Stary web‎ > ‎XTest‎ > ‎Zájmové kroužky‎ > ‎

Doučování z českého jazyka

Kroužek vede žáky k tomu,aby si prohloubili a upevnili vědomosti při osvojování spisovného jazyka s důrazem na gramatiku.Žáci si zábavnou formou procvičují základní pravopisné jevy. Specializovaný pedagog přihlíží k individuálním možnostem každého žáka,klade důraz na správný grafický projev,gramatickou správnost a formulaci myšlenek.Jsou zde využívány veškeré dostupné audiovizuální techniky.Žáci jsou zde také připravováni na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy. (Ma)
Comments