Stary web‎ > ‎

Zdravá školaPatříme mezi školy zařazené do projektu Státního zdravotního ústavu
"ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ"

 Naše škola ZŠ logopedická v Hradci Králové, ve východních Čechách patří do celostátní sítě Zdravých škol.

Naším cílem je vytvořit školu, která


  •  podporuje a respektuje zdraví všech lidí ve škole – žáků, učitelů, zaměstnanců i rodičů
  •  podporuje spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči
  •  vytváří klidnou, přátelskou a otevřenou atmosféru při výuce
  •  vede děti ke zdravému způsobu života i k odpovědnosti za své zdraví
  •  zlepšuje vztahy mezi školou, obcí a dalšími partnery školy


Cílem je vytvořit pro žáky prostředí, které maximálně využijí pro svůj osobní rozvoj a naučí se dovednostem a schopnostem, které jim pomohou v životě.

Chránit a posilovat zdraví- znamená pozitivně působit na všechny jeho složky. Životní styl a chování, které zdraví podporují, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují nejtrvaleji. Nejsnáze se vytvářejí spontánně, přímou zkušeností dítěte, tzn. tím, že dítě kolem sebe vidí příklady zdravého chování a také tím, že žije ve zdravě utvářených životních podmínkách. Nejvýznamnějšími aktéry procesu podpory zdraví jsou rodiče a pedagogové. Proto je klíčovou institucí pro realizaci podpory zdraví právě škola.

Další informace naleznete na webových stránkách:

http://www.program-spz.cz/

http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/zdrava-skola.html

 

Prezentace Z dravá škola na webových stránkách:

 

www.ped.muni.cz/wedu/Body/Stud_mat/TEV1/Zdrava_skola.ppt