Vánoční radování 14. 12. 2017

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 oslavila naše škola s dětmi, rodiči a přáteli školy adventní čas a období Vánoc. Akce započala v 15 hodin otevřením vánočního jarmarku. Návštěvníci zde mohli za symbolické ceny zakoupit výrobky, které připravily děti se svými učiteli. O hodinu později se všichni odebrali do školní jídelny, kde vystoupil žesťový kvintet, jehož členem je asistent pedagoga Radek Žabka. Následně byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší linecké cukroví. V půl páté zahájila Mgr. Ivana Přívratská, vedoucí ZŠ logopedické, vánoční besídku. Na té vystoupili žáci od první až do deváté třídy, děti ze školní družiny i tanečního kroužku. Každá třída připravila originální show, provázanou hudbou a tanci. Děkujeme všem, kteří přišli vánoční období oslavit na ZŠ logopedickou!