úhrada škody

Vážení rodiče.

Pro malou účast na třídní schůzce i mimořádné třídní schůzce Vás alespoň touto formou obeznamnuji se vzniklou situací ve třídě 9.C :

  • Vzhledem k tomu, že žáci devátého ročníku poškodili prostory pronajaté třídy SOU a je požadována úhrada ze strany školy, uvádím vyčíslení částky dle jednotlivých položek, kterou by měli žáci do konce školního roku uhradit

Výmalba třídy

Penetrace stěn 43m2                                        530

Bílá výmalba 43m2                                         1352

Bílá výmalba dodatečná 3 vrstva 22m2           286

 

Zpravení poškozeného rohu místnosti :

Osekání jádra a přeštukování                             300

Oprava žaluzie, magnetické tabule ani oprava žaluzie ve třídě 5.D. není nutné uhradit.

………………………………………………………………………………………………………

Celková částka k úhradě : 2458,-Kč

Požadovaná částka školou z celkové částky : 1800.-Kč

Částka k úhradě na osobu : 150,-Kč

Možnost k nahlédnutí do faktury a vyčíslení uvedených částek je u třídního učitele či vedení školy.

S přáním hezkého dne

Lazorišák