Stary web‎ > ‎

Poradna

Dýchání je základní životní funkce, též důležitá a využitelná pro řeč a artikulaci.

Pokud nedochází ke správnému dýchání – nedokážeme ho vědomě ovládat - dochází:

- k nesprávnému vývoji horní čelisti.
- k astmatu
- problémům trávícího traktu
- problémům oběhové soustavy
- bolestem hlavy v zadní části
- problémy s očima

Správný nádech a následně výdech je základem přesné artikulace všech hlásek.

Dýchání ústy má za následek:

- nesprávnou artikulaci a křivé zuby
- nedostatečné okysličování orgánů
- chrápání
- ADHD – sníženou pozornost
- ovlivňuje psychiku

Při nesprávném dýchání 

- celkové ochabnutí svalového napětí v těle
- ochabnutí bránice
- nesprávné držení těla
- ochabnutí svalstva tváře i jazyka
- změně klidové polohy jazyka – (na základě nesprávné polohy jazyka – dochází ke
změnám tvaru ústní dutiny a postavení zubů což ovlivňuje výslovnost).
– nejčastější příčinou je zbytnělá nosní mandle.

Zvětšená nosní mandle

- bývá častou příčinou nesprávného dýchání – následně vyvolává alergie a astma
- vysychání sliznice dýchacích cest, stékání a polykání hlenu z nosohltanu
- dýchání ústy je povrchové, což má vliv na vývoj hrudníku, který je plochý
- ovlivňuje nesprávné držení těla
- dítě dýchající ústy má mělký, nepokojný spánek – z toho pramení větší únava – horší prospěch ve škole

Typický výraz v tváři

- unavený výraz
- kruhy pod očima
- pootevřená ústa
- ospalý pohled
- předkus

Nedostatečné zásobování organismu kyslíkem se projevuje i v nesprávné činnosti některých orgánů

- oči, střední ucho, nos, chrup, jícen, tenké střevo, ledviny


Správný nádech a výdech je základem správné artikulace hlásek 

Nejvíce se to dá pozorovat při výslovnosti sykavek a vibrant.

Další důležitý aspekt je správné žvýkání a polykání


Vzájemné podmiňování a ovlivňování 

- nesprávná artikulace
- nesprávné polykání
- nesprávné dýchání


Narušení práce svalů při artikulaci se nazývá myofunkční porucha


Při myofunkční poruše bývá změněný i tonus a funkce svalstva celého těla a opačně.
Porucha tonusu a funkce svalstva těla je narušení hrubé motoriky, jemné motoriky
a orofaciální oblasti.

Cviky na posílení orofaciální oblasti:


1. Šneček – střední část jazyka se přisává k hornímu patru, špička jazyka je
za dolními předními zuby ( zdvihá se jen střed jazyka).
Jazyk připomíná ulitu.

2. Špátlička – držíme ji vertikálně před ústy. Jazyk směřuje do středu. Vytváří na
ni tlak.

3. Zuby – špičkou jazyka „počítáme“ zuby z jedné strany na druhou ( zvenku).

4. Garáž – Při otevřených ústech položíme špátli na dolní přední zuby.
Dítě zvedne jazyk do oblouku a na špátli ho položí. Jazyk a špátle vytvářejí protitlak.

5. Míčky – Špička jazyka tlačí nejprve na pravou a potom na levou tvář zvnitřku.

6. Opička – Špička jazyka je mezi spodními zuby a rty.
Tlak se střídá s uvolněním.

7. Červíček – Špičku jazyka přitlačujeme na horní ret, ústa jsou otevřená.