Projekt o Velké válce 31. 5. 2018

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se během prvních pěti vyučovacích hodin ponoříme do tajů Velké války (první světové války) a zjistíme, co vedlo k roku 1918 a vzniku Československa. Projekt bude klást větší důraz na postavení a fungování čs. legií a jejich přínos pro národní i světové dějiny.