Výchovné poradenství

Výchovný poradce:   Mgr. Ivana Přívratská
Kontakt:    telefon:   606 776 422
e-mail:   i.privratska@centrum.cz

Konzultační hodiny:  středa 12.00 – 13.00 hodin
nebo po telefonické domluvě kdykoliv

Termíny výstav středních škol 2015

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2015, Kongresové centrum Aldis, 13. 11. 2015 (9-18 hod.), 14. 11. 2015 (8-12 hod.)

PRO FUTURO – výstava středních škol regionu Královéhradeckého, Kongresové centrum Aldis, 6. 10. 2015 (9-17 hod.)

Beseda na Úřadu práce k volbě povolání

Dne 13. 11. 2015 od 8.30 do 10.00 hodin se žáci devátého ročníku zúčastní Besedy ZŠ na Úřadu práce s podtitulem „Kam na střední školu“

-       www.atlasskolstvi.cz

 

Předání atlasů škol pro žáky devátého ročníku

Vážení rodiče, koncem měsíce října 2015 budou Vašim dětem předány atlasy škol, ve kterých najdete informace týkající se nabídky učebních a studijních oborů středních škol pro školní rok 2016/2017.

Informace k přihláškám na střední školy

 Informace k přijímacímu řízení

  • v prvním kole je možno podat přihlášky na dvě střední školy
  • přihlášky poskytne naše škola

·         Ředitelé některých středních škol se obracejí s prosbou, abychom  upozornili žáky  na tuto skutečnost –pokud se  žák  hlásí na jednu střední školu do dvou oborů vzdělání, je třeba podat dvě přihlášky,neboť právě přihláška je podnětem k zahájení správního řízení,

·         kterým přijímací řízení je.

Termíny

  • přihlášky se odevzdávají do 15. 3. 2015 na příslušné střední škole
Další dokumenty:

 
Další užitečné odkazy:
www.volbapovolani.cz
Ċ
Tomáš Přívratský,
26. 2. 2016 4:12
Ċ
Tomáš Přívratský,
26. 2. 2016 4:13
Ċ
Tomáš Přívratský,
26. 2. 2016 4:10
Ċ
Tomáš Přívratský,
30. 5. 2012 1:12
Ċ
Tomáš Přívratský,
26. 2. 2016 4:14