Sportovně relaxační týden – den třetí

Dne 6.6. jsme se vypravili vlakem do Častolovic. Navštívili jsme zámecké nádvoří, MiniZoo a zámecký park. Některá zvířátka jsme si pohladili a nakrmili. Výlet se nám móóc líbil.