Seznam pedagogů

"Jsme tu, abychom Vám pomáhali."

Naším cílem je vytvořit takové školní prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně a mohou se dále
úspěšně rozvíjet.

ZŠ logopedická disponuje týmem odborníků, kteří nabízejí kvalifikovanou podporu a pomoc "šitou na míru"
pro každého žáka.

Mgr. Ivana Přívratská

 
 • Vedoucí základní školy logopedické
 • Výchovný poradce
 • Metodik prevence
 • Koordinátor školního vzdělávacího programu
 • člen Asociace logopedů ve školství
Práci ve školství beru jako poslání. Vždy jsem chtěla být součástí pedagogického týmu, který vzdělávání považuje za službu a zároveň za výzvu k vytvoření bezpečného, přátelského a motivujícího školního prostředí.
Velký význam přikládám vzájemné spolupráci žáka, učitele a rodičů.
Těším mne, že se mohu podílet na fungování školy, která je v regionu svým zaměřením  ojedinělá a nabízí žákům s vadou řeči vysoce odbornou logopedickou i pedagogickou péči, kterou nemohou vzhledem k náročnosti problému získat v běžné ZŠ.

kontakt:  ivana.privratska@zs-logopedicka.cz

dotazy ohledně studia: info@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Petra Dvořáčková

 
 • Třídní učitelka 3.C
 • Vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň

Od roku 2006 pracuji jako učitelka na ZŠ logopedické. Ve výuce se zaměřuji
na individuální a specifický přístup, logopedickou péči a netradiční formy výuky.
V rámci celoživotního vzdělávání absolvuji kurzy a vzdělávací programy. Smyslem mé práce  je vytvořit bezpečné a inspirující zázemí pro děti, aby chodily do školy rády. Práce s malými dětmi mne baví, odměnou jsou rozzářené tváře malých školáčků. Ve volném čase ráda poslouchám hudbu, navštěvuji divadelní představení a koncerty, sportuji.

kontakt: petra.dvorackova@zs-logopedicka.cz

dotazy ohledně studia: info@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Simon Schwab

 
 • Třídní učitel 8.C
 • Vedoucí metodického sdružení pro 2. stupeň

„Chci být učitelem, který předá kus sebe do školního života a životů dětí, nechci jen odučit si své. Je pro mě ctí, že mohu vzdělávat a vychovávat děti na ZŠ logopedické v Hradci Králové. Získané univerzitní vzdělání si nadále prohlubuji, a to v oblasti učitelství, speciální pedagogiky a etického vzdělávání."

kontakt: simon.schwab@zs-logopedicka.cz

dotazy ohledně studia: info@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Dagmar Černilovská

 
 • Třídní učitelka 3.D
Patřím do šťastné skupiny lidí, pro které je zaměstnání zároveň i koníčkem. Usiluji o to aby děti školní práce bavila, snažím se neustále vymýšlet nové učební pomůcky a postupy.
Ráda naslouchám druhým protože vím, že jen empatický učitel může svým žákům porozumět.
 

 

Bc. Zita Duck

 
 • Učitelka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku pro vychovatele se zaměřením na logopedii a již šestým rokem se starám o děti ve školní družině.
Ve své práci se zaměřuji na rozvoj výtvarného cítění, kreativity a estetiky. Inspiraci čerpám z oblasti artefiletiky, přírody a literatury.

kontakt: zita.novakova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Bronislava Geržová

 
 • Třídní učitelka 1.C

Od roku 1993 se profesně věnuji dětem v oblasti surdopedie a logopedie. V rámci dalšího vzdělávání studuji nové metody a formy výuky, které žákům pomáhají zvládnout problémy s výukou.
Ve volném čase se věnuji rodině, četbě, kultuře a sportu.

kontakt: bronislava.gerzova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Michaela Kolářová

 
 • Třídní učitelka 4.D

V rámci celoživotního vzdělávání studuji nové metody a formy výuky zaměřené
na žáky prvního stupně. Svým žákům pomáhám zvládnout problémy s výukou tak, aby nové poznatky přijímali a dále využívali.
Ve volném čase se věnuji studiu cizích jazyků, kultuře a kynologii.

kontakt: michaela.kolarova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Nikola Plšková

 
 • Třídní učitelka 5.D
Jako malá jsem vyrůstala jak ve městě, tak na vesnici. Později jsem se rozhodla vystudovat SPGŠ v LItomyšli a následně PF UHK. Během studia jsem měla možnost navštívit různé typy škol a odnést si z nich to nejlepší. Ve své práci chci docílit toho, aby děti dosáhly co největší samostatnosti a ze školy si odnesly co nejvíce dobrých vzpomínek.
 

 

Mgr. Simona Schmiedová

 
 • Třídní učitelka 4.C

Absolvovala jsem studium učitelství na PF Karlovy univerzity v Praze. Na ZŠ logopedické pracuji od roku 2010. Průběžně jsem absolvovala různé metodické semináře zaměřené na vzdělávání žáků s řečovými vadami či specifickými poruchami učení.

 

Mgr. Eva Šlechtová

 
 • Třídní učitelka 1.D

Od roku 1993 se profesně věnuji dětem. Nejprve jako vychovatelka a později jako učitelka na prvním stupni. V rámci celoživotního vzdělávání se rozvíjím v oblasti logopedie a své zkušenosti chci předávat dál dětem.
Ve svým volném čase se ráda věnuji ručním pracem, tvoření z keramické hlíny a četbě. Mám ráda přírodu.

 

Mgr. Silvie Vítková

 
 • Třídní učitelka 2.C

Jsem absolventkou Pedagogické školy v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii.

Ve volném čase se věnuji sportu, vysokohorské turistice a četbě.

 

PaedDr. Romana Volterová

 
 • Třídní učitelka 2.D
Učím už pěknou řádku let a svým žákům se snažím předávat dovednosti, vědomosti a zkušenosti nasbírané léty práce s dětmi na prvním i druhém stupni. Miluji svoji rodinu, přírodu a ráda jezdím na kole a plavu.

kontakt: romana.volterova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Markéta Andresová

 
 •  Učitelka

Jsem absolventka Pedagogické fakulty v Hradci Králové a mou aprobací je učitelství pro 5. až 12. ročník, obor český jazyk - občanská výchova. Ve školství již pracuji mnoho let. Na ZŠ logopedické působím druhým rokem. Při svých hodinách se snažím dětem vytvářet příjemnou pracovní atmosféru a inspirovat je k touze po vědění a získávání nových poznatků. Ve svém volném čase se věnuji rodině, kynologii a literatuře. Když čas dovolí, ráda vyrazím do hor nebo navštěvuji historické památky.

kontakt: marketa.andresova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Kateřina Boučková

 
 •  Třídní učitelka 6.C

Jsem absolventkou Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Zabývám se angličtinou, francouzštinou a ruštinou. Zmíněné jazyky jsou zároveň mým koníčkem. Mám ráda přírodu, procházky a práci na zahradě.

Snažím se, aby se děti učily v příjemné atmosféře a z hodin si odnášely co nejvíce.

kontakt: katerina.bouckova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Šárka Dostálová

 
 •  Třídní učitelka 7.C

Na ZŠ logopedické vyučuji přírodovědné předměty. K učitelské profesi jsem se vrátila tento školní rok po delší přestávce, kdy jsem svoji energii věnovala rodině. Vystudovala jsem obor biologie a chemie pro druhý stupeň ZŠ na Univerzitě Hradec Králové. Jsem vdaná, mám tři děti, takže většinu volného času věnuji jim. Jinak miluji čtení, plavání a cestování po krásách (nejen) naší vlasti.

kontakt: sarka.dostalova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.

 
 • Učitelka

Po absolvování Pedagogické fakulty UHK a doktorského studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové jsem se stala součástí týmu pedagogů ZŠ logopedické.
Ve svých hodinách se snažím udržet přátelskou atmosféru. Mezi mé koníčky patří turistika, botanika a cestování.

 

Mgr. Jana Jadrná

 
 • Třídní učitelka 5.C
Na ZŠ logopedické pracuji prvním rokem, ale ve školství nejsem žádný nováček. Snažím se, aby děti nejen dobře počítaly a mluvily anglicky, ale aby se též dokázaly radovat ze života. 
 

 

Mgr. Zora Jelínková

 
 • Třídní učitelka 9.C
Jsem učitelka matematika a fyziky s více jak třicetiletou praxí. Mým cílem je
v žácích rozvíjet nejen matematické dovednosti, ale především lidskost, toleranci a aktivní přístup k životu. K žákům se snažím přistupovat individuálně a zohledňovat jejich potřeby.

 

Mgr. Heda Klobasová

 
 •  Učitelka

Práce na speciální ZŠ se mi líbí. Celý život vyučuji angličtinu, která je velmi důležitá pro dnešní mladou generaci. Těším se z pokroků, které mohu vidět a také ze spolupráce s rodinou dítěte.

kontakt: heda.klobasova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Martin Lazorišák

 
 • Učitel
V hodinách se snažím udržet přátelskou atmosféru a motivovat žáky k aktivitě.
Mezi mé zájmy patří hory, příroda, cestování a literatura.
Oblíbené heslo: "Nepropadejte panice".

 

Mgr. Lydie Zabavská

 
 • Třídní učitelka 6.D
Celý život studuji a vyučuji anglický jazyk. Stal se mým koníčkem. Udělám vše pro to, aby se angličtina stala zálibou i pro mé žáčky.

Motto: If you are determined to learn, no one can stop you.

 

Mgr. Tereza Dostálová

 
 •  Logopedka

Již během studia na Pedagogickém lyceu v Jaroměři jsem věděla, že chci pracovat s dětmi. Profesi logopedky se naplno věnuji od roku 2016. V tomto roce jsem také ukončila své pětileté studium logopedie na Univerzitě v Hradci Králové. Práci s dětmi miluji a neznám lepší pocit, než když vidím u dětí v mé péči pokroky.

Jako malá jsem závodně plavala, tancovala a věnovala se hudbě, konkrétně hře na trumpetu a kytaru. Ráda sportuji, jezdím na kole, snowboardu a lyžích. Radost z plavání a tance mě také neopustila.

Mým cílem je, aby děti na logopedii chodily rády. A také, aby během logopedické péče zažívaly úspěch, který je důležitou součástí rozvoje sebevědomí. 

kontakt: tereza.dostalova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Martina Žáčková

 
 • Logopedka
Profesně se věnuji dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 25 let. Mým hlavním oborem je logopedie. Zkušenosti jsem získala v mateřské škole i ZŠ logopedické a při pětiletém působení v SPC.
Práce s dětmi mne osobně naplňuje a mám ji ráda.
 

kontakt: martina.zackova@zs-logopedicka.cz

 

Radka Černohousová

 
 • Vychovatelka školní družiny

Do své práce s dětmi zapojuji svůj zájem o přírodu a environmentální výchovu. Inspirací mi je intuitivní pedagogika. Mám ráda dětskou literaturu a snažím se ke čtení a poslouchání vést i děti.

 

Lukáš Munzar

 
 • Asistent pedagoga 
 • Vychovatel školní družiny

Jako vychovatel ve školní družině se snažím vytvořit přátelské a bezpečné prostředí pro vaše děti. Prostředí plné zábavných her a kreativních činností, které děti zároveň poučí a pobaví.

Moje záliby jsou různé sporty a cestování.

kontakt: lukas.munzar@zs-logopedicka.cz

 

Bc. Kristýna Vejvodová

 
 •  Vychovatelka školní družiny

Práci s dětmi jsem si vysnila už na základní škole, kdy jsem se rozhodla pro studium Pedagogického lycea v Jaroměři. Letos dokončuji bakalářské studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.

S dětmi jsem trávila hodně času i o prázdninách, ráda jsem jezdila na tábory s folklorním souborem Červánek, kam jsem já sama chodila a později dělala vedoucí na táborech. Při studiu střední školy jsem v Domě dětí a mládeže v Josefově vedla taneční kroužek.

Jsem kamarádská, spolehlivá, společenská a ochotná pomoci druhému.

Ve volném čase se ráda věnuji rodině a kamarádům, mezi mé koníčky patří tanec, hudba a sledování sportovních přenosů.

kontakt: kristyna.vejvodova@zs-logopedicka.cz

 

Kateřina Brožová

 
 •  Vychovatelka školní družiny

Již od dětství jsem měla ráda děti. Ve škole jsem působila jako instruktorka kroužků a dětských táborů. I když jsem se v dospělosti dlouhou dobu věnovala jinému oboru, přesto mě pedagogika profesionálně lákala. Začala jsem působit jako asistentka pedagoga, později vychovatelka. Ráda se věnuji sportu, a proto se ke sportu snažím vést i děti.

kontakt: katerina.brozova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Kateřina Kaupová

 
 •  Vychovatelka školní družiny

Absolvovala jsem studium sociální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové. Práce s dětmi mě vždy bavila. Ráda je vedu při hrách a dalších činnostech ke spolupráci, vzájemné pomoci, kamarádství i slušnému chování. Ve volném čase se věnuji rodině, mám ráda přírodu, hory, turistiku, četbu a sport.

kontakt: katerina.kaupova@zs-logopedicka.cz

 

Iva Bednaříková, DiS.

 
 •  Asistentka pedagoga

Na této škole působím jako asistent pedagoga.

Pracuji dle pokynů pedagoga, se kterým máme velmi přátelský vztah a díky tomu dobrou atmosféru ve třídě.

Pracuji jak s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak s ostatními žáky ve třídě.

Ve školství pracuji od ukončení pedagogické školy. Práce s dětmi mě velice baví.

Ve volném čase se věnuji své malé dcerce a díky ní mám spoustu nových zkušeností při práci s dětmi.

Můj cíl je se v tomto směru stále zdokonalovat,  vzdělávat , sbírat další zkušenosti a pracovat s dětmi i nadále.

kontakt: iva.bednarikova@zs-logopedicka.cz

 

Renáta Černá

 
 • Asistentka pedagoga

Vždy jsem obdivovala práci učitelů a dalších pedagogických pracovníků, protože jsem prožila krásné období vlastní školní docházky. Od roku 1991 jsem s manželem pořádala velké dětské letní tábory a jejich příprava mne vždy bavila a plně pohltila, proto jsem ráda, že se mohu věnovat ve své práci dětem a vím, že to je to pravé pro mne.

kontakt: renata.cerna@zs-logopedicka.cz

 

 

Barbora Borysová

 
 •  Asistentka pedagoga

 

kontakt: barbora.borysova@zs-logopedicka.cz

 

Tereza Borysová

 
 • Asistentka pedagoga

 

kontakt: tereza.borysova@zs-logopedicka.cz

dotazy ohledně studia: info@zs-logopedicka.cz

 

Kateřina Borysová

 
 • Asistentka pedagoga

Jako asistentka pedagoga pracuji již devět let.

Už jako malá dívka jsem si přála stát se učitelkou ve školce nebo ve škole.

Kromě práce mám ráda i knížky, procházky (na rozdíl od našeho psa),

studium jazyků (hlavně angličtiny, ruštiny a francouzštiny), výtvarné

umění, hudbu, filmy a zvířata (včetně těch bájných).

kontakt: katerina.borysova@zs-logopedicka.cz

 
   

Jana Vašková

 
 • Asistentka pedagoga

kontakt: jana.vaskova@zs-logopedicka.cz

Být součástí kvalitního pedagogického týmu jsem snila již od střední školy. V současné době proto pracuji s dětmi, které mojí výpomoc potřebují. Dětem pomáhám s učením a aby se ve škole cítily dobře a každý den se do ní těšily. Největší odměnou je spokojenost dětí. Ve volném čase se věnuji mé zahrádce, výtvarnému tvoření i domácím mazlíčkům. Samozřejmostí je pro mne další vzdělávání a získávání zkušeností.

 

Mgr. Iva Kopáčková

 
 •  Třídní učitelka 7.D

Vystudovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Později jsem si v rámci celoživotního vzdělávání doplnila studium Učitelství a Speciální pedagogiky  logopedie. Učila jsem na ZŠ ve Slatiňanech a na SOŠ a SOU technickém v Třemošnici. Závodně se věnuji lyžování, běhu a jízdě na kole. Kromě sportu mě baví hrát na koncertech s chrudimským big bandem. Ráda bych, aby to ve škole děti bavilo a v budoucnu na ni měly krásné vzpomínky.

kontakt: iva.kopackova@zs-logopedicka.cz

 

Hana Prokopová

 
 •  Asistentka pedagoga

V ZŠ logopedické pracuji od loňského září jako asistent pedagoga ve tříde 6.C. V současné době dokončuji bakalářské studium speciální pedagogiky na UHK. Volný čas nejraději trávím se svojí rodinou, čtyřnohou parťačkou Daisy a svými přáteli. Mezi mé koníčky patří cestování, sport a četba.  

kontakt: hana.prokopova@zs-logopedicka.cz