Vychovatelé ŠD

Mgr. Kateřina Kaupová a asistentka pedagoga Jana Vašková 1. oddělení ŠD
Radka Černohousová a asistentky pedagoga Mgr. Zuzana Škvrnová a Kateřina Borysová 2. oddělení ŠD
Kateřina Brožová a asistentka pedagoga Renáta Černá 3. oddělení ŠD
Bc. Kristýna Vejvodová a asistentka pedagoga Iva Bednaříková, DiS. 4. oddělení ŠD
Lukáš Munzar 5. oddělení ŠD