Knihovna Pohádka – 1. stupeň

Žáci prvního stupně základní školy logopedické ve školním roce 2017-2018 již tradičně navštěvují knihovnu Pohádka, kde pro žáky připravuje paní knihovnice zajímavé, tematicky zaměřené literární projekty.

M. Kolářová