupni. Žáci se dozvěděli zajímavé věci o světové chudobě, dětské práci, drogách, potravinách nebo mobilních telefonech. Po zhlédnutí snímků probíhala v jednotlivých třídách diskuse nad aktuálními články k dané problematice. Děti se je pokusily i výtvarně pojmout a prezentovat spolužákům. (Li)


Lyžařský kurz Deštné v Orlických horách.

V týdnu 21.1.-25.1. se čtrmáct žáků ZŠ logopedické zúčastnilo lyžařského výcviku. Díky skvělým sněhovým podmínkám jsme si kurz moc užili. 
Zdokonalili jsme se ve sjezdovém lyžování, které jsme zakončili závodem ve slalomu. Odvážlivci vyzkoušeli i výuku na běžkách. Vše proběhlo bez zranění, večery byly zpestřeny přednáškou, hrami nebo videoprojekcí s lyžařskou tématikou. Kurz se nám moc líbil a těšíme se na příští rok. (Mu)

Projekt Žijeme zdravě 


Dne 17. ledna 2013 se žáci prvního stupně zúčastnili první části projektu Žijeme zdravě. Ve třídách si názorně předvedli čištění zubů a společně vyplnili pracovní list „Zdravé zuby“. Se svou paní učitelkou každá třída diskutovala a plnila úkoly na téma „Životospráva“. 

Druhá část projektu se uskutečnila 12. února 2013. Žáci jednotlivých tříd plnili úkoly na pěti stanovištích. A co se dozvěděli? Jak vypadá správně vybavená lékárnička a jak předcházet úrazům. Připomněli si linky tísňového volání a vyzkoušeli si zahrát scénky na téma „Jak se chovat k cizím lidem“. Na posledním stanovišti si žáci zacvičili zdravotní cviky na gym-nastických míčích a další cvičení prospěšná pro zdraví. (Hvězdová)

Exkurze do hvězdárny 


Dne 4. 1. 2013 absolvovala třída 5. C výukový program „O sluneční soustavě“ v královéhradecké hvězdárně. Žáci si zde pod vedením zkušeného a erudovaného lektora zopakovali na názorných příkladech přírodovědné učivo. Utřídili si své dosavadní poznatky a dozvěděli mnoho dalších zajímavých informací z oblasti kosmické vědy. Nejvíce je zaujal film o nové sondě Curiosity vyslané americkými vědci na planetu Mars (6. 8. 2012). Tato největší průzkumná sonda v historii má v následujících dvou letech pátrat po stopách života na rudé planetě. (DČ) 

VÁNOČNÍ RADOVÁNÍ ...


Školička pro budoucí prvňáčky 

V pondělí 3. 12. a ve středu 5. 12. přišli malí předškoláci vyzkoušet své znalosti k tématice vánočních tradic. Pásmo říkadel, koordinačních cviků, artikulačních cvičení a her se jmenovalo Bílé Vánoce. Děti si odnesly hezkou básničku a malý dáreček. Koleda na závěr byla milou tečkou za toto akcí. (Ko, Dv)

Přípravy na Vánoce u nás ve škole... praktické činnosti v 7.C


Zdobení vánočních perníčků 18.12.2012

Nastal čas pečení vánočního cukroví a děti si mohly vyzkoušet zdobení perníčků bílou cukrovou polevou. Všechny ozdobené perníčky šly do soutěže o první až třetí místo. Vítězové měli velkou radost a perníčky, které byly ozdobené, děti snědly. Nezbyl ani jediný. Všem se tato sladká tradiční akce velmi líbila. (Ko)
S čerty nejsou žerty aneb mikulášská nadílka u nás ve škole.

Ve čtvrtek 5. prosince 2012 se v naší škole uskutečnila mikulášská nadílka. Většina dětí se na ni těšila už od rána. S napětím očekávaly, až na jejich třídu zabouchají černí pekelníci. Když se dveře konečně rozlétly, jejich oči rozzářil pohled na důstojného Mikuláše s laskavým andělem po boku. Při pohledu na divoké a zlé čerty zůstala v  mnohých jen malá dušička. Po odrecitování mikulášské říkanky či zazpívání písničky byly děti nakonec sladce odměněny. A jelikož měli čerti na hříšníky tentokrát malý pytel, odnesou si je prý do pekla příště . . . (Čd)


Cesta do pravěku
Dne 22.11.2012 navštívili žáci čtvrtého a pátého ročníku Muzeum východních Čech, kde pro ně byl připraven program s názvem „Pravěk je kůůl“. Žáci byli rozděleni na několik skupin a po dobu exkurze plnili úkoly, za které dostávali různé nápovědy. Seznámili s historií pravěkých mamutů, dozvěděli se něco nového o způsobu života lidí z doby kamenné, bronzové a železné. Výstava s archeologickými nálezy byla nádherná. Největším zážitkem bylo opracovávání kamene a samozřejmě také vytvoření vlastních výrobků. Žáci si vyrobili pravěký náhrdelník a někteří si vyzkoušeli práci s hlínou. Exkurze byla velmi zajímavá a pro všechny žáky byla velkým zážitkem. (Ba)


Odpady - výukový program SEV SEVERu

Týden jsme začali pondělí netradičně. Místo ve třídách jsme se postupně po skupinkách sešli na koberci, kde nás přivítaly lektorky ze Střediska ekologické výchovy SEVER. Tam probíhal výukový program o odpadech, který pro nás měly připravený. Dozvěděli jsme se, jak důležité je třídit odpad, jinak vše skončí ve spalovně nebo na skládce. Kam s vybitými bateriemi a proč. O všem, co jsme se dozvěděli budeme vypravovat doma.Vitamínový den

V pondělí 5.11. proběhl projekt Vitamínový den. Dětisi zopakovalypoznatky ze světa ovoce a zeleniny. Děti vytvořily milá zvířátka ze zeleniny, uspořádaly výstavku ovoce a zeleniny, čtvrťáci si pochutnali na vitamínových salátech a páťáci pro radost očí všech žáků a učitelů prostřeli podzimní stůl. Vo
Den památek

Dne 30.10. 2012 se konal projektový den DEN PAMÁTEK pro třídu 6.C. Žáci navštívili expozici Keltského osídlení v Nasavrkách, která byla rozdělena do dvou částí. V první se žáci za pomoci průvodkyně seznámili s historií Keltů a jejich doby. Ve druhé části si mohli vyzkoušet několik typických činností jako např. archeologie, poznávání oděvních materiálů, kresba keramických nádob a výrobu zrní. Exkurze se u žáků setkala s pozitivním ohlasem. (Sl)
Halloween

31. října oslavila třída 4.D v rámci výuky anglického jazyka Halloween party. Žáci si přinesli mnoho dobrůtek, ale především netradiční masky, ve kterých už od začátku vyučování chodili. Na úvod se žáci seznámili s různými druhy strašidel, vypracovávali pracovní listy a v poslední části, na kterou se těšili nejvíce bylo mlsání a tančení. Všichni si to báječně užili. Ba

  

 

Slavnosti Slabikáře – 1. C, 1. D

Není to tak dlouho, kdy děti usedly do školních lavic a staly se školáky. Dne 1. 11. 2012 se slavnostním převzetím Slabikáře staly čtenáři. Tato událost proběhla v městské knihovně v Tomkově ulici za hojné účasti rodičů a prarodičů. Na všechny přítomné zapůsobila nejen slavnostní atmosféra, ale také krásné prostory knihovny. Děti i dospělí si odnesly pěkný zážitek. (Dv, Ko, Hu)

  
 
Barevný podzim - projekt číslo 2

24. října 2012 se na Základní škole logopedické uskutečnil projektový den s názvem Barevný podzim. Účastníkem byli žáci celého prvního stupně. Cílem akce pro děti je poznat přírodu v souvislosti s ročním obdobím, tedy na podzim. Dále si osvojit základní značky počasí v kalendáři přírody. Asi nejatraktivnější a nejoblíbenější činností jsou tzv. podzimní ateliéry, kdy děti pracují s přírodninami. Projekt se vydařil, práce děti i paní učitelky bavila. (Dv.)
  
 
O drakovi

Létá drak do oblak, chtěl by strašit, neví jak. Létá sem a tam……

Touto krátkou básničkou odstartovaly paní učitelky veselou drakiádu prvňáčků. Akce se konala v pátek 19. 10. 2012 na kopečku nedaleko školy. 

Počasí bylo slunečné, vítr mnoho nefoukal, ale i přes tento drobný nedostatek se několik draků vzneslo. Dětem se dopoledne líbilo a společně si slíbily, že drakiádu neměly naposled. (Dv, Ko, Hu)
  
 
 

Festival Jičín – město pohádky, 15. 9. 2012

V sobotu 15. září 2012 vyrazily děti z 2. C společně se skupinou neslyšících kamarádů do Jičína – města pohádky. V krásných bílých kostýmech zatančily své vystoupení s názvem „Studánka Rubínka“ nejprve na scéně Ryneček, a potom v centru dění na Valdštejnově náměstí. Vystoupení se dětem moc povedlo. Ve volném čase si děti prohlédly stánky s řemeslnou výrobou a vyfotografovaly se s patronem festivalu hercem Jiřím Lábusem. Děkujeme všem učitelům a rodičům, kteří se podíleli na organizaci vystoupení a šití kostýmů. (Hvězdová)

 
 
 
Den zvířat – 1. ročník

V úterý 2. 10. 2012 se žáčci prvních tříd již tradičně vydali oslavit Světový den zvířat. Zúčastnili se 19. Dne zvířat, který se konal na Střední odborné škole veterinární v Hradci Králové – Kuklenách. V areálu školy probíhaly různé aktivity. Děti viděly různá plemena psů, výstavu drobných zvířat, školní stáje, hospodářská zvířata. Nejvíce se dětem líbil výcvik koní. Na závěr se připojily svým hlasem k soutěži Miss pes a Miss zvířátko. (Ko, Dv)
 
  


Evropský den jazyků – 27. 9. 2012

Poslední zářijový pátek se 2. – 5. ročník ZŠ logopedická zapojil do projektu Evropský den jazyků. Žáci se v jeho průběhu seznámili s kulturami vybraných evropských zemí a s jejich metropolemi. V průběhu dopoledne pak ztvárňovali písemnou i výtvarnou formou získané informace.
  
 
Evropský den jazyků


Dne 26.9.2012 se žáci 2. stupně zúčastnili projektového dne Evropský den jazyků. V každém ročníku byly rozdílné úkoly. V šesté třídě měly děti za úkol si zahrát na cestovní kancelář, vyrobit reklamní tabuli a katalog. V sedmých třídách vytvářeli žáci mapu Evropy se všemi státy a hlavními městy. V osmých třídách se žáci měli seznámit s evropským státem Polsko, vytvořit jeho mapu, vlajku a státní znak. V devátém ročníku jsme se naučili něco o anglicky mluvících zemích: USA, UK a Austrálii. V každé třídě se vyplňovaly pracovní listy a poslední vyučovací hodinu jednotlivé třídy prezentovaly svoji práci před ostatními. Třídu, která nejlépe pracovala, čekala odměna. (Li)

  Sportovní den s Městskou policií Hradec Králové

Dne 25.9.2012 se zúčastnili vybraní žáci Sportovního dne s Městskou policií Hradec Králové. Jednalo se o terénní soutěž mezi hradeckými základními školami. Naši školu reprezentovalo osm družstev tvořených žáky 6. - 9. třídy. Jednotlivé disciplíny vedly kolem rybníku Biřička. Žáci plnili střelbu ze vzduchovky, zatloukání hřebíků, přenos zraněného, hod na cíl a vyzkoušeli si i lanové překážky přes potok. Během celého dne se seznámili s jednotlivými složkami záchranného systému, vyzkoušeli si práci hasičů, prohlédli hasičské vybavení a prakticky zvládli základy první pomoci. Na jednotlivých stanovištích byli odměněni drobnými cenami. Po celkovém zhodnocení můžeme říci, že se den vydařil a již teď se všichni těšíme na příští rok. (Mu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sportovní den

V rámci projektového dne Branně-sportovní den, který proběhl 28.6.2012 u rybníku Biřička si žáci rozšířili obzory hned v několika oblastech a ještě si zlepšili svou fyzickou kondici. Osvojili si vědomosti a dovednosti chování za mimořádných událostí, seznámili se s obsahem evakuačního zavazadla. Zápas v kolektivních hrách - fotbal a turnaj ve hře Ringo zlepšil jejich fyzickou kondici, ukázal bojovnost a podpořil sportovního ducha. Nakonec proběhlo vyhlášení výsledků, předání diplomů a drobných cen. (Mu)

 
 
 
 
 
 
 
 
Školní výlet
 
Dne 27.6.2012 se třídy 6.D, 9.D a 8.C vydaly na školní výlet do Potštejna. Po příjezdu vlakem jsme se vydali na hrad, odkud byl krásný výhled na okolní krajinu. Občerstvili jsme se, nakoupili suvenýry a pokračovali na Vochtánku. Zde si děti zahrály míčové hry, opekly buřty a vzhledem k nádhernému počasí jsme zkusili teplotu řeky Orlice. Zpět k vlakovému nádraží jsme se vrátili lipovou alejí a stavili jsme se na zmrzlině v místní cukrárně. Výlet se nám všem moc líbil a těšíme se na další příští rok. (Li)
 
Slavnosti slabikáře

Dne 18. 6. 2012 šli žáci prvních tříd na Slavnosti slabikáře do městské knihovny Pohádka. Paní knihovnice je přivítala. Děti zahrály dvě lidové písně na flétny a přednesly básničku. Jako diváci se přišli podívat žáci ze třetí třídy. Paní knihovnice pochválila děti za jejich dovednosti a pasovala je na čtenáře. Potom jim slavnostně předala pamětní listiny a knížky. (Hvězdová)
 
Exkurze do Prachovských skal, 1.6.2012

Přes nepřízeň počasí jsme vyjeli brzy, ve skalách nás přivítal deštík. Mile nás přivítali v Muzeu přírody Českého ráje. Rozdělili jsme se na skupinky a postupně prošli všemi úkoly a stanovištěmi. V budově muzea nám průvodkyně zajímavě vyprávěla o vzniku Prachovských skal. Líbil se nám moc „žabí pokoj“, kde mají velkou žabí sbírku a do které jsme jim přivezli nový exemplář. Taje zahrady jsme objevovali potichu a pozorně, abychom viděli vše, co se dalo. Poznáme již různé obojživelníky a dokonce i žábu krátkonohou, která neskáče, ale chodí. Vše o obojživelnících , jejich životě a potřebách jsme si ujasnili nad obrázky. Nakonec jsme si koupili nějakou dobrotu, nasvačili se, prošli se krátce do skal, ale kvůli nepřízni počasí jsme se rychle vrátili do autobusu a vyjeli ke škole. Plni nových vědomostí i zážitků.
 
Turistický kurz Jeseníky
 
V týdnu 28.5.- 1.6.2012 se někteří žáci 2.stupně zúčastnili turistického kurzu, který se konal v Jeseníkách. Počasí nám letos přálo, a tak jsme si pobyt parádně užili. První den jsme zahájili nejrůznějšími hrami na rozvoj spolupráce a mezilidských vztahů. Druhý den nás čekal dopolední adrenalin na překážkách nízkolanového centra. Odpoledne si ti odvážnější vyzkoušeli lanové centrum, ostatní se zabavili fotbalem a hrou ringo. Další den byl ve znamení celodenního výletu na nejvyšší horu Jeseníků Praděd. Čtvrteční dopoledne jsme věnovali skokům na bungee trampolině a odpoledne alternativě hry paintball – army game. Následovala lukostřelba. Poslední večer jsme zakončili malou diskotékou. Unaveni, ale plni zážitků z celého týdne jsme se odebrali spát. Během pátečního dopoledne si odvážlivci vyšplhali na vrchol chaty po horolezecké stěně a poté jsme se vydali na cestu domů. Pobyt se nám velmi líbil a těšíme se zase na příští rok. (Mu)
 
 

 


Sportovně relaxační týden žáků prvního stupně, 28.5. – 1.6.2012

Na závěr školního roku paní učitelky uspořádaly pro své žáky sportovně relaxační týden plný turistiky, aktivit, her, soutěží a také legrace.

Žáci se například pěšky vydali na Biřičku, kde si na ohništi opekli uzeniny. Cestou pozorovali život živočichů v lese i u rybníka.

V následujících dnech se projeli parníčkem po řece Labi a pozorovali město Hradec Králové z vodní hladiny. V Šimkových sadech oslavili blížící se dětský den s Městskou policií HK, která pro žáky hradeckých škol připravila pestrý program. Děti si např. prohlédly hasičský vůz, sanitku, podívaly se na seskok padákem, shlédly výcvik služebních psů a viděly mnoho dalších zajímavostí. Dále navštívily Muzeum východních Čech v Hradci Králové, kde si prohlédly přírodovědnou expozici místní krajiny. Odpočinkem pro žáky byla návštěva solné jeskyně. Návštěva Muzea přírody v Prachově a všech místních zajímavostí byla poznamenána nepříznivým počasím. Nejhezčí zážitky si však děti odnesly z návštěvy atrakcí v Tongu, kde se dosytnosti vyskotačily.

Týden plný zábav a sportu byl pro žáky naší školy zaslouženou odměnou za celoroční školní práci. 

Eva Černá

Cyklovýlet

V rámci předmětu výchovy ke zdraví se žáci ze 7.D vypravili na cyklo výlet do hradeckých lesů. Všemu předcházelo zkontrolování kol a povinné výstroje a už jsme mohli vyrazit. Nejtěžší úsek byl zdolat výjezd po panelové cestě na Nový Hradec Králové. Někteří zdatní cyklisti jej vyšlapali bez problémů, ostatní si tento úsek vyšli po svých. Cílová zastávka byla u rybníka Výskyt, kde jsme se posilnili a načerpali nové síly. Odměnou všem byl zasloužený nanuk a spokojený úsměv na rtech. (Ba)
 
 

Praha- studnice poznání

Dne 22.5.2012 navštívili žáci osmých a devátých ročníků naše hlavní město. Prohlédli si sbírky Národního technického muzea v Praze a prošli se historickou částí Prahy. Na Staroměstském náměstí zrovna odbíjel Orloj a od Vltavy na Karlově mostě vanul v horkém dni příjemně chladný vzduch.(Jl) 
 
  

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí

V rámci plnění témat Ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí navštívili žáci druhého stupně dne 14.5.2012 hasičský sbor. Prohlédli si techniku, se kterou hasiči pracují. Zároveň jim byl poskytnut vyčerpávající výklad daných témat. Na závěr zpracovali žáci své poznatky do pracovního listu vytvořeného paní učitelkou Kremzovou, která celou akci zajistila(Jl).
 
 
 
Beseda na téma „Nebezpečí virtuální komunikace“
 
Dne 16. března 2012 navštívily třídy 4. C a 5. C Preventivně informační centrum Policie České republiky. Zúčastnily se zde besedy zaměřené na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy vzdělávací akce byly otázky kyberšikany a kybergroomingu. Tyto dva nebezpečné jevy virtuální komunikace pan nprap. Jan Čížkovský poutavě demonstroval na pečlivě vybraných kauzách z celého světa. Děti beseda velice zaujala a odnesly si z ní důležité a přínosné informace. (ČD, DP)
 
  
 
Týden zdravých svačinek

V týdnu od 5. 3. do 9. 3. se konal jako každý rok Týden zdravých svačinek. Děti a učitelé vytvořili na chodbě školy zátiší se zdravými svačinkami. Paní učitelky s paní vychovatelkou a dětmi prováděly fundované výklady o tom, co je zdravější, co méně a snažili se nasměrovat děti na zdravé české potraviny. (Vo)