Knihovna -„Jak vzniká knížka“

Ve středu 9. května zavítaly třídy 3.C a 3.D do Knihovny Pohádka na besedu na téma: „Jak vzniká knížka“. Paní Horská dětem názorně a poeticky vysvětlila termíny jako je autor, ilustrátor, vydavatel, nakladatelství, jazyková korektura aj.