Stary web‎ > ‎

Přijetí na školu

PRAVIDLA PŘIJETÍ NA ZŠ LOGOPEDICKOU
 
Vzhledem ke speciálnímu zaměření školy je podmínkou pro přijetí na ZŠ logopedickou doporučení školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny).

Základní škola logopedická – tel. kontakt +420 606 776 422.

Žáky do jednotlivých tříd přijímáme jak na začátku školního roku, tak i v jeho průběhu. Návaznost učiva na běžnou základní školu je zajištěna.

V některých případech je žák přijímán na diagnostický pobyt. Po dobu diagnostického pobytu zůstává žákem své kmenové základní školy.

ZŠ je určena pouze pro žáky, u kterých prokazatelně přetrvává logopedická vada, popřípadě specifické poruchy učení.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Zápis do prvních tříd 2017/2018 proběhne 7. dubna 2017 od 12.00 do 17.00 hodin.
K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, doporučení poradenského zařízení,  popř. odborná vyšetření.

V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 606 776 422 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Čím dříve nám umožníte s Vaším dítětem pracovat, tím lepší a rychlejší výsledky se dostaví.

V případě zájmu nás kontaktujte zde