Náprava poruch učení

Ve výuce

Žáci, kteří trpí poruchami učení mají zajištěn během výuky speciálně pedagogický přístup ze strany učitele (všichni učitelé, kteří se podílejí na vzdělávání těchto žáků jsou speciálními pedagogy a používají adekvátní metody a formy práce s těmito žáky, tak, aby došlo k co nejvyššímu vzdělávacímu efektu). Při práci jsou používány speciální kompenzační pomůcky, které mají žáci k dispozici.

Individuální náprava specifických poruch učení

Žák má možnost docházet na individuální nápravu, která probíhá jedenkrát týdně v délce 20 – 25 minut v prostorách školy v odborné reedukační učebně, která je vybavena moderními reedukačními pomůckami.

Ċ
Tomáš Přívratský,
30. 5. 2012 1:06
Comments