1.C

Třída 1.C se skládá z osmi žáků a paní učitelky Broni. Je zde šest chlapců – Marek, Adam Sven, Alex, Martin, Marek a dvě dívky – Adélka a Valerie.

Prostřednictvím činností jsou děti vedené k objevování poznatků a řešení problémů. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla (spolupracovat, pozdravit, poděkovat, uklízet po sobě). Při své práci respektuji osobnost dítěte a dodržuji zásady individuálního přístupu, názornosti. Největší odměnou je, když děti chodí do školy rády a denně se do ní těší.

Naše třída

 

Rozvrh hodin

Třídní učitelka

 

Mgr. Bronislava Geržová

bronislava.gerzova@zs-logopedicka.cz

Aktuality třídy

100 LET REPUBLIKY (18.11.2018)

Ve čtvrtek 18. října 2018 si naše škola připomněla 100. narozeniny našeho státu a s nimi spojené události roku 1918 ...
Více

Divadlo Drak

Dne 12.11.2018 žáci třídy 1.C navštívili divadelní představení ,,O pejskovi a kočičce´´ ...
Více

Podzimní výstava

Podzimní výstava výrobků žáků ZŠ logopedické – jste srdečně zváni ...
Více

Přehled akcí v měsíci LISTOPADU

5.11.-9.11.2018  Dopravní výchova: Moje cesta do školy 6.11.2018     Třídní schůzky 7.11.2018      Slavnosti Slabikáře 12.11.2018   Divadlo Drak 19.11.2018  ...
Více

Slavnostní předávání Slabikářů

Ve středu 7.11.2018 proběhlo v městské knihovně slavnostní předání Slabikáře žákům třídy 1.C slav ...
Více

Slavnostní zahájení školního roku 2018-2019

V pondělí 3.9.2018 proběhlo slavnostní přivítání žáků prvních tříd. ...
Více

Knihovna Pohádka

Dne 27.9.2018 v dopoledních hodinách navštíví žáci 1.C a 1.D knihovnu Pohádku.Paní Horská se již na budoucí čtenáře velmi těší ...
Více