Stary web‎ > ‎XTest‎ > ‎Zájmové kroužky‎ > ‎

Doučování z matematiky

Doučovací kroužek z matematiky
Kroužek navštěvují žáci, kteří pro svůj úspěch v matematice chtějí udělat něco navíc. V přátelském
prostředí žáci opakují a utvrzují si nabyté vědomosti. Připravují se na písemné práce. Lépe zvládají
nástrahy matematiky a jejich píle se promítá i do výuky. Žáci devátých ročníků využívají kroužek jako
přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. Individuální přístup je samozřejmostí stejně jako
laskavý přístup a povzbuzení. Kroužek vedou speciální pedagogové s dlouholetou praxí.

ć
Tomáš Přívratský,
14. 1. 2013 2:40
ć
Tomáš Přívratský,
14. 1. 2013 2:49
Comments