Seznam pedagogů

"Jsme tu, abychom Vám pomáhali."

Naším cílem je vytvořit takové školní prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně a mohou se dále
úspěšně rozvíjet.

ZŠ logopedická disponuje týmem odborníků, kteří nabízejí kvalifikovanou podporu a pomoc "šitou na míru"
pro každého žáka.

Mgr. Ivana Přívratská

 
 • Vedoucí základní školy logopedické
 • Výchovný poradce
 • Metodik prevence
 • Koordinátor školního vzdělávacího programu
Práci ve školství beru jako poslání. Vždy jsem chtěla být součástí pedagogického týmu, který vzdělávání považuje za službu a zároveň za výzvu k vytvoření bezpečného, přátelského a motivujícího školního prostředí.
Velký význam přikládám vzájemné spolupráci žáka, učitele a rodičů.
Těším mne, že se mohu podílet na fungování školy, která je v regionu svým zaměřením  ojedinělá a nabízí žákům s vadou řeči vysoce odbornou logopedickou i pedagogickou péči, kterou nemohou vzhledem k náročnosti problému získat v běžné ZŠ.

kontakt:  ivana.privratska@zs-logopedicka.cz

dotazy ohledně studia: info@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Petra Dvořáčková

 
 • Třídní učitelka 4.C
 • Vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň

Od roku 2006 pracuji jako učitelka na ZŠ logopedické. Ve výuce se zaměřuji
na individuální a specifický přístup, logopedickou péči a netradiční formy výuky.
V rámci celoživotního vzdělávání absolvuji kurzy a vzdělávací programy. Smyslem mé práce  je vytvořit bezpečné a inspirující zázemí pro děti, aby chodily do školy rády. Práce s malými dětmi mne baví, odměnou jsou rozzářené tváře malých školáčků. Ve volném čase ráda poslouchám hudbu, navštěvuji divadelní představení a koncerty, sportuji.

kontakt: petra.dvorackova@zs-logopedicka.cz

dotazy ohledně studia: info@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Simon Schwab

 
 • Třídní učitel 9.C
 • Vedoucí metodického sdružení pro 2. stupeň

„Chci být učitelem, který předá kus sebe do školního života a životů dětí, nechci jen odučit si své. Je pro mě ctí, že mohu vzdělávat a vychovávat děti na ZŠ logopedické v Hradci Králové. Získané univerzitní vzdělání si nadále prohlubuji, a to v oblasti učitelství, speciální pedagogiky a etického vzdělávání."

kontakt: simon.schwab@zs-logopedicka.cz

dotazy ohledně studia: info@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Dagmar Černilovská

 
 • Třídní učitelka 4.D
Patřím do šťastné skupiny lidí, pro které je zaměstnání zároveň i koníčkem. Usiluji o to aby děti školní práce bavila, snažím se neustále vymýšlet nové učební pomůcky a postupy.
Ráda naslouchám druhým protože vím, že jen empatický učitel může svým žákům porozumět.
 

 

Bc. Zita Duck

 
 • Učitelka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku pro vychovatele se zaměřením na logopedii a již šestým rokem se starám o děti ve školní družině.
Ve své práci se zaměřuji na rozvoj výtvarného cítění, kreativity a estetiky. Inspiraci čerpám z oblasti artefiletiky, přírody a literatury.

kontakt: zita.novakova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Bronislava Geržová

 
 • Třídní učitelka 2.C

Od roku 1993 se profesně věnuji dětem v oblasti surdopedie a logopedie. V rámci dalšího vzdělávání studuji nové metody a formy výuky, které žákům pomáhají zvládnout problémy s výukou.
Ve volném čase se věnuji rodině, četbě, kultuře a sportu.

kontakt: bronislava.gerzova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Nikola Kábrtová

 
 • Třídní učitelka 1.C
Jako malá jsem vyrůstala jak ve městě, tak na vesnici. Později jsem se rozhodla vystudovat SPGŠ v LItomyšli a následně PF UHK. Během studia jsem měla možnost navštívit různé typy škol a odnést si z nich to nejlepší. Ve své práci chci docílit toho, aby děti dosáhly co největší samostatnosti a ze školy si odnesly co nejvíce dobrých vzpomínek.
 

 

Mgr. Michaela Kolářová

 
 • Třídní učitelka 5.D

V rámci celoživotního vzdělávání studuji nové metody a formy výuky zaměřené
na žáky prvního stupně. Svým žákům pomáhám zvládnout problémy s výukou tak, aby nové poznatky přijímali a dále využívali.
Ve volném čase se věnuji studiu cizích jazyků, kultuře a kynologii.

kontakt: michaela.kolarova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Simona Schmiedová

 
 • Třídní učitelka 5.C

Absolvovala jsem studium učitelství na PF Karlovy univerzity v Praze. Na ZŠ logopedické pracuji od roku 2010. Průběžně jsem absolvovala různé metodické semináře zaměřené na vzdělávání žáků s řečovými vadami či specifickými poruchami učení.

 

Mgr. Jana Šámalová

 
 • Třídní učitelka 3.C
Jmenuji se Jana Šámalová. Jsem učitelka I. stupně se zaměřením na TV. 
V devadesátých letech jsem vystudovala speciální pedagogiku rozšiřující. 
Většinu profesního života jsem byla na málotřídní škole.
Mám ráda přírodu, sport, hudbu a práci na zahradě.
 

 

Mgr. Eva Šlechtová

 
 • Třídní učitelka 2.D

Od roku 1993 se profesně věnuji dětem. Nejprve jako vychovatelka a později jako učitelka na prvním stupni. V rámci celoživotního vzdělávání se rozvíjím v oblasti logopedie a své zkušenosti chci předávat dál dětem.
Ve svým volném čase se ráda věnuji ručním pracem, tvoření z keramické hlíny a četbě. Mám ráda přírodu.

 

PaedDr. Romana Volterová

 
 • Třídní učitelka 3.D
Učím už pěknou řádku let a svým žákům se snažím předávat dovednosti, vědomosti a zkušenosti nasbírané léty práce s dětmi na prvním i druhém stupni. Miluji svoji rodinu, přírodu a ráda jezdím na kole a plavu.

kontakt: romana.volterova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Kateřina Boučková

 
 •  Třídní učitelka 7.C

Jsem absolventkou Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Zabývám se angličtinou, francouzštinou a ruštinou. Zmíněné jazyky jsou zároveň mým koníčkem. Mám ráda přírodu, procházky a práci na zahradě.

Snažím se, aby se děti učily v příjemné atmosféře a z hodin si odnášely co nejvíce.

kontakt: katerina.bouckova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Šárka Dostálová

 
 •  Třídní učitelka 8.C

Na ZŠ logopedické vyučuji přírodovědné předměty. K učitelské profesi jsem se vrátila tento školní rok po delší přestávce, kdy jsem svoji energii věnovala rodině. Vystudovala jsem obor biologie a chemie pro druhý stupeň ZŠ na Univerzitě Hradec Králové. Jsem vdaná, mám tři děti, takže většinu volného času věnuji jim. Jinak miluji čtení, plavání a cestování po krásách (nejen) naší vlasti.

kontakt: sarka.dostalova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Michal Faist

 
 • Třídní učitel 8.D
Jako malého kluka mě fascinovalo vše kolem dinosaurů a zájem o historii mě neopustil ani v pozdějším věku. Studium dějepisu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové byla tedy jasná volba. Po škole jsem pracoval v technické oblasti, kde jsem získal mnoho zajímavých zkušeností. Poslední dva roky před nástupem na ZŠ logopedická jsem jako dobrovolník Oblastní charity doučoval děti s výukovými obtížemi.
Naslouchat dětem a pomáhat jim v dosahování úspěchů mi dodává  energii.
 

kontakt: michal.faist@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.

 
 • Učitelka

Po absolvování Pedagogické fakulty UHK a doktorského studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové jsem se stala součástí týmu pedagogů ZŠ logopedické.
Ve svých hodinách se snažím udržet přátelskou atmosféru. Mezi mé koníčky patří turistika, botanika a cestování.

 

Mgr. Pavla Jakoubková

 
 • Třídní učitelka 6.C

Vyučující českého a anglického jazyka.
V hodinách se snažím udržet pozitivní a přátelskou atmosféru, aby se nikdo nemusel obávat požádat o pomoc s učivem. Svým žákům se snažím vyjít maximálně vstříc, ovšem je potřeba mít na paměti, že základem úspěchu je i pravidelná domácí příprava. Ve volném čase se věnuji četbě, turistice a kultuře.

kontakt: pavla.jakoubkova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Zora Jelínková

 
 • Třídní učitelka 6.D
Jsem učitelka matematika a fyziky s více jak třicetiletou praxí. Mým cílem je
v žácích rozvíjet nejen matematické dovednosti, ale především lidskost, toleranci a aktivní přístup k životu. K žákům se snažím přistupovat individuálně a zohledňovat jejich potřeby.

 

Mgr. Heda Klobasová

 
 •  Učitelka

Práce na speciální ZŠ se mi líbí. Celý život vyučuji angličtinu, která je velmi důležitá pro dnešní mladou generaci. Těším se z pokroků, které mohu vidět a také ze spolupráce s rodinou dítěte.

kontakt: heda.klobasova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Iva Kopáčková

 
 •  Učitelka

Vystudovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Později jsem si v rámci celoživotního vzdělávání doplnila studium Učitelství a Speciální pedagogiky  logopedie. Učila jsem na ZŠ ve Slatiňanech a na SOŠ a SOU technickém v Třemošnici. Závodně se věnuji lyžování, běhu a jízdě na kole. Kromě sportu mě baví hrát na koncertech s chrudimským big bandem. Ráda bych, aby to ve škole děti bavilo a v budoucnu na ni měly krásné vzpomínky.

kontakt: iva.kopackova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Kateřina Kozáčková

 
 • Učitelka

Každý člověk, dospělý i žáček je jiný, přesto máme my všichni stejné základní potřeby: být přijímáni takoví, jací jsme, být respektováni, být oceněni, mít radost ze svého života, ze své tvořivosti, ze spolužití s blízkými lidmi i kolegy a spolužáky, poznávat svět a najít si v něm místo, ve kterém nám bude dobře.  Všichni chceme být šťastní.

Mým záměrem a cílem je předávat nejen znalosti z vyučovaných předmětů, ale především podpořit žáky v tom, aby našli a pochopili sami sebe. Aby se učili rozpoznávat, co je pro ně dobré. Aby chyba přestala být chybou, ale poučením a novou šancí, díky které máme možnost udělat cokoli jinak a třeba lépe. Zodpovědnost za své konání neseme každý, malý i velký. Může to být cesta útrpná, nebo dobrodružná. Každý den je nový začátek.

kontakt: katerina.kozackova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Martin Lazorišák

 
 • Učitel
V hodinách se snažím udržet přátelskou atmosféru a motivovat žáky k aktivitě.
Mezi mé zájmy patří hory, příroda, cestování a literatura.
Oblíbené heslo: "Nepropadejte panice".

 

Mgr. Lydie Zabavská

 
 • Třídní učitelka 7.D
Celý život studuji a vyučuji anglický jazyk. Stal se mým koníčkem. Udělám vše pro to, aby se angličtina stala zálibou i pro mé žáčky.

Motto: If you are determined to learn, no one can stop you.

 

Mgr. Tereza Dostálová

 
 •  Logopedka

Již během studia na Pedagogickém lyceu v Jaroměři jsem věděla, že chci pracovat s dětmi. Profesi logopedky se naplno věnuji od roku 2016. V tomto roce jsem také ukončila své pětileté studium logopedie na Univerzitě v Hradci Králové. Práci s dětmi miluji a neznám lepší pocit, než když vidím u dětí v mé péči pokroky.

Jako malá jsem závodně plavala, tancovala a věnovala se hudbě, konkrétně hře na trumpetu a kytaru. Ráda sportuji, jezdím na kole, snowboardu a lyžích. Radost z plavání a tance mě také neopustila.

Mým cílem je, aby děti na logopedii chodily rády. A také, aby během logopedické péče zažívaly úspěch, který je důležitou součástí rozvoje sebevědomí. 

kontakt: tereza.dostalova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Martina Žáčková

 
 • Logopedka
Profesně se věnuji dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 25 let. Mým hlavním oborem je logopedie. Zkušenosti jsem získala v mateřské škole i ZŠ logopedické a při pětiletém působení v SPC.
Práce s dětmi mne osobně naplňuje a mám ji ráda.
 

kontakt: martina.zackova@zs-logopedicka.cz

 

Radka Černohousová

 
 • Vychovatelka školní družiny

Do své práce s dětmi zapojuji svůj zájem o přírodu a environmentální výchovu. Inspirací mi je intuitivní pedagogika. Mám ráda dětskou literaturu a snažím se ke čtení a poslouchání vést i děti.

 

Mgr. Kateřina Kaupová

 
 •  Vychovatelka školní družiny

Absolvovala jsem studium sociální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové. Práce s dětmi mě vždy bavila. Ráda je vedu při hrách a dalších činnostech ke spolupráci, vzájemné pomoci, kamarádství i slušnému chování. Ve volném čase se věnuji rodině, mám ráda přírodu, hory, turistiku, četbu a sport.

kontakt: katerina.kaupova@zs-logopedicka.cz

 

Lukáš Munzar

 
 • Vychovatel školní družiny
 • Asistent pedagoga

Jako vychovatel ve školní družině se snažím vytvořit přátelské a bezpečné prostředí pro vaše děti. Prostředí plné zábavných her a kreativních činností, které děti zároveň poučí a pobaví.

Moje záliby jsou různé sporty a cestování.

kontakt: lukas.munzar@zs-logopedicka.cz

 

Lucie Nosálová

 
 •  Vychovatelka školní družiny

,,Jsem studentkou Univerzity Hradec Králové, oboru učitelství pro mateřské školy. Práci s dětmi jsem se chtěla věnovat už od dob, kdy jsem sama byla dítě, proto si myslím, že pro mne je práce zároveň koníčkem. Ve volném čase ráda čtu a aktivně sportuji a k tomu se také budu snažit vést děti."

kontakt: lucie.nosalova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Aneta Patková

 

 • Učitelka

Vystudovala jsem učitelství výtvarné výchovy. Na ZŠ logopedické působím jako vychovatelka školní družiny a učitelka výtvarné výchovy. V rámci své práce se snažím v dětech rozvíjet kreativitu a výtvarné cítění.

Moje záliby jsou různé sporty a cestování.

kontakt: aneta.patkova@zs-logopedicka.cz

 

Bc. Kristýna Vejvodová

 
 •  Vychovatelka školní družiny

Práci s dětmi jsem si vysnila už na základní škole, kdy jsem se rozhodla pro studium Pedagogického lycea v Jaroměři. Letos dokončuji bakalářské studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.

S dětmi jsem trávila hodně času i o prázdninách, ráda jsem jezdila na tábory s folklorním souborem Červánek, kam jsem já sama chodila a později dělala vedoucí na táborech. Při studiu střední školy jsem v Domě dětí a mládeže v Josefově vedla taneční kroužek.

Jsem kamarádská, spolehlivá, společenská a ochotná pomoci druhému.

Ve volném čase se ráda věnuji rodině a kamarádům, mezi mé koníčky patří tanec, hudba a sledování sportovních přenosů.

kontakt: kristyna.vejvodova@zs-logopedicka.cz

 

Bc. Lucie Hubálková

 
 • Druhý speciální pedagog

Jmenuji se Lucie Hubálková, vystudovala jsem obor Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě v Hradci Králové, mám velice ráda zvířata a mým koníčkem je hudba, hra na housle a vaření.

kontakt: lucie.hubalkova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Tereza Malcová

 
 • Druhý speciální pedagog

Vystudovala jsem češtinu a občanskou výchovu. Mou největší láskou je moje dcerka, francouzština a Francie. Baví mě pracovat s dětmi a jsem ráda, že po mateřské dovolené jsem se k nim mohla vrátit.

Moje záliby jsou různé sporty a cestování.

kontakt: tereza.malcova@zs-logopedicka.cz

 

Iva Bednaříková, DiS.

 
 • Druhý speciální pedagog
 • Asistentka pedagoga ve školní družině

Na této škole působím jako asistent pedagoga.

Pracuji dle pokynů pedagoga, se kterým máme velmi přátelský vztah a díky tomu dobrou atmosféru ve třídě.

Pracuji jak s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak s ostatními žáky ve třídě.

Ve školství pracuji od ukončení pedagogické školy. Práce s dětmi mě velice baví.

Ve volném čase se věnuji své malé dcerce a díky ní mám spoustu nových zkušeností při práci s dětmi.

Můj cíl je se v tomto směru stále zdokonalovat,  vzdělávat , sbírat další zkušenosti a pracovat s dětmi i nadále.

kontakt: iva.bednarikova@zs-logopedicka.cz

 

Renáta Černá

 
 • Asistentka pedagoga ve školní družině

Vždy jsem obdivovala práci učitelů a dalších pedagogických pracovníků, protože jsem prožila krásné období vlastní školní docházky. Od roku 1991 jsem s manželem pořádala velké dětské letní tábory a jejich příprava mne vždy bavila a plně pohltila, proto jsem ráda, že se mohu věnovat ve své práci dětem a vím, že to je to pravé pro mne.

kontakt: renata.cerna@zs-logopedicka.cz

 

 

Barbora Borysová

 
 •  Asistentka pedagoga ve školní družině

Pocházím z učitelské rodiny a vždy jsem projevovala pedagogické sklony ve vedení a vzdělávání ostatních. Na své práci miluji možnost pomáhat a vést děti i být ku pomoci při mimoškolních akcích. Odměnou je, že se děti v mé přítomnosti cítí dobře a jejich viditelné, třebaže i sebemenší, pokroky. Ve volném čase ráda čtu, věnuji se i psaní prózy a internetových článků, zvířatům a studiu jazyků a východních kultur.

kontakt: barbora.borysova@zs-logopedicka.cz

 

Tereza Borysová

 
 • Asistentka pedagoga

Mojí oblíbenou knihou byla Paní Láry Fáry od Betty McDonaldové. Právě chápavý a trpělivý přístup její hlavní hrdinky, ale také její hravost, se snažím aplikovat při své práci. Když se neraduji nad úspěchy mých svěřenců, soustředím se na svůj osobní rozvoj. Kromě čtení mne baví například studium jazyků, sport a turistika.

kontakt: tereza.borysova@zs-logopedicka.cz

 

Kateřina Borysová

 
 • Asistentka pedagoga

Jako asistentka pedagoga pracuji již devět let.

Už jako malá dívka jsem si přála stát se učitelkou ve školce nebo ve škole.

Kromě práce mám ráda i knížky, procházky (na rozdíl od našeho psa),

studium jazyků (hlavně angličtiny, ruštiny a francouzštiny), výtvarné

umění, hudbu, filmy a zvířata (včetně těch bájných).

kontakt: katerina.borysova@zs-logopedicka.cz

 
   

Bc. Hana Prokopová

 
 • Druhý speciální pedagog
 • Asistentka pedagoga ve školní družině

V ZŠ logopedické pracuji od září 2017 jako asistent pedagoga. V současné době jsem dokončila bakalářské studium speciální pedagogiky na UHK. Volný čas nejraději trávím se svojí rodinou, čtyřnohou parťačkou Daisy a svými přáteli. Mezi mé koníčky patří cestování, sport a četba.  

kontakt: hana.prokopova@zs-logopedicka.cz