Projekt Měsíc knihy

Ve středu 28. března 2018, na Den učitelů, proběhl projekt „Měsíc knihy“ zaměřený na práci s knihou, ilustraci, báje, pohádky, pověsti a tvorbu vlastní originální knihy. Děti tak měly možnost vžít se do role čtenářů a spisovatelů a obohatit svoji slovní zásobu z četby knih. Etickými metodami jsme všichni dospěli ke zjištění, že nás knihy nikdy neopustí a navždy budou věrnými kamarády v každé životní situaci.

Mgr. Simon Schwab