AKCE ŠKOLY 2013/2014

Výlet na Kunětickou horu

24. června navštívily první a druhé třídy společně hrad Kunětická hora a  tamější muzeum perníku (Perníkovou chaloupku). Laskavý průvodce demytizoval dětem pohádku o Jeníčkovi a Mařence, vlídná perníkářka s plnovousem nás provedla svou dílnou, a na památku jsme si mohli zakoupit některé z perníkářských klenotů. V závěru výletu jsme se pokochali výhledemna krajinu z úbočí Kunětické hory.

Bc. Michal Souček


Školní výlet deváťáků

Dne 25.6. žáci devátých ročníků vyrazili na společný výlet na Kuks, kde shlédli sochy Matyáše Brauna. Poté se vydali po turistické trase k Betlému. Akce byla příjemným rozloučením učitelů a žáků z devátých tříd.

Mgr. Zora JelínkováVýlet na Potštejn


V úterý 24. června 2014 se žáci třetích a pátých tříd vypravili dobýt hrad Potštejn. Se zatajeným dechem poslouchali pověst o odbojném a loupeživém rytíři Mikuláši, který na Potštejně sídlil ve 14. století a spolu se svými kumpány trýznil okolí. Přepadával kupce, loupil a kradl, požadoval za zajatce výkupné a dobýval okolní tvrze. 

Není divu, že se na hrad brzy vypravilo královské vojsko. Vedl jej kralevic Karel, budoucí slavný český král Karel IV. Potštejn byl považován za nedobytný, on jej ale dobyl, srovnal se zemí a pod ruinami hradní věže pohřbil odbojného Mikuláše. Povídá se, že rytíř si za čas krádežných výprav nastřádal velké bohatství. To mělo být navždy zasypáno kdesi ve sklepení tajemného hradu.

V 18. století tehdejší majitel potštejnského panství, hrabě Jan Antonín Chameré začal tento poklad hledat. Za tím účelem rozbořil polovinu už tehdy zchátralého hradu, ale nic nenašel. 

Mimochodem, hrabě Chamaré neúspěšně hledal potštejnský poklad asi 35 let. Žáci naší školy byli mnohem úspěšnější a zlaté mince objevili během krátké chvilky J. 

Mgr. Věra Antalová

(pověst zpracována podle http://www.hrad-potstejn.cz/hrad-povest.php)

Vlastivědná exkurze do Prahy


V úterý 24. 6. 2014 navštívila třída 4. C v rámci vlastivědného učiva naše hlavní město Prahu. Děti mohly uvidět na vlastní oči historické památky a magická zákoutí tohoto města. Vyzkoušely si jízdu několika  dopravními prostředky – lanovou dráhou, tramvají, metrem a lodí. Zážitek z plavby lodí byl umocněn krásným slunečným počasím a poslechem úryvku ze symfonické básně Vltava. Určitě se stane jedním z těch, na které se nezapomíná. 

Mgr. Dagmar Černilovská, Radka Černohousová


Slavnosti Slabikáře ...

Dne 18.6. jsme se sešli na společné akci prvních a devátých ročníků. Na Slavnostech slabikáře žáci z prvních tříd předvedli, jak již krásně čtou. Zároveň jsme se rozloučili s žáky devátých ročníků předáním pamětního listu.

Mgr. Zora Jelínková

 

Branně sportovní den na Biřičce

Dne 17.6. se konal projekt Branně sportovní den. I letos se jako v loňském roce uskutečnil u rybníku Biřička. Žáci si během projektu upevnili znalosti z oblasti ochrany obyvatel – téma evakuační zavazadlo. Dále si zopakovali základy první pomoci a utužili svou kondici při míčových hrách. Součástí dne byl i běžecký závod okolo rybníku. Jelikož nám počasí přálo, zakončili jsme akci koupáním v rybníku. 

Mgr. Lucie Munzarová

Adventure golf


Ve čtvrtek 12. června zažili žáci třetích tříd naší školy nezapomenutelný den. Díky manželům Dostálovým si mohli na vlastní kůži vyzkoušet adventure golf – minigolf jinak. 

„Adventure golf je určitým hybridem mezi golfem a mini golfem a jedná se v podstatě o klasický golf zmenšený do velikosti minigolfových drah. Cílem hry je podobně jako u golfu dopravit míček v co nejmenším počtu úderů do jamky. Vítězem se stává hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.“ ( http://adventure.fomei.com/index.php/sample-sites-2). 

Všechny děti si trénovaly své pohybové dovednosti, lehce se zapotily při sčítání bodů J a nakonec se i osvěžily na místním mlhovišti. A jako vítězové se cítili všichni J. 

Děkujeme za krásný den! 

Mgr. Simona Hvězdová, Mgr. Věra Antalová

Sportovní odpoledneDružina navštívila knihovnu...O TibetuOdpoledne ve školní družině

Sportovní den v okolí školy


 Sportovní den na Biřičce (turistický týden)

Naše město ...
Šipkovaná
Rozhledna Milíř ...Turistický kurz

V týdnu 2.6. - 6.6.2014 se někteří žáci 2. stupně zúčastnili turistického kurzu, který se konal v Deštném v Orl. horách. Počasí nám letos přálo, a tak jsme si pobyt parádně užili. První den jsme zahájili nejrůznějšími hrami na rozvoj spolupráce a zavzpomínali na hru „stopovaná“. Druhý den nás čekal dopolední sportovní šestiboj, kde jsme si vyzkoušeli netradiční discipliny. Odpoledne si téměř všichni nalili adrenalin do žil v lanovém centru. 

Další den byl ve znamení celodenního výletu na nejvyšší horu Velkou Deštnou. Čtvrteční dopoledne jsme věnovali turnaji v přehazované a běžecké hře s kódy. Odpoledne jsme podnikli výlet do Nového Města nad Metují. Na místním zámku jsme si zazpívali i pár oblíbených písní, když jsme objevili na nádvoří staré piano. 

Pobyt se nám velmi líbil a těšíme se zase na příští rok. Mgr. Lucie Munzarová

Škola v přírodě v Plasnici na chatě Radost

Přiblížily se horké letní dny a s nimi pobyt našich žáků prvního stupně na škole v přírodě. Letos se naši žáci rozjeli do Plasnice, půvabné  vesničky Orlických hor. Se svými učitelkami prožili týden výletů, her a dobrodružství. Poznávali horské rostliny, volně žijící zvířata i místní pamětihodnosti.  Změřili například obvod kmene památné lípy v Šedivinách, která zde roste již 250 let, pozorovali zvěř v místní oboře či navštívili muzeum v Deštném. Zde žáky nejvíce zaujala tradiční výroba skla místních sklářů. Chlapci a děvčata navštívili také archeoskanzen v Uhřínově, kde poznali, jak žili naši předkové. Na škole v přírodě nemohlo chybět ani tradiční hledání pokladu, táborák s opékáním uzenin,  písně  s kytarou či karneval. Žáci odjížděli ze školy v přírodě plni nevšedních zážitků a dojmů. Do Orlických hor se jistě budou rádi vracet. Mgr. Eva Černá

Knihovna Pohádka

V měsíci květnu jsme s prvňáky naposledy navštívili knihovnu Pohádku. Z dětí se během roku staly opravdoví čtenáři. Paní knihovnice Horská se s dětmi rozloučila pěknou knížkou a přáním hezkých prázdnin.

Mgr. Eva Černá

Školní výlet 27. 5. 2014 


V úterý 27. května se uskutečnil školní výlet, kterého se zúčastnili všichni žáci 1. stupně. 

Nejprve si prohlédli přehradu Les Království na Labi poblíž Dvora Králové, která patří k nejhezčím u nás, a která byla v roce 1964 vyhlášena národní technickou památkou. Říká se jí také Bílá Třemešná nebo Těšnovská a je nenápadně vsunuta doprostřed lesů pod vrchem Zvičinou. Byla vybudována proto, aby zachycovala jarní vody a zabraňovala tak ničivým záplavám. 

Když si děti prohlédly přehradu, přesunuly se autobusem do deset kilometrů vzdálené ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Zde zhlédly kolekci afrických zvířat, která je největší v Evropě. Nejvíce je zaujaly pavilony šelem, hrochů a lvů. Svou návštěvu zakončily projížďkou v Safaribusu, při které se zatajeným dechem sledovaly volně pobíhající stáda zeber, pakoňů a antilop. Z výletu přijely sice unavené, ale obohacené o mnoho nezapomenutelných zážitků. 

Mgr. Dagmar Černilovská, Mgr. Věra Antalová
Výlet do batanické zahrady ...
Praha- studnice poznání

V rámci projektového dne Praha- studnice poznání navštívili žáci osmých a devátých ročníků naše hlavní město. Obdivovali historii našeho hlavního města, podívali se na Prahu z Petřínské rozhledny, zasmáli se v zrcadlovém bludišti a svezli se lanovkou i metrem. Projekt přiblížil žákům život ve velkoměstě s jeho klady i zápory. Všichni se rádi vrátili unaveni domů, do našeho klidného Hradce Králové.

Mgr. Zora Jelínková


Návštěva hasičského sboru 

Žáci druhého stupně v rámci plnění témat Ochrany člověka za mimořádných událostí navštívili hasičský sbor. Seznámili se s varovnými signály, tísňovými linkami, nebezpečnými látkami a ochranou před nimi. Největší pozornost vzbudil potápěčský oblek odolný proti nebezpečným látkám a technické vybavení hasičů.

Mgr. Zora Jelínková

Klicperovo divadlo - Richard III


Dne 6.května žáci druhého stupně naší školy navštívili v Klicperově divadle představení Richard III. od W.Shakespeara.

Drama v moderním pojetí bylo velmi působivé a všichni žáci byli nadšeni výkonem hlavní postavy. Mgr. Anna Matysová


Bosu – tělocvik není nuda 

Žáci naší školy si mohou při hodinách tělesné výchovy vyzkoušet cvičení na balančních podložkách BOSU. 

Cvičení přispívá k rozvoji koordinace pohybu, k aktivizaci a posílení hluboko uložených svalů. Napomáhá ale také k odstranění stresu, bolestí zad a kloubů, svalového napětí a nerovnováhy. 

Užijeme si při něm i spoustu legrace. Více ve fotogalerii.

Mgr. Lucie Munzarová

Výchovný koncert ve filharmonii

Žáci naší školy navštívili dne 30.4. 2014 sál Filharmonie Hradec Králové. Na programu byla skladba B.Brittena Průvodce mladého člověka orchestrem. Velmi poutavou formou zde byly popsány jednotlivé složky orchestru. Vše bylo doplněno prezentací s obrázky a v průběhu skladby se i jednotlivé nástroje představily. 

V další části se posluchači seznámili s tvorbou díla, jak vznikají jeho jednotlivé části. Jelikož následující skladby tvořily soubor s názvem Planety, byl koncert doplněn projekcí se záběry z vesmíru.

Mgr. Lucie Munzarová
Mladý novinář

Dne 23.4. se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového dne Mladý novinář. Vytvářeli vlastní noviny a časopisy a seznámili se také s prací novinářů přímo v praxi. Rozpoznali manipulativní komunikaci v masmediích a základy studijního čtení. 

Mgr. Anna Matysová

Sexuální výchova

Dne 8. 4. 2014 proběhl na ZŠ logopedické projektový den Sexuální výchova. Projektu se účastnily všechny ročníky druhého stupně. Hlavní tématy ročníků byla následující: 6. ročník: rodina, úloha rodiče a dítěte, etická dilemata – náhradní rodinná péče, anatomické pojmy. 7. ročník: poznání druhého pohlaví, etická dilemata – klonování, AIDS v těhotenství, dospívání, anatomické pojmy. 8. ročník: partnerství, očekávané vlastnosti partnera, etická dilemata – předčasné zahájení sexuálního života, těhotenství, antikoncepce. 9. ročník: vliv genetiky, genetické choroby, sexuální deviace. Metody práce: diskuze, práce s kartičkami a pojmy, test, videoprojekce, tvorba plakátu. 

Mgr. Kateřina Kozáčková

Easter - Velikonoce v Anglii


Zdravé svačinky


V týdnu od 24.3. do 27.3. proběhl na naší škole „Týden zdravých svačinek“ za účasti žáků 1. stupně. Cílem žáků i učitelů je naučit se jíst zdravé potraviny po celý den a utvářet si správné stravovací návyky.

PaedDr. Romana Volterová
Figarova svatba

Dne 28.3. , přesně na Den učitelů, se celý 2. stupeň zúčastnil divadelního představení v Klicperově divadle – Figarova svatba. Uprostřed představení se jeden z hlavních představitelů zranil a představení bylo přestávkou přerušeno. Všichni jsme napjatě čekali, zda bude pokračovat, neboť vše bylo nádherné! Přání se nám splnilo, hrálo se dál a zážitek byl prostě úžasný. Herci hráli jako o život a konec představení byl jako sen – všichni v publiku stáli a dlouho tleskali. Tento neopakovatelný kulturní zážitek zůstane v mysli všech zúčastněných žáků po celý život. Bylo to prostě nejkrásnější divadelní představení, jaké jsme všichni viděli. (foto: Klicperovo divadlo) Mgr. Anna Matysová

Den knihy


26.3.2014 se konal Den knihy. Žáci si uvědomili důležitost čtení pro život. Seznámili se s literárními žánry a s kulturou jiných národů. Posílili čtenářské schopnosti a dovednosti. 

Mgr. Anna Matysová


Divadelní představení  Putování za ledním medvědem

Dne 24.3.2014 mezi nás přiletělo, vlastně přijelo, z Karlových Varů divadlo LETADLO. Pozvalo děti na průzkumnou výpravu za ledním medvědem. Děti se setkaly s mrožem, pohladily si tuleně, naučily se rozpoznávat stopy zvěře, chránit přírodu a zažily spoustu dobrodružství. Mgr. Eva Černá17. března, svátek Sv. Patrika/ St. Patrick's daySběr starého papíru

Již tradičně jsme v měsíci únoru zorganizovali na naší škole sběr starého papíru. Cílem sběru je podnítit žáky k třídění odpadu a uvědomit si, že starý papír je důležitá surovina. Žáci se dozvěděli, jak papír vzniká, jak s ním šetřit a vyzkoušeli si i recyklaci výrobou škrobových balónů a berušek. Uznání za pomoc při organizaci sběru si zaslouží chlapci z třídy VIII.C a pan školník.  

Radka Černohousova


Svátky jara – projektový den 

Dne 11.3.2014 proběhl na naší škole projektový den ,,Svátky jara“. Děti se zábavnou formou seznámily s velikonočními tradicemi a symboly. V jednotlivých třídách si také společnými silami vytvořily velikonoční kraslice a Moranu symbolizující zimu. O týden později, tedy 18.3.2014 Moranu vhodili žáci pátých tříd společně s dětmi ze školní družiny do Labe a rozloučili se tak s odcházející zimou.

Mgr. Simona Schmiedová


Etická výchova

Dne 11. února proběhl na ZŠ logopedické projektový den Etická výchova pro 8. a 9. ročníky. Třídy 8. C a 8.D se zaměřily na verbální a neverbální komunikaci formou her a zajímavých aktivit. V 9. ročnících se žáci pokusili diskutovat v tzv. parlamentní debatě na kontroverzní témata, kde si mohli vyzkoušet schopnost mluveného projevu a správné argumentace. Mgr. Jaroslav SlezákLegenda o Svatém Valentýnu 

Děti se na hodinách anglického jazyka dozvěděly o historii svátku, který se slaví 14. února zejména v anglicky mluvících zemích a vyrobily 
si vlastní anglická, valentýnská přáníčka. 

Will you be my Valentine?... 

Bc. Kristýna Jolicoeur


Masopustní průvod - výroba masek. 

Masopustní veselice
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici
medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj, medvěde,
karneval se povede. 

Masopust je krátké období před začátkem postní doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody. Žáci prvního stupně vyráběli při výtvarné výchově masky do masopustního průvodu. Bc.Kristýna Jolicoeur

 

   

Klicperovo divadlo

Dne 29.1.2014 navštívili žáci 2. stupně naší školy divadelní představení v Klicperově divadle - Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho. Divadlo se žákům líbilo a bylo odměnou za pololetní vysvědčení. Mgr. Anna MatysováÚřad práce v Hradci Králové 


Dne 22.1. navštívili žáci devátých ročníků Úřad práce v Hradci Králové. Žáci se seznámili s činností úřadu a získali informace o jednotlivých oborech středních škol. Dozvěděli se, o které profese je největší zájem. Na konci návštěvy si vyzkoušeli test. Ten jim ukázal, pro které profese se podle svých zájmů nejvíce hodí. Mgr. Zora Jelínková
Návštěva Galerie moderního umění v Hradci Králové 


Dne 17.1. navštívili žáci devátých ročníků Galerii moderního umění v Hradci Králové. Seznámili se s obrazy moderního umění a zároveň vyzkoušeli nové výtvarné techniky . Mgr. Zora Jelínková
Vánoční radování


Vánoční svátky přivítali žáci ZŠ logopedické již tradičně. Pro rodiče připravili se svými pedagogy milé odpoledne s bohatým programem. Po krátkém přivítání byl otevřen vánoční jarmark, čajovna lákala vánoční hudbou a cukrovím, ve třídách si žáci mohli pohrát s kapříky a s rodiči vytvořit dárek. Zaujala také prodejní výstava knih s vánoční tématikou. Novinkou byla bohatá tombola, která mile potěšila všechny přítomné. Vánoční radování bylo zakončeno představením "Živý betlém" a tradičně společně zpívanou koledou. Vánoce začaly opravdu slavnostně. Tak zase za rok. Mgr. Michaela Kolářová


Nakoukněte s námi mezi výrobky žáků z kroužku Výtvarné tvoření…

Bc. Zita NovákováVánoční pečení ...

Děti 2. stupně základní školy si během hodiny anglického jazyka zkusily sami upéct tradiční anglické sladkosti. Některým dětem, zejména devátých ročníků, tato zkušenost pomohla i při výběru budoucího povolání. Seznámily se také s tzv. ,,christmas crackers´´ a každý si mohl zkusit, jaké to je rozbalit si vlastní překvapení s anglickou hádankou za přítomnosti hlasitých efektů -,, crackerů.´´   Bc. Kristýna Jolicoeur


Labutí jezero

Dne 13.12.2013 se žáci 2. stupně zúčastnili divadelního představení Labutí jezero v Klicperově divadle. Představení bylo krásné a všichni budeme na kulturní zážitek dlouho vzpomínat. 

Mgr. Anna Matysová


Divadlo beze slov

Žáci 1. i 2. stupně navštívili v předvánočním shonu krásné představení neslyšících kamarádů, které se uskutečnilo v divadle Drak a jmenovalo se Divadlo beze slov. Žáci shlédli dvanáct krátkých představení, zejména pantomima Loutka měla obrovský ohlas. Taneční vystoupení Píšťala a Country děti ocenily dlouhým potleskem. Zážitek z krásného představení budou ještě dlouho prožívat.


Mgr. Michaela Kolářová


Návštěva skanzernu v Krňovicích 

V úterý 10.12.2013 navštívili žáci 1. – 5. ročníku ZŠ logopedické Podorlický skanzen v Krňovicích. Jako mávnutím proutku se přenesli do doby svých pradědů a prababiček. Pochopili, jak těžká byla obživa v dobách před více než sto lety. Prohlédli si dávná hospodářská stavení s kůlnami plných strojů a nářadí. Všechny okouzlil obnovený mlýn, který ještě voněl dřevem. V pracovních dílnách si žáci vyrobili voňavé mýdlo či pracovali s ovčí vlnou. K vánoční náladě přispěla výzdoba v místnostech i vkusně upravený štědrovečerní stůl. Vždyť Vánoce již ťukají na dveře.

Mgr.Eva Černá


Vánoce ve skanzenu

V adventním čase si žáci 1. stupně ZŠ logopedické přišli užít atmosféru tradičních českých vánočních svátků. Shlédli spoustu krásných interiérů a expozic, obdivovali nový přírůstek v areálu - mlýn s vodním kolem a zúčastnili se dílniček, kde udělali mýdlové figurky nebo anděla z vlny. Zážitek to byl velkolepý, zase přijedeme a brzy.


Mgr. Michaela KolářováPřišla vzácná návštěva… 

Na ZŠ logopedickou přišli dnes vzácní hosté. Mikuláš, čerti a andělé. Dětem připomněli blížící se vánoční čas. Sváteční atmosféru podpořily krásné kostýmy, které si žáci devátých ročníků sami vytvořili. Všechny žáky rozradostnila i milá nadílka, kterou zajistily třídní paní učitelky. Tak zase za rok. 

Mgr. Michaela Kolářová


Oucmanice 


Žáci I.stupně ZŠ logopedické si poslední listopadový týden zpestřili návštěvou ekologického centra v Oucmanicích. Ve skupinách si zkusili vyrobit přírodní papír, upéct housky z vlastnoručně umleté mouky a z přírodního materiálu vyrobit dárek. V oddělení hospodářských zvířat si pohladili kůzlátka a malé vepříky, nakrmili králíčky a slepice. Děti si přivezly krásné zážitky a jistě nebyly v Oucmanicích napoledy. 

Mgr. Michaela Kolářová

Ekologie zblízka


Dne 19. 11. 2013 jsme s osmými a devátými ročníky naší školy v rámci projektu Ekologie zblízka navštívili Ekocentrum Paleta v Pardubicích. Na programu jsme měli dva velmi zajímavé programy. Alternativní zdroje energie a Civilizace. V rámci prvního programu se žáci dozvěděli formou her, dramatické výchovy a hledáním souvislostí mnoho zajímavého o alternativních zdrojích energie, jejich výhodách i nevýhodách. V programu Civilizace se žáci formou kooperativní aktivity v rámci simulační hry s otevřeným koncem a vlastní tvorbou pravidel dozvěděli mnoho o vývoji civilizace, o tom, jak naše rozhodnutí ovlivňují vývoj života na Zemi. Uvědomují si nutnost kompromisu při jednání nejen mezi lidmi navzájem, ale i v jednání lidí k přírodě, bez níž není život na Zemi možný. Mgr. Kateřina Kozáčková

„O sluneční soustavě“
Dne 19.11. 2013 navštívily třídy 5. C a 5. D výukový program „O sluneční soustavě“ v královéhradecké hvězdárně. Žáci se tak mohli dozvědět mnoho dalších podrobností o učivu s tématem „Vesmír“. Na zmenšeném modelu Slunce, Země a Měsíce pozorovali střídání dne i noci a jednotlivých ročních období. Největší zážitek však byl sledování noční oblohy v planetáriu a ukázka obrovského dalekohledu umístěného v pozorovatelné místnosti hvězdárny. Žáci si toto dopoledne opravdu užili a těší se na další setkání v hvězdárně. Mgr. Illner Bachmanová

Výstava středních škol v Aldisu 

Dne 15.11.2013 navštívili žáci devátých ročníků výstavu škol. Seznámili se s nabídkou středních škol, pohovořili s učiteli i žáky o studiu na jejich školách a dostali množství propagačních materiálů. Získali cenné informace, o kterých mohou doma pohovořit s rodiči. Mgr. Jelínková

Vitamínový den

V pondělí 11.11. se tradičně jako každý rok uskutečnil projekt Vitamínový den. Žáci si zopakovali vědomosti o ovoci a zelenině z tuzemska i ze zahraničí . Druháčci vytvořili krásná zeleninová zvířátka, třeťáci vylepili „zdravé talíře“ z propagačních materiálů, čtvrťáci vytvořili chutný ovocný salát a páťáci nazdobili v jídelně školy krásné podzimní stoly. 

PaedDr. VolterováSlavnosti Slabikáře 

První listopad 2013 se stal svátkem pro prvňáčky, naše nejmenší čtenáře. V Knihovně města Hradce Králové paní knihovnice Horská dětem předala Slabikáře, které ještě voněly novotou a přivítala je mezi opravdové čtenáře. Děti si při té příležitosti prohlédly prostory knihovny i její zákulisí. Nejvíce se malým žáčkům líbilo v dětském oddělení se spoustou krásných knížek i hraček. Knihovnu ve Wonkově ulici jsme určitě nenavštívili naposledy. 

Mgr. Černá

Halloween na naší škole ...


Plavecká výuka 

Každým rokem se žáci 2. – 4. tříd naší školy účastní plavecké výuky, která probíhá v rámci povinné tělesné výchovy. Učí se zde základním plaveckým návykům a dovednostem. Žáci v průběhu jednotlivých lekcí „sbírají“ body za správné technické provedení plaveckých prvků. V závěrečné lekci podle počtu dosažených bodů obdrží od instruktora plavání barevnou šupinu a „mokré vysvědčení“. 

Mgr. Dagmar ČernilovskáSběr PET víček

Naším sběrem PET víček jsme se aktivně zapojili do veřejné sbírky „Vaneska“, kterou vyhlásilo město Chlumec nad Cidlinou. Víček jsme zvládli nasbírat několik pytlů a peníze získané z prodeje víček pomohly malé Vanesce, které je 1,5 roku a trpí vrozenou vadou kůže – nemocí motýlích křídel. I drobnosti, které nás nic nestojí mohou druhým pomoci.

Drakiáda 


Nastal podzim a tažní ptáci odletěli za sluníčkem do teplých krajin, přišel čas pouštění draků. Děti z prvních tříd si přinesly draky roztodivných tvarů a barev, a mohlo se vyrazit na kopec. Draci krásně létali a dosahovali závratných výšek. Počasí nám však nepřálo, začalo drobně mrholit. Všichni brzy zapomněli na mokré boty i kalhoty. Za svůj sportovní výkon děti i draci obdrželi diplomy a drobné odměny. (Černá)Projekt Žijeme zdravě 

Dne 24. října 2013 se žáci prvního stupně zúčastnili první části projektu Žijeme zdravě. Dozvěděli se, jak správně pečovat o své zuby a diskutovali na téma „Životospráva“. 

Druhá část projektu se uskutečnila 10. února 2014. Žáci jednotlivých tříd plnili úkoly na pěti stanovištích. A co se dozvěděli? Jak vypadá správně vybavená lékárnička a jak předcházet úrazům. Připomněli si linky tísňového volání a vyzkoušeli si zahrát scénky na téma „ Jak se chovat k cizím lidem“. Na posledním stanovišti si žáci zacvičili zdravotní cviky na gymnastických míčích a další cvičení prospěšná pro zdraví. Mgr. Simona Hvězdová

Návštěva knihovny


Úterý 22. 10. navštívily děti ze třetích a čtvrtých ročníků knihovnu Pohádka na Moravském předměstí. Paní knihovnice Horská je upoutala vyprávěním o historii Hradce Králové a čtením tajemné pověsti ze starého Hradce. 

Velice se těšíme na další setkání s novými knížkami! 

Mgr. Věra AntalováPodzimní pokračování projektu „Zelená pro stromy“

Počasí nám v týdnu od 21. října ukázalo svou lepší tvář a podzimem probarvené listí okolních stromů osvítilo slunce při teplotách okolo dvaceti stupňů. Babí léto jak má být. Mohli jsme se tak vrhnout na závěrečnou část projektu "Zelená pro stromy" a dokončit výsadbu zeleně v okolí naší školy. Ruku k dílu přiložili žáci celého druhého stupně. Zúročili tak vědomosti z již proběhlé výsadby vrbičkového tepee a památné jedle. Ta od nedávných oslav 20. výročí založení ZŠ logopedické zdobí náš krásně zelený areál. Naplnili jsme tak bezpochyb název projektu a dali jsme zelenou nejen stromům...    Mgr. Milan Janata


Zjišťování kondice

V týdnu 14. – 18.10. 2013 proběhlo v naší škole, jako už tradičně každý rok ,měření a vážení žáků.Toto měření a vážení bylo doprovázeno testováním počtu dřepů za minutu. Každý třídní učitel si vyhodnotil svoji vlastní třídu. Toto měření, vážení a dřepy se opakují, hodnotí a porovnávají v květnu následujícího kalendářního roku. 

Mgr. Romana Volterová
20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZŠ LOGOPEDICKÉ

Divadelní představení

Dne 4. října 2013 navštívili žáci 2. stupně naší školy divadelní představení v Klicperově divadle – Karel Poláček: Bylo nás pět. Divadlo bylo velmi pěkné, všem se nám líbilo. 

Mgr. MatysováSportovní den s Městskou policií Hradec Králové

Dne 1.10.2013 se zúčastnili vybraní žáci Sportovního dne s Městskou policií Hradec Králové. Jednalo se o terénní soutěž mezi hradeckými základními školami. ZŠ logopedickou reprezentovalo osm družstev tvořených žáky 6.-9. třídy. Jednotlivé discipliny vedly kolem Stříbrného rybníku a žáci plnili střelbu ze vzduchovky, zatloukání hřebíků, přenos zraněného, hod na cíl a vyzkoušeli si i překážky v lanovém centru. Během celého dne se seznámili s jednotlivými složkami záchranného systému, vyzkoušeli si práci hasičů, otestovali znalosti dopravních značek a prakticky zvládli i základy první pomoci. Na jednotlivých stanovištích byli odměněni drobnými cenami. I když jsme se neumístili na stupních vítězů, máme za sebou příjemný den, kde jsme si užili spoustu zábavy a ještě přitom utužili fyzickou kondici. Mgr. Munzarová

Evropský den jazyků
 

Dne 24.9.2013 se žáci 2. stupně zúčastnili projektového dne Evropský den jazyků. V každém ročníku byly rozdílné úkoly. V šesté třídě měly děti za úkol si zahrát na cestovní kancelář, vyrobit reklamní tabuli a katalog. V sedmé třídě vytvářeli žáci mapu Evropy se všemi státy a hlavními městy. V osmých třídách se žáci měli seznámit s evropským státem Polsko, vytvořit jeho mapu, vlajku a státní znak. V devátých třídách jsme se naučili něco o anglicky mluvících zemích: USA, Velké Británii a Austrálii. V každé třídě se vyplňovaly pracovní listy a poslední vyučovací hodinu jednotlivé třídy prezentovaly svoji práci před ostatními. Mgr. Linková


Evropský týden mobility

I v letošním školním roce jsme si připomněli Evropský týden mobility 16. – 22. září na téma ČISTÝ VZDUCH - JE TO NA NÁS. V rámci této akce jsme půl dne sledovali filmy na důležitá ekologická témata, např. doprava, přelidnění, čistota ovzduší. Po shlédnutí některých filmů se rozběhla přirozená debata.

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZŠ LOGOPEDICKÉ
Dne 26. září proběhly na ZŠ logopedické oslavy 20. výročí založení školy. Všechny přítomné přivítala a oslavy zahájila vedoucí Mgr. Přívratská. Školní družina rozpohybovala diváky svižným vystoupením a vykouzlila úsměv svým převlekem za Šmouly. Žáci druhého stupně zatančili v rytmu country. Slavnostní sázení pamětního stromu bylo spojeno s odborným výkladem a vydatně skrápěno deštěm. Aspoň nám jedle dobře poroste. Velký zájem žáci projevili o práci záchranářů s jejich psy. Ti bezpečně vyhledali dobrovolníky z řad žáků, kteří se před nimi schovali. Pak už se žáci rozprchli na stanoviště, kde soutěžili v různých disciplínách jako 
shazování plechovek, jízda na koloběžce nebo trénink pravolevé orientace. Na konci na ně čekala odměna. Po celou dobu bylo pro děti připraveno občerstvení od sponzorů – sladké koblihy, záviny a pečené buřtíky. V poledne přijeli hasiči, kteří žákům předvedli svou techniku a každodenní práci. Vrcholem oslav byl fotbalový zápas žáků druhého stupně o sladkou odměnu. Za značně nepříznivého počasí vybojoval prvenství tým vedený Patrikem Kubánkem z 9.D. Největší úspěch u žáků slavil řetízkový kolotoč, kterého si žáci hojně užívali po celý den. Menší děti s nadšením skákali na trampolíně, za kterou též vděčíme štědrým sponzorům. Navzdory nevlídnému počasí se oslavy vydařily a všichni na ně budeme dlouho vzpomínat. Mgr. Slezák