Učitelé

"Jsme tu, abychom Vám pomáhali."


     Naším cílem je vytvořit takové školní prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně a mohou se dále
úspěšně rozvíjet.

     ZŠ logopedická disponuje týmem odborníků, kteří nabízejí kvalifikovanou podporu a pomoc "šitou na míru"
pro každého žáka.

 Mgr. Ivana Přívratská
 • Vedoucí základní školy logopedické
 • Výchovný poradce
 • Metodik prevence
 • Koordinátor školního vzdělávacího programu
 • člen Asociace logopedů ve školství

     Práci ve školství beru jako poslání. Vždy jsem chtěla být součástí pedagogického týmu, který vzdělávání považuje za službu a zároveň za výzvu k vytvoření bezpečného, přátelského a motivujícího školního prostředí.
Velký význam přikládám vzájemné spolupráci žáka, učitele a rodičů. 
     Těším mne, že se mohu podílet na fungování školy, která je v regionu svým zaměřením  ojedinělá a nabízí žákům s vadou řeči vysoce odbornou logopedickou i pedagogickou péči, kterou nemohou vzhledem k náročnosti problému získat v běžné ZŠ.
                                                      ivana.privratska@zs-logopedicka.cz

Mgr. Petra Dvořáčková
 • Třídní učitelka 1.C
 • Vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň
Od roku 2006 pracuji jako učitelka na ZŠ logopedické. Ve výuce se zaměřuji
na individuální a specifický přístup, logopedickou péči a netradiční formy výuky.
 V rámci celoživotního vzdělávání absolvuji kurzy a vzdělávací programy. Smyslem mé práce  je vytvořit bezpečné a inspirující zázemí pro děti, aby chodily do školy rády. Práce s malými dětmi mne baví, odměnou jsou rozzářené tváře malých školáčků. Ve volném čase ráda poslouchám hudbu, navštěvuji divadelní představení a koncerty, sportuji.
 Mgr. Pavla Jakoubková
 • Třídní učitelka 9.C
 • Vedoucí metodického sdružení pro 2. stupeň
Ve školství pracuji déle než 11 let. Snažím se při vyučování vytvářet pozitivní a přátelskou atmosféru.  Svým žákům se snažím vyjít maximálně vstříc. Myslím, že
 ve školním úspěchu hraje důležitou roli též domácí příprava.
Ve volném čase se věnuji četbě, turistice a kultuře.


 Mgr. Martina Stejskalová
 • Třídní učitelka 1.D
Baví mě číst, psát a kreslit, a proto učím Vaše děti.


 Mgr. Michaela Kolářová
 • Třídní učitelka 2.C
V rámci celoživotního vzdělávání studuji nové metody a formy výuky zaměřené
na žáky prvního stupně. Svým žákům pomáhám zvládnout problémy s výukou tak, aby nové poznatky přijímali a dále využívali. 
Ve volném čase se věnuji studiu cizích jazyků, kultuře a kynologii. PaedDr. Romana Volterová
 • Třídní učitelka 2.D
Učím už pěknou řádku let a svým žákům se snažím předávat dovednosti, vědomosti a zkušenosti nasbírané léty práce s dětmi na prvním i druhém stupni. Miluji svoji rodinu, přírodu a ráda jezdím na kole a plavu.
 Mgr. Nikola Plšková
 • Třídní učitelka 3.D
Jako malá jsem vyrůstala jak ve městě, tak na vesnici. Později jsem se rozhodla vystudovat SPGŠ v LItomyšli a následně PF UHK. Během studia jsem měla možnost navštívit různé typy škol a odnést si z nich to nejlepší. Ve své práci chci docílit toho, aby děti dosáhly co největší samostatnosti a ze školy si odnesly co nejvíce dobrých vzpomínek.


 Mgr. Martina Žáčková

 • Třídní učitelka 4.C
 Mgr. Eva Šlechtová

 • Třídní učitelka 3.C

Od roku 1993 se profesně věnuji dětem. Nejprve jako vychovatelka a později jako učitelka na prvním stupni. V rámci celoživotního vzdělávání se rozvíjím v oblasti logopedie a své zkušenosti chci předávat dál dětem.
Ve svým volném čase se ráda věnuji ručním pracem, tvoření z keramické hlíny a četbě. Mám ráda přírodu. 

 Mgr. Bronislava Geržová

 • Třídní učitelka 4.D
Od roku 1993 se profesně věnuji dětem v oblasti surdopedie a logopedie. V rámci dalšího vzdělávání studuji nové metody a formy výuky, které žákům pomáhají zvládnout problémy s výukou. 
Ve volném čase se věnuji rodině, četbě, kultuře a sportu.


 Mgr. Simona Schmiedová
 • Třídní učitelka 5.C
Absolvovala jsem studium učitelství na PF Karlovy univerzity v Praze. Na ZŠ logopedické pracuji od roku 2010. Průběžně jsem absolvovala různé metodické semináře zaměřené na vzdělávání žáků s řečovými vadami či specifickými poruchami učení. Mgr. Dagmar Černilovská

 • Třídní učitelka 5.D
Patřím do šťastné skupiny lidí, pro které je zaměstnání zároveň i koníčkem. Usiluji o to aby děti školní práce bavila, snažím se neustále vymýšlet nové učební pomůcky a postupy.
Ráda naslouchám druhým protože vím, že jen empatický učitel může svým žákům porozumět.

 Mgr. Helena Hendrychová, Ph.D.

 • Třídní učitelka 6.C
Po absolvování Pedagogické fakulty UHK a doktorského studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové jsem se stala součástí týmu pedagogů ZŠ logopedické.
Ve svých hodinách se snažím udržet přátelskou atmosféru. 
Mezi mé koníčky patří turistika, botanika a cestování.


 Mgr. Zora Jelínková
 • Třídní učitelka 7.C
Jsem učitelka matematika a fyziky s více jak třicetiletou praxí. Mým cílem je
v žácích rozvíjet nejen matematické dovednosti, ale především lidskost, toleranci a aktivní přístup k životu. K žákům se snažím přistupovat individuálně a zohledňovat jejich potřeby. Mgr. Jaroslav Macháček

 • Třídní učitel 8.C


 Mgr. Martin Lazorišák

 • Učitel
V hodinách se snažím udržet přátelskou atmosféru a motivovat žáky k aktivitě.
Mezi mé zájmy patří hory, příroda, cestování a literatura.
Oblíbené heslo: "Nepropadejte panice". Mgr. Jiří Šimek

 • Učitel
Ve své aprobaci chemie - přírodopis se snažím neustále se zdokonalovat a hlavně ukázat dětem, že tyto oblasti zájmu je provází na každém kroku i v běžném životě. Ze svých zkušeností z vědecké činnosti se žákům snažím vštípit, že pečlivost a smysl pro detail mají v životě své důležité místo. V hodinách tělesné výchovy oceňuji prvky fair-play.
V osobním životě je pro mne na prvním místě rodina, dále se zajímám o sport, přírodu, cestování a zdravý životní styl.


 Bc. Jana Vašková


 • Učitelka
Být pedagogem byl můj životní sen a tato práce se stala i mým koníčkem. Naplňuje mě a dodává vše, co potřebuji k tomu, abych dětem mohla předat a poskytnout během jejich školních let znalosti, zkušenosti a mnoho dalšího. Během výuky se snažím navodit ve třídě přátelskou a optimistickou atmosféru. Vyžaduji ale i kázeň a respekt k vyučujícímu. Jsem velice ráda, že mohu být součástí takového výborného pedagogického kolektivu, který na této škole je. 
 Mgr. Martina Žáčková

 • Logopedka
Profesně se věnuji dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 25 let. Mým hlavním oborem je logopedie. Zkušenosti jsem získala v mateřské škole i ZŠ logopedické a při pětiletém působení v SPC.
Práce s dětmi mne osobně naplňuje a mám ji ráda.

 Mgr. Michaela Horáková

 • Logopedka
Jsem absolventkou Karlovy univerzity v Praze. Na základní škole logopedické působím jako speciální pedagog - logoped a věnuji se zde zejména individuální logopedické péči o děti s narušenou komunikační schopností. Má práce mne maximálně naplňuje v rovině osobní i profesní. Ve volné čase ráda běhám a jezdím na kole, čtu a amatérsky fotografuji.

 Bc. Zita Nováková

 • Vedoucí vychovatelka školní družiny
Vystudovala jsem speciální pedagogiku pro vychovatele se zaměřením na logopedii a již šestým rokem se starám o děti ve školní družině.
Ve své práci se zaměřuji na rozvoj výtvarného cítění, kreativity a estetiky. Inspiraci čerpám z oblasti artefiletiky, přírody a literatury.


 Mgr. Blanka Zemánková

 • Vychovatelka školní družiny
Baví mně výtvarné umění, sport a cestování. Zajímám se o ekologii. Ráda poznávám nové věci a práce s dětmi je pro mne inspirací.
 Radka Černohousová

 • Vychovatelka školní družiny
Do své práce s dětmi zapojuji svůj zájem o přírodu a environmentální výchovu. Inspirací mi je intuitivní pedagogika. Mám ráda dětskou literaturu a snažím se ke čtení a poslouchání vést i děti. Ing. Marie Nejedlá

 • Vychovatelka školní družiny
Mám ráda přírodu, sport a výtvarné umění. Při mé práci mne mimo jiné inspiruje i mých pět vnoučat školního a předškolní věku. Získávám od nich mnoho cenných zkušeností.