Stary web‎ > ‎

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY 18.1.2013

Zápis do prvních tříd

 

Kdy: v pátek 18. ledna 2013 od 12,00 do 18,00 hodin

Kde: v 1. patře ZŠ logopedické, Štefánikova 549, Hradec Králové

          Vstup bude viditelně označen.

 

Co si vzít k zápisu?

-         občanský průkaz

-         rodný list dítěte

-         kartičku zdravotní pojišťovny

-         případně zprávu od logopeda, PPP,    dětského lékaře

 

Jak dítě připravit na zápis?

Na zápis se dítě nemusí nijak speciálně připravovat. U zápisu se projde pohádkovou říší a bude si s učiteli z naší školy povídat o věcech, které určitě zná.

 

Dny otevřených dveří: 17.12.2012, 20.12.2012 9.1.2013, 23.1.2013, 13.2.2013 (vždy 8:15-12:00h)

 

Školička pro budoucí prvňáčky

 

Již od listopadu připravujeme pro budoucí prvňáčky zábavná odpoledne , během kterých se seznámí s prostředím naší školy, poznají své budoucí kamarády a vyzkouší si spoustu zajímavých úkolů zaměřených na přípravu malého školáka.

Nechybí ani soutěže,  práce v keramické dílně, masopustní karneval.

V případě zájmu rodičům poradíme jak připravovat předškoláka zábavnou formou na vstup do školy. Jakými vhodnými způsoby rozvíjet jeho slovní projev, hrubou a jemnou motoriku a předáme spoustu dalších užitečných rad.

 

termíny:

5.11.2012 a 7.11.2012 – Tělovýchovná školička

3.12.2012 a 5.12.2012 – Bílé Vánoce

7.1.2012 a 9.1.2012 – My jsme muzikanti

4.2.2012 a 6.2.2012 – Masopust, práce s papírem

4.3.2012 a 6.3.2012 – Svátky jara, příroda se probouzí

25.3.2012 a 27.3.2012 – Velikonoce

13.5.2012 a 15.5.2012 – Pohádkový les

 

Zúčastnit se může každý předškolák.

Tyto aktivity jsou zcela zdarma.


Těšíme se na Vás!!!


Odklad povinné školní docházky

 

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy.

 

Ten odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené dvěma doporučujícími posouzeními - příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod.

V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.

 

Pozor - i když rodiče budou pro své dítě vyřizovat odklad povinné školní docházky, musí ho v souladu se školským zákonem přihlásit k zápisu do vybrané školy během stanoveného termínu a až následně podat řediteli školy žádost o odklad.

 

Ċ
Tomáš Přívratský,
3. 12. 2012 4:16