Šerpování prvňáčků

V pondělí 3. 9. 2018 byli slavnostně přivítáni naši prvňáčci. Letos to byla opravdu slavnostní událost. Všichni žáci byli ošerpováni a byl jim předán pamětní list. Paní ředitelka všem žákům předala malé dárečky – baťůžky. Potom se žáci přesunuli do svých tříd a seznámili se s třídní učitelkou.