Projekt Naše město

Ve středu 25.4. se obě třídy 3.C a 3.D vypravily na prohlídku našeho města Hradce Králové. Cestou jsme si prohlédli významné památky města jako je Chrám sv. Ducha, Bílou věž, Radnici, Bono Publico, budovu Královéhradeckého kraje (bývalý pivovar) a stavby architekta J. Gočára – Muzeum východních Čech, Gymnázium J. K. Tyla a ZŠ Josefa Gočára. Kolem elektrárny Hučák jsme prošli JIráskovými sady a vrátili se za krásného slunečného počasí zpět do školy.